Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2013.június.27. rendkívüli

M e g h í v ó

 

 

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2013. június 27.-én (csütörtök) 17.00 órakor

rendkívüli ülést tart, melyre meghívom.

 

 

 

 

Az ülés helye: Sárbogárdi Városi Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

N a p i r e n d :

 

 1. A Sárbogárdi Zengő Óvoda (7000 Sárbogárd, Mikes köz 3.)       
    intézményvezetői beosztásának ellátására beérkezett pályázat elbírálása.

    Előadó:  polgármester

 2. Védőnői pályázat elbírálása.

    Előadó: polgármester

 3. A Pusztaegresi Polgárőr Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás      
    felmondása, a Pusztaegresi Klub további működtetése.

    Előadó:           polgármester

  4. Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.21.) 
    önkormányzati rendelet módosítása.

    Előadó:           jegyző

  5. Az önkormányzat adósság átvállalással érintett kötvényállománya            
    konszolidációjához szükséges döntések, felhatalmazások.

    Előadó:           polgármester

  6. Sárbogárd-Nagyhörcsök lakosainak fogászati ellátására vonatkozó

     egészségügyi feladat-ellátási szerződés elfogadása.

    Előadó:  polgármester

 7. Az I.sz.fogorvosi körzet közös  működtetésére vonatkozó megállapodás  
    elfogadása.

    Előadó:           polgármester

 8. Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása.

    Előadó:           polgármester

9. Tájékoztató a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
    törvény 42. § 4. pontja értelmezéséről.

    Előadó:           jegyző

10.  Döntés települési értéktár létrehozásáról.

   Előadó:           polgármester

11. A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési
     Szabályzatának módosítása.

    Melléklet

   Előadó:           polgármester

12. LARKE „TÁMOP 1.4.6-13/1 Építőipari tranzitfoglalkoztatás” című pályázatához       ingatlan biztosítása.

   Előadó:           polgármester

13. „Alapkövek-Építőipari tranzitfoglalkoztatás Sárbogárdon és környékén” című  
     pályázat benyújtásához szükséges konzorciumi megállapodás megkötése.

   Előadó:           polgármester

14. Központi orvosi ügyelet működtetésére kötött megállapodás módosítása.

   Előadó:           polgármester

 

 

 

Sárbogárd, 2013. június 25.

 

 

dr. Sükösd Tamás
 polgármester

 

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)