.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2012. november 14.

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2012. november 14. - én (szerda)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

                        1.        Tájékoztató a két ülés közötti
                                    fontosabb eseményekről,
                                    intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott
           hatáskörök  gyakorlásáról
.

2.        Jelentés a lejárt határidejű
                       határozatok  végrehajtásáról.

Előadók:         a végrehajtásért felelősök

2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5

3.                Országgyűlési képviselő beszámolója megválasztása óta eltelt időszakban a betervezett fejlesztések érdekében végzett munkájáról.

Előadó:           Varga Gábor országgyűlési képviselő

4.                Döntés a város tulajdonában lévő oktatási intézmények működtetéséről.

Előadó:           polgármester

5.                Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának időarányos teljesítéséről, az év végéig várható teljesítések alakulásáról.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója.

Előadó:           polgármester

6.                 Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:           jegyző

7.        Talajterhelési díjról szóló 27/2004. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:           jegyző

8.                Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartásról szóló 11/2004 (III.25.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése.

Előadó:          jegyző

9.        Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2005. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:           jegyző

10.              Közoktatási intézmények alapító
      okiratának felülvizsgálata.

Előadó:           polgármester

11.              Pedagógiai szakszolgálat létszámfejlesztése.

            Előadó:          polgármester

12.      A 2013. évi belső ellenőrzési
            ütemterv elfogadása.

Előadó:           jegyző

13.       A 2013. évi városi ünnepek és rendezvények időpontjainak és szervezőinek meghatározása.

Előadó:           polgármester

14.       A Sárbogárdi Kulturális Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás módosítása.

Előadó:           polgármester

15.              0637 hrsz.-ú bánya üzemeltetése.

Előadó:          polgármester

16.             Döntés az Országos Állat és Kirakodóvásár Országos Kirakodóvásárrá történő minősítéséről és a Kirakodóvásár új helyszínéről.

Előadó:          polgármester

17.              KÖZÉV Kft. Szabályozási Terv módosítás
      iránti kérelme.

Előadó:          polgármester

18.              LARA-THERM Kft. Szabályozási Terv
      módosítás iránti kérelme.

Előadó:           polgármester

19.              A vizi-közművek üzemeltetéséért fizetett 2012. I. félévi bérleti díj felhasználásáról szóló döntés módosítása.

Előadó:          polgármester

20.              Aljegyző végleges áthelyezése.

Előadó:          polgármester

21.              Pályázati kiírás aljegyzői
      munkakör betöltésére.

Előadó:           polgármester

22.             Tájékoztatás a Vis Maior
      pályázat elbírálásáról.

Előadó:          polgármester

23.              A képviselő-testület 2013. évi 
      munkatervének  jóváhagyása.

Előadó:           polgármester

24.             Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról
     és a tartalék alakulásáról.

Előadó:           jegyző

25.       Bejelentések. 
            25/1

                        

Sárbogárd, 2012. november 05.                   

                                                                 dr. Sükösd Tamás 
                                                                    
polgármester

 

 

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem