.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2011. március 11.
 

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2011. március 11-én (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme

7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

1. Tájékoztató Sárbogárd város és körzete 2010. évi munkaerő-piaci helyzetéről.

Előadó: Simon Miklós kirendeltség-vezető

2. Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. évi munkatervének módosítása.

Előadó: polgármester

3. A jegyzői álláshelyre kiírt pályázati felhívás módosítása.

Előadó: a jegyzőt helyettesítő aljegyző

4. Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző

5. A Madarász József Városi Könyvtár vezetői álláshelyére pályázat kiírása.

Előadó: polgármester

6. Közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás igénylése.

Előadó: a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző

7. Közművelődési megállapodás a
Sárhatvani Klub működtetésére.

Előadó: a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző

8. Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása.

Előadó: polgármester

9. Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.(VI.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző

10. Éves közbeszerzési terv elfogadása.

Előadó: a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző

11. Atelepülési kommunális hulladék begyűjtése, szállítása és kezelése tárgyában kötendő közszolgáltatási szerződés előkészítése.

Előadó: polgármester

12. A Magyar Posta ajánlata az alsótöbörzsöki
postai szolgáltatás ügyében.

Előadó: polgármester

 

13. Pályázat kiírása táborozások,

kirándulások támogatására.

Előadó: polgármester

14. Sárbogárdi Mentőállomás

felújításának támogatása.

Előadó: polgármester

15. Ingatlanvásárlási kérelem földterületre.

Előadó: polgármester

16. A helyi képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és a működési feltételek biztosításáról szóló 40/2006.(XI.2.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző

17. Sárbogárdi települési szilárd kommunális hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélyének módosítása.

Előadó: polgármester

18. Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról

és a tartalék alakulásáról.

Előadó: a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző

19. Jelentés a lejárt határidejű

htározatok végrehajtásáról.

Előadók: a végrehajtásért felelősök

19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5

20. Tájékoztató a két ülés közötti
fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

21. Bejelentések, interpellációk.

21/1, 21/2

Zárt ülés:

1. Az „Év Polgárőre” kitüntetés 2011. évi adományozása.

Előadó: ÜJB. elnöke

2. Első lakáshoz jutók támogatása.

Előadó: ESZB. elnök

3. Bejelentések.

Sárbogárd, 2011. március 1.

 

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem