Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Térítési díj befizetési időpont
TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉS
Pályázati felhívás
Sárszentmiklósi Orvosi Rendelő
Orvosi ügyelet
Sajtóközlemény
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL


A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.
Erről információ: ITT
 
Dr. Venicz Anita
   jegyző   

 

Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
KSH Közlemények

KSH KÖZLEMÉNY
2019. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
2019. szept. 16. - dec. 16.

---------------------
Áramszünet tájékoztató
Archiv információk

Téli rezsicsökkentés
Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére

 

 

 

 

2010. február 9.

Sárbogárd Város Polgármestere

     7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2010. február 9-én (kedd)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                                    7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

 

1.)    Sportegyesületek beszámolója működésükről, személyi és tárgyi feltételeikről.

Előadók:        Egyesületek vezetői

1/1, 1/2. 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7,1/8, 1/9, 1/10,  

 

2.)    Tájékoztató a sportlétesítmények használatáról, fenntartási költségeiről.

Előadók:        intézményvezetők

                              Sportegyesületek vezetői 

     2/1, 2/2, 2/3, 2/4

 

3.)    A városi önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadása.

Beterjesztő:   polgármester

jegyző

gazdasági osztályvezető

1. rész, 2. rész, 3. rész, 4. rész

 

4.)    Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 9/2009.(II.19.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Beterjesztő:    polgármester

Előadó:          jegyző

 

5.)    Döntés a 2010. évi viziközmű bérleti díj terhére megvalósuló felújításról.

Előadó:          polgármester

 

6.)    Pályázat benyújtása a Zengő Óvoda felújítására.

Előadó:          polgármester

 

7.)    A köztisztviselők díjazásáról, juttatásairól szóló rendelet elfogadása.

Előadó:          jegyző

 

8.)    Cafetéria szabályzat elfogadása.

Előadó:          jegyző

 

9.)    Közbeszerzési Szabályzat módosítása.

Előadó:          jegyző

 

10.) A technikai és egyéb álláshelyek megszüntetése.

Előadó:          polgármester

 

11.) Egyes rendeletek módosításáról szóló rendelet.

Előadó:          jegyző

 

12.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2002.(I.25.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:          jegyző

 

13.) Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 18/2004. (IV.9.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:          jegyző

 

14.)Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2005. (III.30.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:          jegyző

 

15.) A helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 11/2005.(V.3.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:          jegyző

 

16.)Ady Endre u. – Szegfű utca – Virágsarok utca- Petőfi Sándor utca által határolt terület szabályozásáról szóló 51/2005. (XII.27.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:          jegyző

 

17.) A távhő és melegvíz-szolgáltatásról szóló 48/2009.(IX.14.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:          jegyző

 

18.) Nevelési-oktatási intézmények 2010/2011-es tanév beiratkozási időszakának meghatározása.

Előadó:          jegyző

 

19.) Óvodák nyári zárvatartása.

Előadó:          jegyző

 

20.) Tájékoztató a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2009. II. félévi munkájáról.

Előadó:          polgármester

 

21.) Hantosi út forgalmi rend változása.

Előadó:          polgármester

 

22.) Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.

Előadó:          jegyző

 

23.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók:        végrehajtásért felelősök

23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5 

 

24.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

         Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

25.) Bejelentések, interpellációk

                        25/1

Zárt ülés:

1.)    Választási szervek megválasztása.

Előadó:            Jegyző

 

2.)    Első lakáshoz jutók támogatása.

Előadó:            ESZB elnöke

 

2.)        Bejelentések

 

Sárbogárd, 2010. január 29.

 

                                                      Juhász János

                                                      polgármester

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Kémény Zrt.

Rendőrségi tájékoztató

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!


Pályázat KDOP 4.1.1

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó

Pályázat civil szervezeteknek

Vakok és gyengénlátók számára

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019

2018
Határozat
Kérelem
 

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
Határozat (2019.11.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Egészségügyi tájékoztatók

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem