.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

20141113

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2014. november 13- án (csütörtök ) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

 

1.        Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
                                    intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.        Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók:          a végrehajtásért felelősök

3.                 Beszámoló a közművelődési, kulturális intézményekben végzett tevékenységről.

Előadó:            polgármester

                                   intézményvezetők

4.         A Sárbogárdi Zengő Óvoda  2014/2015-ös nevelési évre szóló munkatervének véleményezése.

            Előadó:            polgármester

5.         Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

6.        A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2007.(III.19.) önkormányzati rendelet módosítása.

            Előadó:            jegyző

7.        Közszolgálati szerződés megkötése a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgálati tevékenységre.

Előadó:            polgármester

8.         A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 16/2013.(III.13.) önkormányzati rendelet módosítása.

            Előadó:            jegyző

9.        Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.(VI.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

            Előadó:            jegyző

10.      Talajterhelési díjról szóló 27/2004.(VII.5.) önkormányzati rendelet módosítása.

            Előadó:            jegyző

 

 

11.       Tanuszoda beruházáshoz szükséges Együttműködési megállapodás tervezet és Ráépítési és Földhasználati szerződés tervezet jóváhagyása.

            Előadó:            polgármester

12.       Sárbogárd Város Önkormányzata tulajdonát képező mezőgazdasági és egyéb földterületeinek további hasznosítása.

Előadó:            jegyző

                        13.       Nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának módosítása.

                                   Előadó:            jegyző

14.      Madarász József Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása.

Előadó:            polgármester

15. A képviselő-testület 2015. évi munkatervének jóváhagyása.

Előadó:            polgármester

16.  Tájékoztató az előirányzatok és a tartalék alakulásáról.

Előadó:            jegyző

17.  Bejelentések.

                                  17/1

 

 

Sárbogárd, 2014. november 5.

                                                                                                         

 

 

dr. Sükösd Tamás
polgármester

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem