.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2022. december 2-án

8.00-16.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Pusztaegres egész területe:
Ady E. u. , Széchenyi I. u., Petőfi S. u., Deák F. u., Fehérvári u., Dózsa Gy. u. , Köztársaság tér, Dégi út, Baross J. u., Hatvani u., Rákóczi F. u. Kossuth L. u.,
Külterület 0355/5 hrsz., TOB -KER Kft.


2022. december 13-án

8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

 

Köztársaság tér, Dégi út, Baross János utca, Hatvani utca, Kossuth Lajos utca, Rákóczi Ferenc utca, Dózsa György utca, Fehérvári utca, Deák Ferenc utca, Petőfi Sándor utca, Széchenyi István utca, Ady Endre utca,
Külterület 0355/5 hrsz., TOB -KER Kft.

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:
2022. 09.01-től

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

20160513
 M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. május 13- án  (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

Napirend:

1.  Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről,                                                 intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.   Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

      Előadók:a végrehajtásért felelősök

3.  Beszámoló Sárbogárd Város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság     érdekében tett intézkedésekről.

     Előadó: városi rendőrkapitány

4.  Alapellátás és a járó-fekvőbeteg szakellátás közötti munkakapcsolat áttekintése, szükség szerint módosítása.

  Beszámoló a Sárbogárdi Központi Orvosi Ügyelet 2015. évi         működéséről

Előadó:           Dr. Csernavölgyi István főigazgató

                       Dr. Rácz Lajos intézet vezető főorvos

                       Dr. Jancsó Zoltán Ph.D szakmai vezető

                       Dr. Jarabin János kollegiális vezető

5. Beszámoló a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedési           közszolgáltatási tevékenységről.

      Előadó:polgármester

6. Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi  feladatainak ellátásáról, a gyermekvédelem helyzetéről.

Előadó:  Hatósági osztályvezető

            Intézmények gyermekvédelmi felelősei

                        SESZI  vezető

7. Beszámoló a Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde tevékenységéről, a             személyi és tárgyi feltételeiről.

           Előadó: intézményvezető

8.  Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde nyári zárva tartása.

           Előadó: jegyző

9. Közvilágítási aktív berendezések üzemeltetőjének kiválasztása.

Előadó: polgármester

10. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.26.)  önkormányzati rendelet módosítása.

           Előadó: jegyző

11. Beszámoló Sárbogárd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet elfogadása.

           Előadó: polgármester

12. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása

           Előadó: jegyző

13. Jelentés a belső ellenőrzés 2015. évi tevékenységéről, az ellenőrzési megállapításokról.

           Előadó: polgármester

14. Tájékoztató a környezet állapotáról és a város környezetvédelmi  helyzetéről.

           Előadó: polgármester

15. Döntés a 2016. évi vízi-közmű bérleti díj terhére megvalósuló                          felújításokról.

Előadó: polgármester

16. Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati          rendelet módosítása.

           Előadó:           jegyző

17. A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 49/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosítása.

           Előadó: jegyző

18. Pályázat benyújtása barnamezős területek rehabilitációjára

           ( TOP-2.1.1-15)

           Előadó: polgármester

19. Szándéknyilatkozat a VAX Kézilabda Egyesület által benyújtandó 2016/17-es TAO pályázathoz.

           Előadó: polgármester

20. A helyi közösségi közlekedés támogatása iránti kérelem benyújtása.

           Előadó: polgármester

21. Pályázat benyújtása egészségügyi alapellátás infrastrukturális         fejlesztésére. (TOP-4.1.1-15)

            Előadó: polgármester

22. Közművelődési megállapodás a Rétszilasi Klub üzemeltetésére.

           Előadó: polgármester

23. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

Előadó: jegyző

24.      Bejelentések

24/1 Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.                  április 15-i ülésén elhangzott bejelentésekre válasz a Műszaki                  osztály részéről.

24/2  Pályázat benyújtása Szent István út felújítására. 

Sárbogárd, 2016. május 5.

                                                                                               dr.Sükösd Tamás

                                                                                                  polgármester

 
EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
PÉNTEK 8.00-12.00

ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály ügyfélfogadás
Helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu
Hivatali kapu: ANTSZDUNA
KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

Hirdetmény

FEJÉR TERMÉK 2023 PÁLYÁZAT
Fejér Megyei Önkormányzat "Fejér Termék" elismerés elnyerésére pályázatot hirdet. A minősítés célja a figyelem felhívása a Fejér megyében előállított élelmiszerekre és kézműves termékekre, mint helyi termékekre, továbbá a Fejér Termék Program három pillérének - hagyomány, érték, minőség - való megfelelés hangsúlyozása.
Pályázati felhívás "Fejér Termék" elismerés elnyerésére 2023 (.pdf)
Pályázati adatlap "Fejér Termék" elismerésre (.pdf)
Pályázható termékek áruosztályainak köre (.pdf)


Felhívás

Toborzás

MÁK
 

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)