.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

20161014

   Sárbogárd Város Polgármestere

                 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2016. október 14- én (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom 
 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme

            7000. Sárbogárd, Hősök tere 2. 

 

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók: a végrehajtásért felelősök

    3. Beszámoló a közművelődési, kulturális intézményekben végzett tevékenységről.

                                    Előadó:  polgármester

              Sárbogárdi Kulturális Egyesület vezetője

  Rétszilasért Egyesület elnöke

  Madarász József Városi Könyvtár igazgatója

  Sárszentmiklósi Közösségi Ház kulturális szervezője

 

4. Képviselői beszámoló.

Előadók: képviselők

4/1. Juhász János

4/2. Ébl Zoltán

4/3. Aranyos József

4/4. Novák Kovács Zsolt

4/5. Tóth Béla

4/6. Erős Ferenc

4/7. Dr. Sükösd Tamás

4/8. Érsek Enikő

4/9. Gerlai Zsolt

4/10. Szilveszterné Nyuli Ilona

4/11. Nedoba Károly

 

   5.A Sárbogárdi Zengő Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

    d              - Házirend

                   - Működési Szabályzat

Pe                - Pedagógiai program

 

            Előadó: polgármester

6. A Sárbogárdi Zengő Óvoda 2016/2017-es nevelési évre szóló munkatervének véleményezése. 

Előadó: polgármester

     7. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítása 

          Előadó: jegyző

8. A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet 1. és 4. függelék módosítása.  

Előadó: jegyző

 

            9. Földterületek bérleti díjának megállapítása.

                Előadó: jegyző

10. Nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának megállapítása.

      Előadó: jegyző

11.A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztásának betöltésére pályázat kiírása. 

Előadó. polgármester

12.Pályázati felhívás bölcsődevezetői beosztás ellátására.

   Előadó. polgármester

13. Tájékoztató az előirányzatok és a tartalék alakulásáról. 

Előadó: jegyző

14. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

    Előadó: jegyző

15. Bejelentések

 

15/1. Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 10-i ülésén elhangzott bejelentésekre válasz a Műszaki osztály részéről.

 

Sárbogárd, 2016. október 5.

 

 


                                                                    dr.Sükösd Tamás

                                                                       polgármester

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem