.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató ési időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató
 
2020. október 5-én
várhatóan 8.00-14.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
Szárító (Soós szárító), RH Motors Napelem park, Kislók úti Ipari park
--------------------------
2020. október 20-án
várhatóan 7.30-16.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
egész Sárhatvan (József A. utca, Arany J. utca), Külső-Hatvan puszta Halastó Légió
-----------------------
2020. október 28-án
várhatóan 7.30-16.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
egész Sárhatvan (József A. utca, Arany J. utca)
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
MÁV Tájékoztató (11.02.)

 

 

 

 

2019. 02. 08.
 Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2019. február 8- án (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme

          7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

1.    Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

            Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.         Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

            Előadók: a végrehajtásért felelősök

3.     Sportegyesületek beszámolója 2018. évi működésükről, személyi és tárgyi feltételeikről, az önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásáról.

    3/1 beszámoló

Előadó: egyesületek vezetői

                        polgármester

4.     Tájékoztató a sportlétesítmények használatáról, fenntartási költségeiről.

            Előadó: polgármester

5.    Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési             kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének        meghatározása.

            Előadó: polgármester

6.     Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2019. évi bevételeinek és kiadásainak meghatározása.

            Előadó: jegyző

7.    Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadása.

            Előadó: polgármester

8.         Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítása.

            Előadó: jegyző

9.   Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása.

            Előadó: jegyző

10.      Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének az anyakönyvi események engedélyezéséről, díjtételeiről és az anyakönyvvezetőt megillető díjakról szóló 18/2017.(VIII.24.) önkormányzati rendeletének módosítása.

            Előadó: jegyző

11.       Zichy sírhelyek és a régi Mészöly iskolaépület helyi védettség alá helyezése.

            Előadó: polgármester

12.      Döntés a Sárbogárd belterületi 6271/2 hrsz. alatti ingatlanról.

            Előadó:  polgármester

13.     Döntés a távhőszolgáltatással kapcsolatos 2019. évi bérleti díj felhasználásáról.

            Előadó: polgármester

14.     A Cafetéria-juttatási Szabályzat módosításainak elfogadása Sárbogárd Város          Polgármestere részére.

            Előadó: jegyző

15.       A Sárbogárdi Zengő Óvodába történő jelentkezés módjának és a 2019/2020-as nevelési     év        beiratkozási időszakának meghatározása.

            Előadó: jegyző

16.    A Sárbogárdi Zengő Óvoda éves nyitva tartási rendjének megállapítása.

            Előadó: jegyző

17.    Sárbogárd Város Településképének Védelméről szóló 24/2017.(XI.23.) önkormányzati     rendelet módosítása.

            Előadó: jegyző

18.       A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

            Előadó: jegyző

19.       Bejelentések.

 

Sárbogárd, 2019. január 31.


                                                 dr. Sükösd Tamás
                                                      polgármester

 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Idősek napja

Tájékoztató - Fejérvíz

MÁK

Fejér FMRF hírlevél

KSH (11.25.)

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

MONTÁZS projekt

Felnőttek Iskolája

Bogozd ki magad a világhálóból!

Esemény otthon projekt

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem