.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2012. december 21.

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

  

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2012. december 21. - én (péntek)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

                        1.       Tájékoztató a két ülés közötti

                                  fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.        Jelentés a lejárt határidejű

           határozatok végrehajtásáról.

Előadók:          a végrehajtásért felelősök

2,   2.12.2,  2.3

3.               Beszámoló a katasztrófavédelmet érintő ez évi jogszabályi változásokról, a normaváltozásokból fakadó szervezeti – és feladatrendszer módosulásáról, valamint a katasztrófavédelem által ez évben elvégzett munkáról.

Előadó:            Végh Ferenc tűzoltó alezredes

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője

4.                Gyepmesteri feladatok ellátására beérkezett pályázatok elbírálása.

Előadó:            polgármester

5.        Sárbogárd - Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása.

Előadó:           polgármester

6.                 Többcélú köznevelési 

            intézményeink átszervezése.

Előadó:            polgármester

7.                  Orvosi ügyelet működtetése.

Előadó:           polgármester

8.                  Működési célú hitelek

           lejáratának meghosszabbítása.

Előadó:           polgármester

9.                 Tájékoztató a 2012. évi közfoglalkoztatásról és a végzett munkákról, a 2013. évi foglalkoztatás kereteinek meghatározása.

Előadó:            polgármester

10.      A piacok és vásárok tartásának rendjéről szóló 21/2009.(VI.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

11.      Települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet módosításának átütemezése.

Előadó:            jegyző

12.            Döntés, a Nyíl és Kígyó utca egyirányúsításáról.

Előadó:           polgármester

13.              Döntés a Sárbogárd, 0783/1 hrsz.-ú

            ingatlan hasznosításáról.

Előadó:           jegyző

14.             A teljesítménykövetelmények meghatározása a Polgármesteri Hivatalnál.

Előadó:           jegyző 

                       15.)      Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról 
                                    és a tartalék alakulásáról. 
                                    Előadó:  Jegyző

                       16.)       Bejelentések

 

  Zárt ülés

1.                 Az aljegyzői munkakör betöltésére beérkezett pályázatok elbírálása.

Előadó:            polgármester

2.                  Fellebbezések elbírálása.

Előadó:            ESZB elnök

                                   3.         Bejelentések

 

Sárbogárd, 2012. december 12.

 

                                            Dr. Sükösd Tamás

                                                 polgármester

 

 

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem