Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Térítési díj befizetési időpont
TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉS
Pályázati felhívás
Sárszentmiklósi Orvosi Rendelő
Orvosi ügyelet
Sajtóközlemény
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL


A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.
Erről információ: ITT
 
Dr. Venicz Anita
   jegyző   

 

Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
KSH Közlemények

KSH KÖZLEMÉNY
2019. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
2019. szept. 16. - dec. 16.

---------------------
Áramszünet tájékoztató
Archiv információk

Téli rezsicsökkentés
Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére

 

 

 

 

2009. április 14.

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2009. április 14-én (kedd)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

 

           1.      Döntés a 2009. évi viziközmű bérleti díj terhére  

                     megvalósuló felújításokról.

                     Előadó:            polgármester   

 

           2.        A távhőszolgáltatás utáni 2009. évi bérleti díj

                      felhasználásáról   döntés.

                      Előadó:            polgármester

 

3.         Beszámoló a Városi Bölcsőde tevékenységéről, a személyi és tárgyi feltételeiről. A bölcsőde nyári szünet miatti zárva-tartása.

Előadó:            intézményvezető

           

4.        Sárbogárd Város Önkormányzatának 2009-2012 évekre szóló Sportkoncepciója.

                        Előadó:            CISB elnök

 

5.         Pályázat benyújtása a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tornacsarnokának felújítására.

Előadó:            polgármester

 

6.        Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2008. évi   költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet elfogadása.

                        Beterjesztő:      polgármester

                        Előadók:          jegyző

                                               Gazdasági Osztályvezető

                                              

7.        Jelentés a belső ellenőrzés 2008. évi tevékenységéről, az ellenőrzési megállapításokról. 

                        Előadó:            jegyző

 

            8.         Sárbogárd Város 2009. évi költségvetéséről

                       szóló rendelet  módosítása.

                        Előadó:            jegyző 

           

9.        Tájékoztató a környezet állapotáról, a város környezetvédelmi helyzetéről, a bánya üzemelésének környezetre gyakorolt hatásairól.

Előadó:            jegyző

 

            10.       Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata.

Előadó:            jegyző

 

11.      Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.(VI.15.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

                        Előadó:            jegyző

 

            12.       Pályázati önrész biztosítása a közoktatási

                       eszközfejlesztési  pályázathoz I.

                        Előadó:            jegyző

 

            13.      Pályázat kiírása táborozások,

                       kirándulások támogatására.

                        Előadó:            polgármester

 

14.       Beszámoló a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2008. évi működéséről.

Előadó:            polgármester

 

15.      Beszámoló a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó társulás 2008. évi működéséről.

Előadó:            polgármester

 

16.      Beszámoló a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2008. évi működéséről.

Előadó:            polgármester

 

17.      Beszámoló a Szélessávú Közmű Kiépítése

           Társulás 2008. évi működéséről.

Előadó:            polgármester

 

18.      Nagylók Község Településrendezési eszközei részleges módosításának előzetes véleményezése.

Előadó:            polgármester

 

            19.       A sárbogárdi 886/12 hrsz-ú ingatlanon fennálló

                       jogunk törlése.

                        Előadó:            polgármester

 

            20.       Házi gyermekorvosi munkakör pályázati kiírása.

                        Előadó:            polgármester

 

21.       Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról.

            Előadó:            jegyző

 

22.      Jelentés a lejárt határidejű

           határozatok végrehajtásáról.

Előadók:          a végrehajtásért felelősök

 

23.       Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb

            eseményekről,  intézkedésekről.        

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

 

 

24.                  Bejelentések, interpellációk.                         

                      24/1                         

 

 

Zárt ülés:

 

            1.         Az „Év Rendőre” kitüntetés 2009. évi adományozása.

                        Előadó:            ÜJB elnöke

 

            2.         Az „Év Tűzoltója” kitüntetés 2009. évi adományozása.

                        Előadó:            ÜJB elnöke

 

            3.         Szavazatszámláló bizottsági tagok választása.

                        Előadó:            HVI vezető (jegyző)

 

            4.         Fellebbezések

                        Előadó:            ESZB. elnök   

 

            5.         Bejelentések

 

 

 

 

Sárbogárd, 2009. április 2.

 

 

                                                              Juhász János

                                                              polgármester

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Kémény Zrt.

Rendőrségi tájékoztató

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!


Pályázat KDOP 4.1.1

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó

Pályázat civil szervezeteknek

Vakok és gyengénlátók számára

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019

2018
Határozat
Kérelem
 

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
Határozat (2019.11.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Egészségügyi tájékoztatók

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem