Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. június 25-én
8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Külterület Sallai major

Videoton teljes területe

2024. június 27-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Sárbogárd külterülti pincék
Abai úti pincék
 
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2011. március 11.
 

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2011. március 11-én (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme

7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

1. Tájékoztató Sárbogárd város és körzete 2010. évi munkaerő-piaci helyzetéről.

Előadó: Simon Miklós kirendeltség-vezető

2. Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. évi munkatervének módosítása.

Előadó: polgármester

3. A jegyzői álláshelyre kiírt pályázati felhívás módosítása.

Előadó: a jegyzőt helyettesítő aljegyző

4. Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző

5. A Madarász József Városi Könyvtár vezetői álláshelyére pályázat kiírása.

Előadó: polgármester

6. Közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás igénylése.

Előadó: a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző

7. Közművelődési megállapodás a
Sárhatvani Klub működtetésére.

Előadó: a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző

8. Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása.

Előadó: polgármester

9. Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.(VI.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző

10. Éves közbeszerzési terv elfogadása.

Előadó: a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző

11. Atelepülési kommunális hulladék begyűjtése, szállítása és kezelése tárgyában kötendő közszolgáltatási szerződés előkészítése.

Előadó: polgármester

12. A Magyar Posta ajánlata az alsótöbörzsöki
postai szolgáltatás ügyében.

Előadó: polgármester

 

13. Pályázat kiírása táborozások,

kirándulások támogatására.

Előadó: polgármester

14. Sárbogárdi Mentőállomás

felújításának támogatása.

Előadó: polgármester

15. Ingatlanvásárlási kérelem földterületre.

Előadó: polgármester

16. A helyi képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és a működési feltételek biztosításáról szóló 40/2006.(XI.2.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző

17. Sárbogárdi települési szilárd kommunális hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélyének módosítása.

Előadó: polgármester

18. Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról

és a tartalék alakulásáról.

Előadó: a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző

19. Jelentés a lejárt határidejű

htározatok végrehajtásáról.

Előadók: a végrehajtásért felelősök

19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5

20. Tájékoztató a két ülés közötti
fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

21. Bejelentések, interpellációk.

21/1, 21/2

Zárt ülés:

1. Az „Év Polgárőre” kitüntetés 2011. évi adományozása.

Előadó: ÜJB. elnöke

2. Első lakáshoz jutók támogatása.

Előadó: ESZB. elnök

3. Bejelentések.

Sárbogárd, 2011. március 1.

 

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Könyvtár
Madarász József Városi Könyvtár
2024. július 22.- augusztus 20. között ZÁRVA
Első kölcsönzési nap:
augusztus 21.

Nyári kölcsönzési idő:
kedd-péntek 9.00-17.30.

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem
Harmadfokú Hőségriasztás 2024.06.18-22. éjfélig
Hőségriasztás esetén Sárbogárdon lévő nyilvános klimatizált helyiségek listája:
- Penny Market
Sárbogárd Ady Endre u. 184.
- LIDL Áruház
Sárbogárd Ady Endre u. 232-236.
- TESCO
Sárbogárd Ady Endre út 19.

 

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)