.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2013.június.27. rendkívüli

M e g h í v ó

 

 

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2013. június 27.-én (csütörtök) 17.00 órakor

rendkívüli ülést tart, melyre meghívom.

 

 

 

 

Az ülés helye: Sárbogárdi Városi Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

N a p i r e n d :

 

 1. A Sárbogárdi Zengő Óvoda (7000 Sárbogárd, Mikes köz 3.)       
    intézményvezetői beosztásának ellátására beérkezett pályázat elbírálása.

    Előadó:  polgármester

 2. Védőnői pályázat elbírálása.

    Előadó: polgármester

 3. A Pusztaegresi Polgárőr Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás      
    felmondása, a Pusztaegresi Klub további működtetése.

    Előadó:           polgármester

  4. Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.21.) 
    önkormányzati rendelet módosítása.

    Előadó:           jegyző

  5. Az önkormányzat adósság átvállalással érintett kötvényállománya            
    konszolidációjához szükséges döntések, felhatalmazások.

    Előadó:           polgármester

  6. Sárbogárd-Nagyhörcsök lakosainak fogászati ellátására vonatkozó

     egészségügyi feladat-ellátási szerződés elfogadása.

    Előadó:  polgármester

 7. Az I.sz.fogorvosi körzet közös  működtetésére vonatkozó megállapodás  
    elfogadása.

    Előadó:           polgármester

 8. Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása.

    Előadó:           polgármester

9. Tájékoztató a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
    törvény 42. § 4. pontja értelmezéséről.

    Előadó:           jegyző

10.  Döntés települési értéktár létrehozásáról.

   Előadó:           polgármester

11. A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési
     Szabályzatának módosítása.

    Melléklet

   Előadó:           polgármester

12. LARKE „TÁMOP 1.4.6-13/1 Építőipari tranzitfoglalkoztatás” című pályázatához       ingatlan biztosítása.

   Előadó:           polgármester

13. „Alapkövek-Építőipari tranzitfoglalkoztatás Sárbogárdon és környékén” című  
     pályázat benyújtásához szükséges konzorciumi megállapodás megkötése.

   Előadó:           polgármester

14. Központi orvosi ügyelet működtetésére kötött megállapodás módosítása.

   Előadó:           polgármester

 

 

 

Sárbogárd, 2013. június 25.

 

 

dr. Sükösd Tamás
 polgármester

 

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem