.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

20170421
Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2017. április 21- én  (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

   Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók:         a végrehajtásért felelősök

3. Beszámoló a Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi          tűzvédelmi tevékenységéről, a települések tűzvédelmi helyzetéről, a      tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos           feladatokról.

           Előadó:                       Kővágó Dezső tűzoltó- parancsnok

4. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.23.)   önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:           jegyző

5. A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet             megalkotása.

           Előadó:                       jegyző

6. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról   szóló önkormányzati rendelet elfogadása.

           Előadó:                       jegyző

7. Beszámoló a 2016. évi adóztatási tevékenységről.

           Előadó:                       jegyző

8. Döntés a Településrendezési Terv részleges módosításáról a Katona út, Abai          úti csatlakozásának átépítése miatt.

           Előadó:                       polgármester

9. Vágóhíd utcai forgalomtechnikai beavatkozások.

Előadó.           polgármester

10.  Döntés a Sárbogárd 741/1 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület értékesítéséről.

           Előadó:                       polgármester

11. A Sárbogárd 932/23 hrsz.-ú ingatlan felajánlása az Országos Rendőr-          főkapitányság részére.

           Előadó:                       polgármester

12. Pályázat benyújtása Szent István út felújítására.

           Előadó:                        polgármester

13. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

           Előadó:                       jegyző   

14.      Bejelentések

      14/1 

Sárbogárd, 2017. április 11.

                                                                dr. Sükösd Tamás

                                                                      polgármester

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

MEGHÍVÓ okt.23.
Nagyításhoz, kérjük kattintson a képre.

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Bursa Hungarica 2022.

Tájékoztató

KSH

Tájékoztató

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)