.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2011. április 8.

Sárbogárd Város Polgármestere 

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2011.  április 8-án (péntek)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                      7000  Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

1.        Beszámoló Sárbogárd város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről.

Előadó:           városi rendőrkapitány

 

                        1.2.     Városi Polgárőr Szervezet 2010. évi
                                    munkájáról szóló beszámoló.

                                    Előadó:           szervezet elnöke

 

                        2.        Jegyzői pályázatok elbírálása.

                                   Előadó:           polgármester

 

3.                  Bírósági ülnökök megválasztása.

             Előadó: polgármester

 

4.       Tájékoztató a Sárvíz Helyi Közösség működéséről, valamint az eddig megjelent, kiírt LEADER pályázatokról.

Előadó:           Sárvíz Helyi Közösség Vezetője

 

5.        Beszámoló a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2010. évi működéséről. 

            Előadó:      polgármester 

6.         Beszámoló a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi működéséről.

Előadó:           polgármester

 

7.        Beszámoló a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2010. év működéséről.

Előadó:           polgármester

 

8.        Beszámoló a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás 2010. évi működéséről.

Előadó:           polgármester

 

9.        Jelentés a belső ellenőrzés 2010. évi tevékenységéről, az ellenőrzési megállapításokról.

Előadó:           a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző

 

10.       Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet elfogadása.

Beterjesztő:    polgármester

Előadó:         a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző

                     Gazdasági Osztály vezetője

I.  rész,   II.  rész

 

11.             Sárbogárd   Város   Önkormányzat   Képviselőtestületének 10/2007.(III.19.) önkormányzati rendelete (SZMSZ) módosítása.

Előadó:           polgármester

 

12.      Önhibájukon   kívüli   hátrányos   helyzetben   lévő   települési önkormányzatok 2011. évi támogatásának igénylése.

Előadó:           polgármester

 

13.      Az alap és szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények térítési díjának megállapítása.

Előadó:           a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző

 

14.       A Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat
                       tervezett programjának
elfogadása.

Előadó:           Erős Ferenc OKSB elnöke

 

15.       Az Alba Regia Civitan Club Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Kft. támogatási kérelme.

Előadó:           polgármester

 

16.       Emléktábla elhelyezése Huszics Vendel emlékére a József Attila Művelődési Központ külső falán.

Előadó:           polgármester

 

17.      Sárbogárd közlekedési  rendjének
                      felülvizsgálata
.

Előadó:           polgármester

 

18.      Parkoló kialakítása a sárbogárdi 2234
                       hrsz-ú ingatlanon.

Előadó:           polgármester

           

                      19.        Pályázati önrész biztosítása
                                   a közoktatási eszközfejlesztési pályázathoz.

Előadó:          a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző

 

20.      Települési kommunális hulladék
    begyűjtése, 
szállítása és kezelése tárgyában
 
   kötendő   közszolgálati szerződés előkészítése.
  
 Előadó:           polgármester

 

21.        I. sz. fogorvosi körzet szolgáltatásának ellátása.

Előadó:           polgármester

 

22.      Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról 
                       és a tartalék alakulásáról.

Előadó:        a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző

 

 

23.       Jelentés a lejárt határidejű
                        határozatok végrehajtásáról.

Előadók:         a végrehajtásért felelősök

23.,  23/123/223/323/423/5 

 

24.       Tájékoztató a két ülés közötti
                        fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

 Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

25.       Bejelentések, interpellációk.

                                   25/1,

 

Zárt ülés:

1.                 Az „Év Rendőre” kitüntetés 2011. évi adományozása.

Előadó:           ÜJB elnöke

 

2.                 Az „Év Tűzoltója” kitüntetés 2011. évi adományozása.

Előadó:           ÜJB elnöke

 

3.                 Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése iránti kérelem elbírálása.

Előadó:           polgármester

 

4.                 Fellebbezés - adósságkezelési támogatás visszafizetése.

Előadó:           ESZB elnök

 

5.                  Bejelentések

 

Sárbogárd, 2011. március 29.

                                             

                        Dr. Sükösd Tamás
                             polgármester

 

 

 

 

 

 

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem