Rendelet hirdetmény
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

2023. október 1-től >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Esélyegyenlőségi program

 

 

 

 

Legfrissebb

                             
 
  ------------------------------------------------------------
2018.06.15.
Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.


M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

 

2018. június 15 - én (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme

               7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

Napirend:

 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók: a végrehajtásért felelősök

3. Sárbogárdi civil szervezetek beszámolója a 2017. május 16. – 2018. május 15. között végzett tevékenységükről, az önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásáról.

               3/1

Előadó: civil szervezetek vezetői

polgármester

4. Madarász József Városi Könyvtár 2017. évi szakmai beszámolójának és a 2018. évi munkatervének elfogadása.

Előadó: polgármester

5. Tájékoztató a szociális gondoskodás körében végzett 2017. évi hatósági munkáról.

Előadó: aljegyző-hatósági osztályvezető

6. A 2018/2019-es nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása.

Előadó: jegyző

7. A Sárbogárdi Zengő Óvoda pedagógus és nevelést – oktatást segítő alkalmazottak létszámának felülvizsgálata a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozóan

Előadó: jegyző

8. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: jegyző

9. Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: jegyző

10. Az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: jegyző

11. Közbeszerzési eljárás kiírása (TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00001) vállalkozásfejlesztési központ és inkubátorház kialakítására.

Előadó: polgármester

12. Döntés a Sárbogárd 1868 hrsz. alatti beépítetlen területről.

Előadó: polgármester

13. A helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedési közszolgáltatás finanszírozása.

Előadó: polgármester

14. Helyi alapítványok részére sportcélú támogatások elnyerésére pályázat kiírása 2018. évre.

Előadó: polgármester

15. Helyi alapítványok részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére pályázat kiírása 2018. évre.

Előadó: polgármester

16. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

Előadó: jegyző

17. Tájékoztató az előirányzatok és a tartalék alakulásáról.

Előadó: jegyző

18. Bejelentések.

  18/1

       18/2

 

 

Sárbogárd, 2018. június 6.

                                                              dr. Sükösd Tamás

                                                                 polgármester

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Bursa Hungarica

Tájékoztató

Tájékoztató

NAV
Már csak egy heted van! - FIVOSZ ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
PÉNTEK 8.00-12.00

ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály
Ügyfélfogadás
helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu Hivatali kapu: ANTSZDUNA KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Kéményseprés

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)