Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2008. június 12.
Sárbogárd Város Polgármestere
7000. Sárbogárd, Hősök tere 2. 
 
M e g h í v ó
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2008. június 12-én (csütörtökön) 9.00 órakor
ülést tart, melyre meghívom


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme
                     7000. Sárbogárd, Hősök tere 2. 

Napirend:

1. Az 5/2008.(II.15.) Ktr. számú rendelet módosítása.
    Előadó: jegyző
 
     Előterjesztés melléklete: 1.rész, 2.rész

4. Tájékoztató a szociális gondoskodás körében végzett 2007. évi munkáról.
    Előadó: Hatósági osztályvezető
                ESZI intézményvezető

5. Az önkormányzat tulajdonáról a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal 
    való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló rendelet
    módosítása
.
    Előadó: jegyző

6. Sportszervezetek létesítmény fenntartási támogatása.
    Előadó: jegyző

7. Építési telekalakítási javaslat.
    Előadó: polgármester

8. Kérelem építési telek tehermentesítésére.
    Előadó. polgármester

9. Javaslat a Kinizsi utca forgalmának lassítására.
    Előadó: jegyző

10. Az önkormányzat közbeszerzési rendszere működésének ellenőrzéséről szóló 
     ÁSZ jelentés.
 
     Előadó: polgármester

11. KDVH Konzorcionális szerződés módosítása.
     Előadó: polgármester

12. A Sárrét Víz KHT társasági szerződésének módosítása.
     Előadó: polgármester

13. Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék
     alakulásáról.

     Előadó: jegyző

14. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
     Előadó: a végrehajtásért felelősök

15. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
      Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

16. Bejelentések, interpellációk

Zárt ülés:

1. Az „Év Köztisztviselője” Kitüntetés 2008. évi adományozása.
    Előadó: ÜJB elnöke

2. Lakásbérleti szerződés.
    Előadó: polgármester

3. Első lakáshoz jutók támogatása.
    Előadó: ESZB. elnök

4. Bejelentések


Sárbogárd, 2008. június 3.
 
Juhász János
polgármester
 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)