.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2007. március 9.

Sárbogárd Város Polgármestere
7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.


M e g h í v ó
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2007. március 9-én (pénteken) 9.00 órakor
ülést tart, melyre meghívom

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Díszterme
  7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

1. Beszámoló Sárbogárd város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről.
 Előadó: városi rendőrkapitány

2. Sárbogárd Város Önkormányzata területén a Magyar Közút Kht. kezelésében lévő utak helyzetéről konzultáció tartása.
 Előadó: Közútkezelő illetékes kirendeltségének vezetője

3. Sportegyesületek beszámolója, működésükről, személyi és tárgyi feltételeikről.
 Előadók: egyesületek elnöke

4. Városi Polgárőrség 2006. évi munkájáról beszámoló.
 Előadó: Rozman Gábor elnök

5. Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 11/2006.(III.20.) Ktr. sz. rendelet módosítása.
 Előadó: jegyző

6. Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 6/2007.(II.14.) Ktr. számú rendelet módosítása.
 Előadó: jegyző

7. A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata.
 Előadó: jegyző

8. A sportról szóló 3/2005.(II.14.) Ktr számú rendelet módosítása.
 Előadó: jegyző

9. A helyi örökségvédelemről szóló 23/2000.(IX.20.) Ktr. számú rendelet módosítása.
 Előadó: jegyző

10. Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2005.(III.30.) Ktr. számú rendelet módosítása.
 Előadó: jegyző  


11. Útfelújítási és útkarbantartási munkák ütemtervének elkészítése.
 Előadó: jegyző

12. A 2256. hrsz-ú ingatlan árokkal érintett része kisajátításának kezdeményezése.
 Előadó: polgármester

13. Konyhák kiszervezése.
 Előadó: polgármester

14. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat elhelyezésének vizsgálata.
 Előadó: jegyző

15. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése.
 Előadó: jegyző

16. Éves közbeszerzési terv elfogadása.
 Előadó: jegyző

17. Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról.
 Előadó: jegyző

18. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
 Előadó: a végrehajtásért felelősök

19. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
  Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

20. Bejelentések, interpellációk.


Zárt ülés:

1. Az „Év Polgárőre” kitüntetés 2007. évi adományozása.
 Előadó: ÜJB. elnöke

2. Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése.
 Előadó: polgármester 

3. Első lakáshoz jutók támogatása.
 ESZB. elnök 

3. Bejelentések


Sárbogárd, 2007. február 27.

Juhász János
polgármester
  

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem