.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató

2021. március 11-én

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Árpád utca 1-9/A, 2-24., Uszoda,
Millennium 2000 utca
, KeyTech Kft. (Alisca-Mag Kft.), Brodway, Szárító,

Haladás utca,
 Videoton, ÁFÉSZ (Eszterga üzem)
Sallai major

MÁV
Tűzgyújtás
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2009. május 12.

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2009. május 12-én (kedd)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

 

1.        Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti
és  gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekvédelem helyzetéről.

Előadó:           Hatósági osztályvezető, 
                      Gyámhivatal vezetője,

                      Intézmények gyermekvédelmi felelősei,

                      Családsegítő és Gyermekjóléti
                      Szolgálat vezetője

 

           2.      A nevelési – oktatási intézmények
                    tanulócsoport számának  meghatározása a 
2009/2010.

                    tanévre.

                    Előadó:            jegyző

           

           3.        Az önkormányzat 2008. évi
                      pénzmaradványának    elszámolása.

                      Beterjesztő:      polgármester

                      Előadók:          jegyző

                                             Gazdasági Osztályvezető

 

            4.        A 9/2009.(II.19.) Ktr. számú rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

 

5.        A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 21/2006.(III.23.) Ktr.sz. rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

 

6.        Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző 

 

7.        Tájékoztató a kegyeleti közszolgáltatási

           megállapodás hatályosulásáról.

Előadó:            jegyző 

 

8.        Pályázat benyújtása a Honvédelmi Minisztérium által meghirdetett térítésmentesen átadott inkurrens anyagok igényléséhez.

Előadó:            polgármester   

 

           

9.        A helyben központosított közbeszerzési rendszerről
                       szóló rendelet elfogadása.

                        Előadó:            jegyző

 

           10.    A költségvetési intézmények alapító
                    okiratának  módosítása.

                        11/1   Városi Polgármesteri Hivatal alapító

                                  okiratának módosítása

                        11/2   Központi Ált. Iskola és Óvoda, Családsegítő
                                  és Gyermekjóléti 
Szolgálat alapító

                                  okiratának  módosítása

                       11/3    ÁMK Sárszentmiklós alapító

                                  okiratának módosítása

                      11/4     Hivatásos Önkormányzati Társulás alapító

                                 okiratának módosítása

                      11/5    Egyesített Szociális Intézmény alapító
                                 okiratának módosítása

                      11/6    Madarász József Városi Könyvtár alapító

                                 okiratának módosítása

                      11/7    Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítása

                     11/8    Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás

                                 Alapító okiratának módosítása

                                 Előadó:     polgármester   

 

11.      Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról.

            Előadó:            jegyző

 

12.      Jelentés a lejárt határidejű

           határozatok  végrehajtásáról.

Előadók:          a végrehajtásért felelősök

 

13.      Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb

           eseményekről, intézkedésekről.        

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

14.      Bejelentések, interpellációk.
                      14/1  

          14/2

          14/3

          14/4

          14/5

         14/6

Zárt ülés:

 

1.     Az „Év Közalkalmazottja” kitüntetés
                    2009. évi  adományozása.

        Előadó:            ÜJB. elnöke

 

            2.     Első lakáshoz jutók támogatása.

                    Előadó:            ESZB. elnök

 

            3.     Bejelentések

 

 

 

Sárbogárd, 2009. április 30.

 

                                                                   Juhász János
                                                                   polgármester

 

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztató

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem