Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2018.01.19.
Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

 

2018. január 19- én (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:Polgármesteri Hivatal Díszterme

           7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

     Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

            Előadók:         a végrehajtásért felelősök

3. Sárbogárd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tárgyalása – I. forduló.

            Előadó:                       polgármester

4. Sárbogárd Településszerkezeti Tervének részleges módosítása.

            Előadó:                        polgármester

5.  Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II.2.) önkormányzati rendelet            módosítása.

            Előadó:                        jegyző

6. Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása.

            Előadó:                       aljegyző

7. A köztisztviselők díjazásáról, juttatásáról szóló 29/2015.(VI.24.) önkormányzati rendelet   módosítása.

            Előadó:                        jegyző

8. A polgármester előző évi igénybe vett szabadság mértékének megállapítása.

            Előadó:                       jegyző

9. A polgármester 2018. évi szabadságolási ütemterve.

            Előadó             jegyző

10. A polgármester 2018. évi Cafetéria juttatási összegének megállapítása.

            Előadó:                        jegyző

11. A 2018. évi teljesítményértékelés alapját képező célok meghatározása.

            Előadó:            jegyző

12. Sárbogárd IV. számú háziorvosi körzet feladatellátása.

            Előadó:                        polgármester

13. Pályázat benyújtása a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő,             infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására.

            Előadó:                       polgármester

14. A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata.

            Előadó:                        polgármester

15. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

            Előadó:                        jegyző

16. Tájékoztató az előirányzatok és a tartalék alakulásáról.

            Előadó:                       jegyző

17. Bejelentések.

Sárbogárd, 2018. január 8.

                                                        dr. Sükösd Tamás
                                                            polgármester

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)