Hirdetmények

.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. április 29-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út pincék
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

20161014

   Sárbogárd Város Polgármestere

                 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2016. október 14- én (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom 
 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme

            7000. Sárbogárd, Hősök tere 2. 

 

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók: a végrehajtásért felelősök

    3. Beszámoló a közművelődési, kulturális intézményekben végzett tevékenységről.

                                    Előadó:  polgármester

              Sárbogárdi Kulturális Egyesület vezetője

  Rétszilasért Egyesület elnöke

  Madarász József Városi Könyvtár igazgatója

  Sárszentmiklósi Közösségi Ház kulturális szervezője

 

4. Képviselői beszámoló.

Előadók: képviselők

4/1. Juhász János

4/2. Ébl Zoltán

4/3. Aranyos József

4/4. Novák Kovács Zsolt

4/5. Tóth Béla

4/6. Erős Ferenc

4/7. Dr. Sükösd Tamás

4/8. Érsek Enikő

4/9. Gerlai Zsolt

4/10. Szilveszterné Nyuli Ilona

4/11. Nedoba Károly

 

   5.A Sárbogárdi Zengő Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

    d              - Házirend

                   - Működési Szabályzat

Pe                - Pedagógiai program

 

            Előadó: polgármester

6. A Sárbogárdi Zengő Óvoda 2016/2017-es nevelési évre szóló munkatervének véleményezése. 

Előadó: polgármester

     7. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítása 

          Előadó: jegyző

8. A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet 1. és 4. függelék módosítása.  

Előadó: jegyző

 

            9. Földterületek bérleti díjának megállapítása.

                Előadó: jegyző

10. Nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának megállapítása.

      Előadó: jegyző

11.A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztásának betöltésére pályázat kiírása. 

Előadó. polgármester

12.Pályázati felhívás bölcsődevezetői beosztás ellátására.

   Előadó. polgármester

13. Tájékoztató az előirányzatok és a tartalék alakulásáról. 

Előadó: jegyző

14. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

    Előadó: jegyző

15. Bejelentések

 

15/1. Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 10-i ülésén elhangzott bejelentésekre válasz a Műszaki osztály részéről.

 

Sárbogárd, 2016. október 5.

 

 


                                                                    dr.Sükösd Tamás

                                                                       polgármester

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

FŐZŐVERSENY 2024

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók az online tér pénzügyi biztonságot veszélyeztető kockázatairól

CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Állatvédelem

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)