.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató

2021. március 11-én

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Árpád utca 1-9/A, 2-24., Uszoda,
Millennium 2000 utca
, KeyTech Kft. (Alisca-Mag Kft.), Brodway, Szárító,

Haladás utca,
 Videoton, ÁFÉSZ (Eszterga üzem)
Sallai major

MÁV

 
TÁJÉKOZTATÓ

2021.03.16-2021.03.31. között vágányfelújítás miatt a
a 193+87 vasúti szelvényben lévő mezei útátjáró (Rétszilas, Hadnagypuszta)  a gépjármű forgalom elől

teljes szélességében lezárásra kerül.

Tűzgyújtás
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2018.06.15.
Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.


M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

 

2018. június 15 - én (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme

               7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

Napirend:

 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók: a végrehajtásért felelősök

3. Sárbogárdi civil szervezetek beszámolója a 2017. május 16. – 2018. május 15. között végzett tevékenységükről, az önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásáról.

               3/1

Előadó: civil szervezetek vezetői

polgármester

4. Madarász József Városi Könyvtár 2017. évi szakmai beszámolójának és a 2018. évi munkatervének elfogadása.

Előadó: polgármester

5. Tájékoztató a szociális gondoskodás körében végzett 2017. évi hatósági munkáról.

Előadó: aljegyző-hatósági osztályvezető

6. A 2018/2019-es nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása.

Előadó: jegyző

7. A Sárbogárdi Zengő Óvoda pedagógus és nevelést – oktatást segítő alkalmazottak létszámának felülvizsgálata a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozóan

Előadó: jegyző

8. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: jegyző

9. Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: jegyző

10. Az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: jegyző

11. Közbeszerzési eljárás kiírása (TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00001) vállalkozásfejlesztési központ és inkubátorház kialakítására.

Előadó: polgármester

12. Döntés a Sárbogárd 1868 hrsz. alatti beépítetlen területről.

Előadó: polgármester

13. A helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedési közszolgáltatás finanszírozása.

Előadó: polgármester

14. Helyi alapítványok részére sportcélú támogatások elnyerésére pályázat kiírása 2018. évre.

Előadó: polgármester

15. Helyi alapítványok részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére pályázat kiírása 2018. évre.

Előadó: polgármester

16. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

Előadó: jegyző

17. Tájékoztató az előirányzatok és a tartalék alakulásáról.

Előadó: jegyző

18. Bejelentések.

  18/1

       18/2

 

 

Sárbogárd, 2018. június 6.

                                                              dr. Sükösd Tamás

                                                                 polgármester

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztató

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem