.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2019.12.13.

Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2019. december 13-án (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:       Polgármesteri Hivatal Díszterme

                           7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.


Napirend:

 

1.     Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

        Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.     Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

        Előadók:            a végrehajtásért felelősök

3.     Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása.

        Előadó: polgármester

4.     A képviselő-testület 2020. évi munkatervének jóváhagyása.
       
        Előadó:              polgármester

5.     A 2020. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása.

        Előadó:              jegyző

6.     Tájékoztató a 2019. évi közhasznú, közcélú foglalkoztatásról és a végzett munkákról, 2020. évi foglalkoztatás keretének meghatározása.

          Előadó:              polgármester

7.       A Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás módosítása.

           Előadó: polgármester

8.    A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata.

        Előadó: polgármester

9.    Közbeszerzési eljárás kiírása központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására.

       Előadó: polgármester

10.   Éves közbeszerzési terv módosítása.

       Előadó: jegyző

11. Döntés a Sárbogárd 0637 hrsz.-ú terület bérbevételéről és üzemeltetéséről.

        Előadó: polgármester

12.    A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

        Előadó: jegyző

13.    Tájékoztató az előirányzatok és a tartalék alakulásáról.

        Előadó: jegyző

14.    Bejelentések.

        14/1 "Runbogárd" futócsapat támogatási kérelme

         Előadó: polgármester

        14/2 Sárréti Csókavirág Néptánc Egyesület székhelyhasználati kérelme

        Előadó: polgármester

Sárbogárd, 2019. december 3.

                                               dr. Sükösd Tamás

                                                  polgármester

 

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem