.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató

2021. március 11-én

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Árpád utca 1-9/A, 2-24., Uszoda,
Millennium 2000 utca
, KeyTech Kft. (Alisca-Mag Kft.), Brodway, Szárító,

Haladás utca,
 Videoton, ÁFÉSZ (Eszterga üzem)
Sallai major

MÁV
Tűzgyújtás
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2014.03.14.

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2014. március 14. - én (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

 

                        1.         Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
                                     intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.         Jelentés a lejár t határidejű határozatok
                         végrehajtásáról.

Előadók:         a végrehajtásért felelősök

3.                  Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása.

           Előadó:           jegyző

4.        A D-13 Postagalamb Sport Egyesület beszámolója a
    2013. évi       működéséről, a személyi  és tárgyi
    feltételeiről, az             önkormányzat által     biztosított 
    támogatás felhasználásról.

           Előadó:           polgármester

5.                  Tájékoztató a Labdarugó Sport Club Sárbogárd sportlétesítmény használatáról, fenntartási költségéről.

           Előadó:           polgármester

6.        Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
          igénylése.

           Előadó:           jegyző

7.        Döntés a 2014. évi vízi-közmű bérleti díj terhére
          megvalósuló        felújításokról.

           Előadó:           polgármester

8.       Döntés a távhőszolgáltatással kapcsolatos 2014. évi
         bérleti díj       felhasználásáról.

           Előadó:           polgármester

9.       Javaslat az I. világháborús emlékművek felújítására
         vonatkozó pályázat    benyújtására.

            Előadó:           polgármester

10.      Belvízelvezető árok szakaszok tulajdonjogának
         átadásáról döntés.

           Előadó:           polgármester

11.    Útfelújítási és útkarbantartási munkák ütemtervének
          meghatározása.

           Előadó:           polgármester

12.     Éves közbeszerzési terv elfogadása.

           Előadó:           jegyző

13.      Pályázat kiírása táborozások, kirándulások
           támogatására.

           Előadó:           polgármester

14.      A Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett

         programjának    elfogadása.

           Előadó:           OKSB elnöke

15.      Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, a
         hatósági    ellenőrzési feladatok ellátásáról.

           Előadó:           jegyző

16.       Beszámoló Sárbogárd város és körzete munkaerő-piaci
helyzetének          alakulásáról.

            Előadó:           polgármester

17.                          Bejelentések 1; 2; 3;

 

           

Sárbogárd, 2014. március 5.

                                                                                                                    

                                                                                                  dr. Sükösd Tamás
polgármester

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem