Hirdetmények

.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. április 29-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út pincék
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2010. február 9.

Sárbogárd Város Polgármestere

     7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2010. február 9-én (kedd)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                                    7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

 

1.)    Sportegyesületek beszámolója működésükről, személyi és tárgyi feltételeikről.

Előadók:        Egyesületek vezetői

1/1, 1/2. 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7,1/8, 1/9, 1/10,  

 

2.)    Tájékoztató a sportlétesítmények használatáról, fenntartási költségeiről.

Előadók:        intézményvezetők

                              Sportegyesületek vezetői 

     2/1, 2/2, 2/3, 2/4

 

3.)    A városi önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadása.

Beterjesztő:   polgármester

jegyző

gazdasági osztályvezető

1. rész, 2. rész, 3. rész, 4. rész

 

4.)    Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 9/2009.(II.19.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Beterjesztő:    polgármester

Előadó:          jegyző

 

5.)    Döntés a 2010. évi viziközmű bérleti díj terhére megvalósuló felújításról.

Előadó:          polgármester

 

6.)    Pályázat benyújtása a Zengő Óvoda felújítására.

Előadó:          polgármester

 

7.)    A köztisztviselők díjazásáról, juttatásairól szóló rendelet elfogadása.

Előadó:          jegyző

 

8.)    Cafetéria szabályzat elfogadása.

Előadó:          jegyző

 

9.)    Közbeszerzési Szabályzat módosítása.

Előadó:          jegyző

 

10.) A technikai és egyéb álláshelyek megszüntetése.

Előadó:          polgármester

 

11.) Egyes rendeletek módosításáról szóló rendelet.

Előadó:          jegyző

 

12.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2002.(I.25.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:          jegyző

 

13.) Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 18/2004. (IV.9.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:          jegyző

 

14.)Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2005. (III.30.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:          jegyző

 

15.) A helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 11/2005.(V.3.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:          jegyző

 

16.)Ady Endre u. – Szegfű utca – Virágsarok utca- Petőfi Sándor utca által határolt terület szabályozásáról szóló 51/2005. (XII.27.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:          jegyző

 

17.) A távhő és melegvíz-szolgáltatásról szóló 48/2009.(IX.14.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:          jegyző

 

18.) Nevelési-oktatási intézmények 2010/2011-es tanév beiratkozási időszakának meghatározása.

Előadó:          jegyző

 

19.) Óvodák nyári zárvatartása.

Előadó:          jegyző

 

20.) Tájékoztató a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2009. II. félévi munkájáról.

Előadó:          polgármester

 

21.) Hantosi út forgalmi rend változása.

Előadó:          polgármester

 

22.) Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.

Előadó:          jegyző

 

23.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók:        végrehajtásért felelősök

23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5 

 

24.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

         Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

25.) Bejelentések, interpellációk

                        25/1

Zárt ülés:

1.)    Választási szervek megválasztása.

Előadó:            Jegyző

 

2.)    Első lakáshoz jutók támogatása.

Előadó:            ESZB elnöke

 

2.)        Bejelentések

 

Sárbogárd, 2010. január 29.

 

                                                      Juhász János

                                                      polgármester

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

FŐZŐVERSENY 2024

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók az online tér pénzügyi biztonságot veszélyeztető kockázatairól

CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Állatvédelem

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)