Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2007. március 9.

Sárbogárd Város Polgármestere
7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.


M e g h í v ó
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2007. március 9-én (pénteken) 9.00 órakor
ülést tart, melyre meghívom

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Díszterme
  7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

1. Beszámoló Sárbogárd város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről.
 Előadó: városi rendőrkapitány

2. Sárbogárd Város Önkormányzata területén a Magyar Közút Kht. kezelésében lévő utak helyzetéről konzultáció tartása.
 Előadó: Közútkezelő illetékes kirendeltségének vezetője

3. Sportegyesületek beszámolója, működésükről, személyi és tárgyi feltételeikről.
 Előadók: egyesületek elnöke

4. Városi Polgárőrség 2006. évi munkájáról beszámoló.
 Előadó: Rozman Gábor elnök

5. Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 11/2006.(III.20.) Ktr. sz. rendelet módosítása.
 Előadó: jegyző

6. Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 6/2007.(II.14.) Ktr. számú rendelet módosítása.
 Előadó: jegyző

7. A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata.
 Előadó: jegyző

8. A sportról szóló 3/2005.(II.14.) Ktr számú rendelet módosítása.
 Előadó: jegyző

9. A helyi örökségvédelemről szóló 23/2000.(IX.20.) Ktr. számú rendelet módosítása.
 Előadó: jegyző

10. Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2005.(III.30.) Ktr. számú rendelet módosítása.
 Előadó: jegyző  


11. Útfelújítási és útkarbantartási munkák ütemtervének elkészítése.
 Előadó: jegyző

12. A 2256. hrsz-ú ingatlan árokkal érintett része kisajátításának kezdeményezése.
 Előadó: polgármester

13. Konyhák kiszervezése.
 Előadó: polgármester

14. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat elhelyezésének vizsgálata.
 Előadó: jegyző

15. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése.
 Előadó: jegyző

16. Éves közbeszerzési terv elfogadása.
 Előadó: jegyző

17. Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról.
 Előadó: jegyző

18. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
 Előadó: a végrehajtásért felelősök

19. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
  Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

20. Bejelentések, interpellációk.


Zárt ülés:

1. Az „Év Polgárőre” kitüntetés 2007. évi adományozása.
 Előadó: ÜJB. elnöke

2. Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése.
 Előadó: polgármester 

3. Első lakáshoz jutók támogatása.
 ESZB. elnök 

3. Bejelentések


Sárbogárd, 2007. február 27.

Juhász János
polgármester
  

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)