Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2019. 02. 08.
 Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2019. február 8- án (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme

          7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

1.    Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

            Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.         Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

            Előadók: a végrehajtásért felelősök

3.     Sportegyesületek beszámolója 2018. évi működésükről, személyi és tárgyi feltételeikről, az önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásáról.

    3/1 beszámoló

Előadó: egyesületek vezetői

                        polgármester

4.     Tájékoztató a sportlétesítmények használatáról, fenntartási költségeiről.

            Előadó: polgármester

5.    Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési             kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének        meghatározása.

            Előadó: polgármester

6.     Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2019. évi bevételeinek és kiadásainak meghatározása.

            Előadó: jegyző

7.    Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadása.

            Előadó: polgármester

8.         Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítása.

            Előadó: jegyző

9.   Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása.

            Előadó: jegyző

10.      Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének az anyakönyvi események engedélyezéséről, díjtételeiről és az anyakönyvvezetőt megillető díjakról szóló 18/2017.(VIII.24.) önkormányzati rendeletének módosítása.

            Előadó: jegyző

11.       Zichy sírhelyek és a régi Mészöly iskolaépület helyi védettség alá helyezése.

            Előadó: polgármester

12.      Döntés a Sárbogárd belterületi 6271/2 hrsz. alatti ingatlanról.

            Előadó:  polgármester

13.     Döntés a távhőszolgáltatással kapcsolatos 2019. évi bérleti díj felhasználásáról.

            Előadó: polgármester

14.     A Cafetéria-juttatási Szabályzat módosításainak elfogadása Sárbogárd Város          Polgármestere részére.

            Előadó: jegyző

15.       A Sárbogárdi Zengő Óvodába történő jelentkezés módjának és a 2019/2020-as nevelési     év        beiratkozási időszakának meghatározása.

            Előadó: jegyző

16.    A Sárbogárdi Zengő Óvoda éves nyitva tartási rendjének megállapítása.

            Előadó: jegyző

17.    Sárbogárd Város Településképének Védelméről szóló 24/2017.(XI.23.) önkormányzati     rendelet módosítása.

            Előadó: jegyző

18.       A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

            Előadó: jegyző

19.       Bejelentések.

 

Sárbogárd, 2019. január 31.


                                                 dr. Sükösd Tamás
                                                      polgármester

 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)