Hirdetmények

.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. április 29-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út pincék
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2014.03.14.

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2014. március 14. - én (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

 

                        1.         Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
                                     intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.         Jelentés a lejár t határidejű határozatok
                         végrehajtásáról.

Előadók:         a végrehajtásért felelősök

3.                  Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása.

           Előadó:           jegyző

4.        A D-13 Postagalamb Sport Egyesület beszámolója a
    2013. évi       működéséről, a személyi  és tárgyi
    feltételeiről, az             önkormányzat által     biztosított 
    támogatás felhasználásról.

           Előadó:           polgármester

5.                  Tájékoztató a Labdarugó Sport Club Sárbogárd sportlétesítmény használatáról, fenntartási költségéről.

           Előadó:           polgármester

6.        Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
          igénylése.

           Előadó:           jegyző

7.        Döntés a 2014. évi vízi-közmű bérleti díj terhére
          megvalósuló        felújításokról.

           Előadó:           polgármester

8.       Döntés a távhőszolgáltatással kapcsolatos 2014. évi
         bérleti díj       felhasználásáról.

           Előadó:           polgármester

9.       Javaslat az I. világháborús emlékművek felújítására
         vonatkozó pályázat    benyújtására.

            Előadó:           polgármester

10.      Belvízelvezető árok szakaszok tulajdonjogának
         átadásáról döntés.

           Előadó:           polgármester

11.    Útfelújítási és útkarbantartási munkák ütemtervének
          meghatározása.

           Előadó:           polgármester

12.     Éves közbeszerzési terv elfogadása.

           Előadó:           jegyző

13.      Pályázat kiírása táborozások, kirándulások
           támogatására.

           Előadó:           polgármester

14.      A Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett

         programjának    elfogadása.

           Előadó:           OKSB elnöke

15.      Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, a
         hatósági    ellenőrzési feladatok ellátásáról.

           Előadó:           jegyző

16.       Beszámoló Sárbogárd város és körzete munkaerő-piaci
helyzetének          alakulásáról.

            Előadó:           polgármester

17.                          Bejelentések 1; 2; 3;

 

           

Sárbogárd, 2014. március 5.

                                                                                                                    

                                                                                                  dr. Sükösd Tamás
polgármester

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

FŐZŐVERSENY 2024

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók az online tér pénzügyi biztonságot veszélyeztető kockázatairól

CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Állatvédelem

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)