Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Térítési díj befizetési időpont
TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉS
Pályázati felhívás
Sárszentmiklósi Orvosi Rendelő
Orvosi ügyelet
Sajtóközlemény
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL


A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.
Erről információ: ITT
 
Dr. Venicz Anita
   jegyző   

 

Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
KSH Közlemények

KSH KÖZLEMÉNY
2019. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
2019. szept. 16. - dec. 16.

---------------------
Áramszünet tájékoztató
Archiv információk

Téli rezsicsökkentés
Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére

 

 

 

 

20160513
 M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. május 13- án  (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

Napirend:

1.  Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről,                                                 intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.   Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

      Előadók:a végrehajtásért felelősök

3.  Beszámoló Sárbogárd Város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság     érdekében tett intézkedésekről.

     Előadó: városi rendőrkapitány

4.  Alapellátás és a járó-fekvőbeteg szakellátás közötti munkakapcsolat áttekintése, szükség szerint módosítása.

  Beszámoló a Sárbogárdi Központi Orvosi Ügyelet 2015. évi         működéséről

Előadó:           Dr. Csernavölgyi István főigazgató

                       Dr. Rácz Lajos intézet vezető főorvos

                       Dr. Jancsó Zoltán Ph.D szakmai vezető

                       Dr. Jarabin János kollegiális vezető

5. Beszámoló a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedési           közszolgáltatási tevékenységről.

      Előadó:polgármester

6. Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi  feladatainak ellátásáról, a gyermekvédelem helyzetéről.

Előadó:  Hatósági osztályvezető

            Intézmények gyermekvédelmi felelősei

                        SESZI  vezető

7. Beszámoló a Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde tevékenységéről, a             személyi és tárgyi feltételeiről.

           Előadó: intézményvezető

8.  Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde nyári zárva tartása.

           Előadó: jegyző

9. Közvilágítási aktív berendezések üzemeltetőjének kiválasztása.

Előadó: polgármester

10. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.26.)  önkormányzati rendelet módosítása.

           Előadó: jegyző

11. Beszámoló Sárbogárd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet elfogadása.

           Előadó: polgármester

12. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása

           Előadó: jegyző

13. Jelentés a belső ellenőrzés 2015. évi tevékenységéről, az ellenőrzési megállapításokról.

           Előadó: polgármester

14. Tájékoztató a környezet állapotáról és a város környezetvédelmi  helyzetéről.

           Előadó: polgármester

15. Döntés a 2016. évi vízi-közmű bérleti díj terhére megvalósuló                          felújításokról.

Előadó: polgármester

16. Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati          rendelet módosítása.

           Előadó:           jegyző

17. A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 49/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosítása.

           Előadó: jegyző

18. Pályázat benyújtása barnamezős területek rehabilitációjára

           ( TOP-2.1.1-15)

           Előadó: polgármester

19. Szándéknyilatkozat a VAX Kézilabda Egyesület által benyújtandó 2016/17-es TAO pályázathoz.

           Előadó: polgármester

20. A helyi közösségi közlekedés támogatása iránti kérelem benyújtása.

           Előadó: polgármester

21. Pályázat benyújtása egészségügyi alapellátás infrastrukturális         fejlesztésére. (TOP-4.1.1-15)

            Előadó: polgármester

22. Közművelődési megállapodás a Rétszilasi Klub üzemeltetésére.

           Előadó: polgármester

23. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

Előadó: jegyző

24.      Bejelentések

24/1 Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.                  április 15-i ülésén elhangzott bejelentésekre válasz a Műszaki                  osztály részéről.

24/2  Pályázat benyújtása Szent István út felújítására. 

Sárbogárd, 2016. május 5.

                                                                                               dr.Sükösd Tamás

                                                                                                  polgármester

 
Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Kémény Zrt.

Rendőrségi tájékoztató

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!


Pályázat KDOP 4.1.1

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó

Pályázat civil szervezeteknek

Vakok és gyengénlátók számára

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019

2018
Határozat
Kérelem
 

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
Határozat (2019.11.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Egészségügyi tájékoztatók

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem