Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2009. április 14.

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2009. április 14-én (kedd)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

 

           1.      Döntés a 2009. évi viziközmű bérleti díj terhére  

                     megvalósuló felújításokról.

                     Előadó:            polgármester   

 

           2.        A távhőszolgáltatás utáni 2009. évi bérleti díj

                      felhasználásáról   döntés.

                      Előadó:            polgármester

 

3.         Beszámoló a Városi Bölcsőde tevékenységéről, a személyi és tárgyi feltételeiről. A bölcsőde nyári szünet miatti zárva-tartása.

Előadó:            intézményvezető

           

4.        Sárbogárd Város Önkormányzatának 2009-2012 évekre szóló Sportkoncepciója.

                        Előadó:            CISB elnök

 

5.         Pályázat benyújtása a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tornacsarnokának felújítására.

Előadó:            polgármester

 

6.        Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2008. évi   költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet elfogadása.

                        Beterjesztő:      polgármester

                        Előadók:          jegyző

                                               Gazdasági Osztályvezető

                                              

7.        Jelentés a belső ellenőrzés 2008. évi tevékenységéről, az ellenőrzési megállapításokról. 

                        Előadó:            jegyző

 

            8.         Sárbogárd Város 2009. évi költségvetéséről

                       szóló rendelet  módosítása.

                        Előadó:            jegyző 

           

9.        Tájékoztató a környezet állapotáról, a város környezetvédelmi helyzetéről, a bánya üzemelésének környezetre gyakorolt hatásairól.

Előadó:            jegyző

 

            10.       Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata.

Előadó:            jegyző

 

11.      Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.(VI.15.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

                        Előadó:            jegyző

 

            12.       Pályázati önrész biztosítása a közoktatási

                       eszközfejlesztési  pályázathoz I.

                        Előadó:            jegyző

 

            13.      Pályázat kiírása táborozások,

                       kirándulások támogatására.

                        Előadó:            polgármester

 

14.       Beszámoló a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2008. évi működéséről.

Előadó:            polgármester

 

15.      Beszámoló a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó társulás 2008. évi működéséről.

Előadó:            polgármester

 

16.      Beszámoló a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2008. évi működéséről.

Előadó:            polgármester

 

17.      Beszámoló a Szélessávú Közmű Kiépítése

           Társulás 2008. évi működéséről.

Előadó:            polgármester

 

18.      Nagylók Község Településrendezési eszközei részleges módosításának előzetes véleményezése.

Előadó:            polgármester

 

            19.       A sárbogárdi 886/12 hrsz-ú ingatlanon fennálló

                       jogunk törlése.

                        Előadó:            polgármester

 

            20.       Házi gyermekorvosi munkakör pályázati kiírása.

                        Előadó:            polgármester

 

21.       Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról.

            Előadó:            jegyző

 

22.      Jelentés a lejárt határidejű

           határozatok végrehajtásáról.

Előadók:          a végrehajtásért felelősök

 

23.       Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb

            eseményekről,  intézkedésekről.        

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

 

 

24.                  Bejelentések, interpellációk.                         

                      24/1                         

 

 

Zárt ülés:

 

            1.         Az „Év Rendőre” kitüntetés 2009. évi adományozása.

                        Előadó:            ÜJB elnöke

 

            2.         Az „Év Tűzoltója” kitüntetés 2009. évi adományozása.

                        Előadó:            ÜJB elnöke

 

            3.         Szavazatszámláló bizottsági tagok választása.

                        Előadó:            HVI vezető (jegyző)

 

            4.         Fellebbezések

                        Előadó:            ESZB. elnök   

 

            5.         Bejelentések

 

 

 

 

Sárbogárd, 2009. április 2.

 

 

                                                              Juhász János

                                                              polgármester

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

M6 autópálya

KSH

Könyvtár
Madarász József Városi Könyvtár
2024. július 22.- augusztus 20. között ZÁRVA
Első kölcsönzési nap:
augusztus 21.

Nyári kölcsönzési idő:
kedd-péntek 9.00-17.30.

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem
HŐSÉGRIASZTÁS
2024. július 7-én (vasárnap) 00 órától 2024. július 18-án (csütörtök) 24 óráig.

Hőségriasztás esetén Sárbogárdon lévő nyilvános klimatizált helyiségek listája:
- Penny Market
Sárbogárd Ady Endre u. 184.
- LIDL Áruház
Sárbogárd Ady Endre u. 232-236.
- TESCO
Sárbogárd Ady Endre út 19.

 

 

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)