.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2010. február 9.

Sárbogárd Város Polgármestere

     7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2010. február 9-én (kedd)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                                    7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

 

1.)    Sportegyesületek beszámolója működésükről, személyi és tárgyi feltételeikről.

Előadók:        Egyesületek vezetői

1/1, 1/2. 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7,1/8, 1/9, 1/10,  

 

2.)    Tájékoztató a sportlétesítmények használatáról, fenntartási költségeiről.

Előadók:        intézményvezetők

                              Sportegyesületek vezetői 

     2/1, 2/2, 2/3, 2/4

 

3.)    A városi önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadása.

Beterjesztő:   polgármester

jegyző

gazdasági osztályvezető

1. rész, 2. rész, 3. rész, 4. rész

 

4.)    Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 9/2009.(II.19.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Beterjesztő:    polgármester

Előadó:          jegyző

 

5.)    Döntés a 2010. évi viziközmű bérleti díj terhére megvalósuló felújításról.

Előadó:          polgármester

 

6.)    Pályázat benyújtása a Zengő Óvoda felújítására.

Előadó:          polgármester

 

7.)    A köztisztviselők díjazásáról, juttatásairól szóló rendelet elfogadása.

Előadó:          jegyző

 

8.)    Cafetéria szabályzat elfogadása.

Előadó:          jegyző

 

9.)    Közbeszerzési Szabályzat módosítása.

Előadó:          jegyző

 

10.) A technikai és egyéb álláshelyek megszüntetése.

Előadó:          polgármester

 

11.) Egyes rendeletek módosításáról szóló rendelet.

Előadó:          jegyző

 

12.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2002.(I.25.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:          jegyző

 

13.) Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 18/2004. (IV.9.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:          jegyző

 

14.)Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2005. (III.30.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:          jegyző

 

15.) A helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 11/2005.(V.3.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:          jegyző

 

16.)Ady Endre u. – Szegfű utca – Virágsarok utca- Petőfi Sándor utca által határolt terület szabályozásáról szóló 51/2005. (XII.27.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:          jegyző

 

17.) A távhő és melegvíz-szolgáltatásról szóló 48/2009.(IX.14.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:          jegyző

 

18.) Nevelési-oktatási intézmények 2010/2011-es tanév beiratkozási időszakának meghatározása.

Előadó:          jegyző

 

19.) Óvodák nyári zárvatartása.

Előadó:          jegyző

 

20.) Tájékoztató a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2009. II. félévi munkájáról.

Előadó:          polgármester

 

21.) Hantosi út forgalmi rend változása.

Előadó:          polgármester

 

22.) Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.

Előadó:          jegyző

 

23.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók:        végrehajtásért felelősök

23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5 

 

24.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

         Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

25.) Bejelentések, interpellációk

                        25/1

Zárt ülés:

1.)    Választási szervek megválasztása.

Előadó:            Jegyző

 

2.)    Első lakáshoz jutók támogatása.

Előadó:            ESZB elnöke

 

2.)        Bejelentések

 

Sárbogárd, 2010. január 29.

 

                                                      Juhász János

                                                      polgármester

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem