.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2007. október 19.

Sárbogárd Város Polgármestere
7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.M e g h í v ó
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2007. október 19-én (pénteken) 9.00 órakor
ülést tart, melyre meghívomAz ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme
                    7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

1. Civil szervezetek tájékoztatója működésükről.
 Előadók: egyesületek elnökei, szervezetek vezetői

2. Beszámoló a közművelődési, kulturális intézményekben végzett tevékenységről.
Előadók: intézményvezetők

3. Az önkormányzat 2007. évi pótköltségvetéséről szóló rendelet módosítása.
Beterjesztő: polgármester
Előadók: jegyző
             gazdasági osztályvezető

4. A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és az ÁMK Sárszentmiklós módosított pedagógiai programjának jóváhagyása.
Előadó: jegyző

5. Az Általános Művelődési Központ Sárszentmiklós SZMSZ-ének jóváhagyása.
Előadó: jegyző

6. A Pusztaegresi Klub továbbműködésére ismételt pályázat kiírás.
Előadó: polgármester

7. Működési célú pénzeszköz átvételéről döntés.
Előadó: polgármester

8. OM Közkincs III. pályázat csökkentett támogatási összegének felhasználásáról döntés.
Előadó: polgármester

9. Földterületek és mezőgazdasági hasznosítású területek bérleti díjának módosítása.
Előadó: jegyző

10. Töbörzsöki temető bővítés ügye.
Előadó: polgármester

11. Szociális feladatok kistérségi szintű megszervezéséről szándéknyilatkozat.
Előadó: polgármester

12. Szolidalítási Alaphoz való csatlakozásról döntés.
Előadó: polgármester

13. Mobil szolgáltató részére terület bérbeadása.
Előadó: polgármester

14. Gyógyszertár nyitási szándék bejelentése.
Előadó: polgármester

15. Pályázati tanácsadó megbízása KDOP – 2007-5.1.1/2F kódszámú pályázat elkészítéséhez.
Előadó: polgármester

16. Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról.
Előadó: jegyző

17. Vételi ajánlat a 0544/35 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra.
Előadó: polgármester

18. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Képviselői kérdésekre válasz.
Előadók: a végrehajtásért felelősök

19. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

20. Bejelentések, interpellációk

Zárt ülés
1. Szakember lakás bérlőkijelölése.
Előadó: polgármester

2. Az „Év Sportmecénása” kitüntetés adományozása.
Előadó: ÜJB. elnök

3 Első lakáshoz jutók támogatása.
Előadó: ESZB. elnök

4. Fellebbezés elbírálása.
Előadó. ESZB. elnök

5. Bejelentések

Sárbogárd, 2007. október 9.

                                               Juhász János
                                               polgármester

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem