Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

20160513
 M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. május 13- án  (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

Napirend:

1.  Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről,                                                 intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.   Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

      Előadók:a végrehajtásért felelősök

3.  Beszámoló Sárbogárd Város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság     érdekében tett intézkedésekről.

     Előadó: városi rendőrkapitány

4.  Alapellátás és a járó-fekvőbeteg szakellátás közötti munkakapcsolat áttekintése, szükség szerint módosítása.

  Beszámoló a Sárbogárdi Központi Orvosi Ügyelet 2015. évi         működéséről

Előadó:           Dr. Csernavölgyi István főigazgató

                       Dr. Rácz Lajos intézet vezető főorvos

                       Dr. Jancsó Zoltán Ph.D szakmai vezető

                       Dr. Jarabin János kollegiális vezető

5. Beszámoló a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedési           közszolgáltatási tevékenységről.

      Előadó:polgármester

6. Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi  feladatainak ellátásáról, a gyermekvédelem helyzetéről.

Előadó:  Hatósági osztályvezető

            Intézmények gyermekvédelmi felelősei

                        SESZI  vezető

7. Beszámoló a Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde tevékenységéről, a             személyi és tárgyi feltételeiről.

           Előadó: intézményvezető

8.  Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde nyári zárva tartása.

           Előadó: jegyző

9. Közvilágítási aktív berendezések üzemeltetőjének kiválasztása.

Előadó: polgármester

10. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.26.)  önkormányzati rendelet módosítása.

           Előadó: jegyző

11. Beszámoló Sárbogárd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet elfogadása.

           Előadó: polgármester

12. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása

           Előadó: jegyző

13. Jelentés a belső ellenőrzés 2015. évi tevékenységéről, az ellenőrzési megállapításokról.

           Előadó: polgármester

14. Tájékoztató a környezet állapotáról és a város környezetvédelmi  helyzetéről.

           Előadó: polgármester

15. Döntés a 2016. évi vízi-közmű bérleti díj terhére megvalósuló                          felújításokról.

Előadó: polgármester

16. Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati          rendelet módosítása.

           Előadó:           jegyző

17. A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 49/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosítása.

           Előadó: jegyző

18. Pályázat benyújtása barnamezős területek rehabilitációjára

           ( TOP-2.1.1-15)

           Előadó: polgármester

19. Szándéknyilatkozat a VAX Kézilabda Egyesület által benyújtandó 2016/17-es TAO pályázathoz.

           Előadó: polgármester

20. A helyi közösségi közlekedés támogatása iránti kérelem benyújtása.

           Előadó: polgármester

21. Pályázat benyújtása egészségügyi alapellátás infrastrukturális         fejlesztésére. (TOP-4.1.1-15)

            Előadó: polgármester

22. Közművelődési megállapodás a Rétszilasi Klub üzemeltetésére.

           Előadó: polgármester

23. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

Előadó: jegyző

24.      Bejelentések

24/1 Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.                  április 15-i ülésén elhangzott bejelentésekre válasz a Műszaki                  osztály részéről.

24/2  Pályázat benyújtása Szent István út felújítására. 

Sárbogárd, 2016. május 5.

                                                                                               dr.Sükösd Tamás

                                                                                                  polgármester

 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)