Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2009. május 12.

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2009. május 12-én (kedd)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

 

1.        Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti
és  gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekvédelem helyzetéről.

Előadó:           Hatósági osztályvezető, 
                      Gyámhivatal vezetője,

                      Intézmények gyermekvédelmi felelősei,

                      Családsegítő és Gyermekjóléti
                      Szolgálat vezetője

 

           2.      A nevelési – oktatási intézmények
                    tanulócsoport számának  meghatározása a 
2009/2010.

                    tanévre.

                    Előadó:            jegyző

           

           3.        Az önkormányzat 2008. évi
                      pénzmaradványának    elszámolása.

                      Beterjesztő:      polgármester

                      Előadók:          jegyző

                                             Gazdasági Osztályvezető

 

            4.        A 9/2009.(II.19.) Ktr. számú rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

 

5.        A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 21/2006.(III.23.) Ktr.sz. rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

 

6.        Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző 

 

7.        Tájékoztató a kegyeleti közszolgáltatási

           megállapodás hatályosulásáról.

Előadó:            jegyző 

 

8.        Pályázat benyújtása a Honvédelmi Minisztérium által meghirdetett térítésmentesen átadott inkurrens anyagok igényléséhez.

Előadó:            polgármester   

 

           

9.        A helyben központosított közbeszerzési rendszerről
                       szóló rendelet elfogadása.

                        Előadó:            jegyző

 

           10.    A költségvetési intézmények alapító
                    okiratának  módosítása.

                        11/1   Városi Polgármesteri Hivatal alapító

                                  okiratának módosítása

                        11/2   Központi Ált. Iskola és Óvoda, Családsegítő
                                  és Gyermekjóléti 
Szolgálat alapító

                                  okiratának  módosítása

                       11/3    ÁMK Sárszentmiklós alapító

                                  okiratának módosítása

                      11/4     Hivatásos Önkormányzati Társulás alapító

                                 okiratának módosítása

                      11/5    Egyesített Szociális Intézmény alapító
                                 okiratának módosítása

                      11/6    Madarász József Városi Könyvtár alapító

                                 okiratának módosítása

                      11/7    Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítása

                     11/8    Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás

                                 Alapító okiratának módosítása

                                 Előadó:     polgármester   

 

11.      Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról.

            Előadó:            jegyző

 

12.      Jelentés a lejárt határidejű

           határozatok  végrehajtásáról.

Előadók:          a végrehajtásért felelősök

 

13.      Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb

           eseményekről, intézkedésekről.        

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

14.      Bejelentések, interpellációk.
                      14/1  

          14/2

          14/3

          14/4

          14/5

         14/6

Zárt ülés:

 

1.     Az „Év Közalkalmazottja” kitüntetés
                    2009. évi  adományozása.

        Előadó:            ÜJB. elnöke

 

            2.     Első lakáshoz jutók támogatása.

                    Előadó:            ESZB. elnök

 

            3.     Bejelentések

 

 

 

Sárbogárd, 2009. április 30.

 

                                                                   Juhász János
                                                                   polgármester

 

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

M6 autópálya

KSH

Könyvtár
Madarász József Városi Könyvtár
2024. július 22.- augusztus 20. között ZÁRVA
Első kölcsönzési nap:
augusztus 21.

Nyári kölcsönzési idő:
kedd-péntek 9.00-17.30.

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem
HŐSÉGRIASZTÁS
2024. július 7-én (vasárnap) 00 órától 2024. július 18-án (csütörtök) 24 óráig.

Hőségriasztás esetén Sárbogárdon lévő nyilvános klimatizált helyiségek listája:
- Penny Market
Sárbogárd Ady Endre u. 184.
- LIDL Áruház
Sárbogárd Ady Endre u. 232-236.
- TESCO
Sárbogárd Ady Endre út 19.

 

 

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)