Rendelet hirdetmény
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
Áramszünet tájékoztató
 

2023. június 1-én
7.30-16.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Ady E. Ltp. 130-132-134-tömb
(13 lakás/tömb)
Ady E. Ltp. 144-146-148- 150-152-154-156-tömb
(13 lakás/tömb)
Ady E. 160A-158 tömb
(10 lakás / tömb)
Túry Miklós u. 1-1/A tömb
(10 lakás / tömb),
Cukrászda Túry Miklós u. 2.


2023. június 9-én
8.00-16.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

 Árpád utca

MÁV
Esélyegyenlőségi program

 

 

 

 

2012. december 21.

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

  

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2012. december 21. - én (péntek)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

                        1.       Tájékoztató a két ülés közötti

                                  fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.        Jelentés a lejárt határidejű

           határozatok végrehajtásáról.

Előadók:          a végrehajtásért felelősök

2,   2.12.2,  2.3

3.               Beszámoló a katasztrófavédelmet érintő ez évi jogszabályi változásokról, a normaváltozásokból fakadó szervezeti – és feladatrendszer módosulásáról, valamint a katasztrófavédelem által ez évben elvégzett munkáról.

Előadó:            Végh Ferenc tűzoltó alezredes

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője

4.                Gyepmesteri feladatok ellátására beérkezett pályázatok elbírálása.

Előadó:            polgármester

5.        Sárbogárd - Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása.

Előadó:           polgármester

6.                 Többcélú köznevelési 

            intézményeink átszervezése.

Előadó:            polgármester

7.                  Orvosi ügyelet működtetése.

Előadó:           polgármester

8.                  Működési célú hitelek

           lejáratának meghosszabbítása.

Előadó:           polgármester

9.                 Tájékoztató a 2012. évi közfoglalkoztatásról és a végzett munkákról, a 2013. évi foglalkoztatás kereteinek meghatározása.

Előadó:            polgármester

10.      A piacok és vásárok tartásának rendjéről szóló 21/2009.(VI.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

11.      Települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet módosításának átütemezése.

Előadó:            jegyző

12.            Döntés, a Nyíl és Kígyó utca egyirányúsításáról.

Előadó:           polgármester

13.              Döntés a Sárbogárd, 0783/1 hrsz.-ú

            ingatlan hasznosításáról.

Előadó:           jegyző

14.             A teljesítménykövetelmények meghatározása a Polgármesteri Hivatalnál.

Előadó:           jegyző 

                       15.)      Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról 
                                    és a tartalék alakulásáról. 
                                    Előadó:  Jegyző

                       16.)       Bejelentések

 

  Zárt ülés

1.                 Az aljegyzői munkakör betöltésére beérkezett pályázatok elbírálása.

Előadó:            polgármester

2.                  Fellebbezések elbírálása.

Előadó:            ESZB elnök

                                   3.         Bejelentések

 

Sárbogárd, 2012. december 12.

 

                                            Dr. Sükösd Tamás

                                                 polgármester

 

 

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

Tájékoztató
 
SÁRBOGÁRD BELTERÜLETÉN
2023. 05.15. - 09.15. között
avar és kerti hulladék nyílttéri égetése tilos!
Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről  szóló  8/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet>>

Tájékoztató

Visszaállt a normál ügymenet a kormányablakoknál – Budakeszi Város  Önkormányzata

Ügyfélfogadási rend
Hétfő: 8:00-18:00
Kedd: 7:30-14:00
Szerda: 8:00-18:00
Csütörtök: 7:30-16:00

Péntek: 7:30-11:30

Tel.: 06-25/795-248, 06-25/795-249
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.


NAV
Már csak egy heted van! - FIVOSZ
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely

PÉNTEK 8.00-12.00

ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály Ügyfélfogadás helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu
Hivatali kapu: ANTSZDUNA
KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

Hirdetmény

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (06.30)

Kéményseprés
Vissza a főoldalra BM OKFG GEK Kéményseprés

TÁJÉKOZTATÓ
Fejér Vármegyében 2023. január 20. napjától a BM Országos Katasztrófavédelmi Főizgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint Kéményseprő-ipari Szerv látja el a kéményseprési közfeladat elvégzését.
 
Sárbogárdon 2023. április 1- május 31. között történik a kéményseprői-ipari  társasházi sormunka.
 ---
 

ARISZ Felhívás
ARISZ felhívások

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)