.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2018.10.12.
Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2018. október 12- én  (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:Polgármesteri Hivatal Díszterme

       7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

            Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

            Előadók:          a végrehajtásért felelősök

3. Beszámoló az önkormányzati képviselők tevékenységéről.

            Előadók:          önkormányzati képviselők

4.    Beszámoló a közművelődési, kulturális intézményekben végzett tevékenységről.

            Előadók:          intézményvezetők

5.     Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.14.) önkormányzati       rendelet módosítása.

            Előadó:            jegyző

6.  Rendelet-tervezet a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásról.

            Előadó:            jegyző

7.  Döntés a Sárbogárd, 5809/8 hrsz. alatti terület telekhatár rendezéséről

            Előadó:            polgármester

8.  A Sárbogárd 1101/6 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.

            Előadó:            polgármester

9.  A Sárbogárdi Zengő Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

I.   Szervezeti és Működési Szabályzat

II.  Pedagógiai Program

III. Házirend

            Előadó:            polgármester

10. A Sárbogárdi Zengő Óvoda 2018/2019-es nevelési évre szóló munkatervének  véleményezése.

            Előadó:            polgármester

11. Iskolai körzethatárok véleményezése.

            Előadó:            jegyző

12. Madarász József Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása.

            Előadó:            polgármester

13. Földterületek bérleti díjának megállapítása.

            Előadó:            jegyző

14. Nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának megállapítása.

            Előadó:            jegyző

15. Polgármester jutalmának megállapítása.

            Előadó:            alpolgármester

16. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek jutalom kifizetése.

            Előadó:            polgármester

17. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.  

            Előadó:            jegyző

18. Tájékoztató az előirányzatok és a tartalék alakulásáról.

            Előadó:            jegyző

19. Bejelentések.

 

Sárbogárd, 2018. október 2.

                                                 dr. Sükösd Tamás

                                                    polgármester

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem