Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2007. október 19.

Sárbogárd Város Polgármestere
7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.M e g h í v ó
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2007. október 19-én (pénteken) 9.00 órakor
ülést tart, melyre meghívomAz ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme
                    7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

1. Civil szervezetek tájékoztatója működésükről.
 Előadók: egyesületek elnökei, szervezetek vezetői

2. Beszámoló a közművelődési, kulturális intézményekben végzett tevékenységről.
Előadók: intézményvezetők

3. Az önkormányzat 2007. évi pótköltségvetéséről szóló rendelet módosítása.
Beterjesztő: polgármester
Előadók: jegyző
             gazdasági osztályvezető

4. A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és az ÁMK Sárszentmiklós módosított pedagógiai programjának jóváhagyása.
Előadó: jegyző

5. Az Általános Művelődési Központ Sárszentmiklós SZMSZ-ének jóváhagyása.
Előadó: jegyző

6. A Pusztaegresi Klub továbbműködésére ismételt pályázat kiírás.
Előadó: polgármester

7. Működési célú pénzeszköz átvételéről döntés.
Előadó: polgármester

8. OM Közkincs III. pályázat csökkentett támogatási összegének felhasználásáról döntés.
Előadó: polgármester

9. Földterületek és mezőgazdasági hasznosítású területek bérleti díjának módosítása.
Előadó: jegyző

10. Töbörzsöki temető bővítés ügye.
Előadó: polgármester

11. Szociális feladatok kistérségi szintű megszervezéséről szándéknyilatkozat.
Előadó: polgármester

12. Szolidalítási Alaphoz való csatlakozásról döntés.
Előadó: polgármester

13. Mobil szolgáltató részére terület bérbeadása.
Előadó: polgármester

14. Gyógyszertár nyitási szándék bejelentése.
Előadó: polgármester

15. Pályázati tanácsadó megbízása KDOP – 2007-5.1.1/2F kódszámú pályázat elkészítéséhez.
Előadó: polgármester

16. Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról.
Előadó: jegyző

17. Vételi ajánlat a 0544/35 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra.
Előadó: polgármester

18. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Képviselői kérdésekre válasz.
Előadók: a végrehajtásért felelősök

19. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

20. Bejelentések, interpellációk

Zárt ülés
1. Szakember lakás bérlőkijelölése.
Előadó: polgármester

2. Az „Év Sportmecénása” kitüntetés adományozása.
Előadó: ÜJB. elnök

3 Első lakáshoz jutók támogatása.
Előadó: ESZB. elnök

4. Fellebbezés elbírálása.
Előadó. ESZB. elnök

5. Bejelentések

Sárbogárd, 2007. október 9.

                                               Juhász János
                                               polgármester

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)