Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2011. április 8.

Sárbogárd Város Polgármestere 

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2011.  április 8-án (péntek)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                      7000  Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

1.        Beszámoló Sárbogárd város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről.

Előadó:           városi rendőrkapitány

 

                        1.2.     Városi Polgárőr Szervezet 2010. évi
                                    munkájáról szóló beszámoló.

                                    Előadó:           szervezet elnöke

 

                        2.        Jegyzői pályázatok elbírálása.

                                   Előadó:           polgármester

 

3.                  Bírósági ülnökök megválasztása.

             Előadó: polgármester

 

4.       Tájékoztató a Sárvíz Helyi Közösség működéséről, valamint az eddig megjelent, kiírt LEADER pályázatokról.

Előadó:           Sárvíz Helyi Közösség Vezetője

 

5.        Beszámoló a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2010. évi működéséről. 

            Előadó:      polgármester 

6.         Beszámoló a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi működéséről.

Előadó:           polgármester

 

7.        Beszámoló a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2010. év működéséről.

Előadó:           polgármester

 

8.        Beszámoló a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás 2010. évi működéséről.

Előadó:           polgármester

 

9.        Jelentés a belső ellenőrzés 2010. évi tevékenységéről, az ellenőrzési megállapításokról.

Előadó:           a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző

 

10.       Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet elfogadása.

Beterjesztő:    polgármester

Előadó:         a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző

                     Gazdasági Osztály vezetője

I.  rész,   II.  rész

 

11.             Sárbogárd   Város   Önkormányzat   Képviselőtestületének 10/2007.(III.19.) önkormányzati rendelete (SZMSZ) módosítása.

Előadó:           polgármester

 

12.      Önhibájukon   kívüli   hátrányos   helyzetben   lévő   települési önkormányzatok 2011. évi támogatásának igénylése.

Előadó:           polgármester

 

13.      Az alap és szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények térítési díjának megállapítása.

Előadó:           a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző

 

14.       A Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat
                       tervezett programjának
elfogadása.

Előadó:           Erős Ferenc OKSB elnöke

 

15.       Az Alba Regia Civitan Club Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Kft. támogatási kérelme.

Előadó:           polgármester

 

16.       Emléktábla elhelyezése Huszics Vendel emlékére a József Attila Művelődési Központ külső falán.

Előadó:           polgármester

 

17.      Sárbogárd közlekedési  rendjének
                      felülvizsgálata
.

Előadó:           polgármester

 

18.      Parkoló kialakítása a sárbogárdi 2234
                       hrsz-ú ingatlanon.

Előadó:           polgármester

           

                      19.        Pályázati önrész biztosítása
                                   a közoktatási eszközfejlesztési pályázathoz.

Előadó:          a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző

 

20.      Települési kommunális hulladék
    begyűjtése, 
szállítása és kezelése tárgyában
 
   kötendő   közszolgálati szerződés előkészítése.
  
 Előadó:           polgármester

 

21.        I. sz. fogorvosi körzet szolgáltatásának ellátása.

Előadó:           polgármester

 

22.      Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról 
                       és a tartalék alakulásáról.

Előadó:        a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző

 

 

23.       Jelentés a lejárt határidejű
                        határozatok végrehajtásáról.

Előadók:         a végrehajtásért felelősök

23.,  23/123/223/323/423/5 

 

24.       Tájékoztató a két ülés közötti
                        fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

 Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

25.       Bejelentések, interpellációk.

                                   25/1,

 

Zárt ülés:

1.                 Az „Év Rendőre” kitüntetés 2011. évi adományozása.

Előadó:           ÜJB elnöke

 

2.                 Az „Év Tűzoltója” kitüntetés 2011. évi adományozása.

Előadó:           ÜJB elnöke

 

3.                 Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése iránti kérelem elbírálása.

Előadó:           polgármester

 

4.                 Fellebbezés - adósságkezelési támogatás visszafizetése.

Előadó:           ESZB elnök

 

5.                  Bejelentések

 

Sárbogárd, 2011. március 29.

                                             

                        Dr. Sükösd Tamás
                             polgármester

 

 

 

 

 

 

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

M6 autópálya

KSH

Könyvtár
Madarász József Városi Könyvtár
2024. július 22.- augusztus 20. között ZÁRVA
Első kölcsönzési nap:
augusztus 21.

Nyári kölcsönzési idő:
kedd-péntek 9.00-17.30.

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem
HŐSÉGRIASZTÁS
2024. július 7-én (vasárnap) 00 órától 2024. július 18-án (csütörtök) 24 óráig.

Hőségriasztás esetén Sárbogárdon lévő nyilvános klimatizált helyiségek listája:
- Penny Market
Sárbogárd Ady Endre u. 184.
- LIDL Áruház
Sárbogárd Ady Endre u. 232-236.
- TESCO
Sárbogárd Ady Endre út 19.

 

 

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)