Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2012. november 14.

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2012. november 14. - én (szerda)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

                        1.        Tájékoztató a két ülés közötti
                                    fontosabb eseményekről,
                                    intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott
           hatáskörök  gyakorlásáról
.

2.        Jelentés a lejárt határidejű
                       határozatok  végrehajtásáról.

Előadók:         a végrehajtásért felelősök

2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5

3.                Országgyűlési képviselő beszámolója megválasztása óta eltelt időszakban a betervezett fejlesztések érdekében végzett munkájáról.

Előadó:           Varga Gábor országgyűlési képviselő

4.                Döntés a város tulajdonában lévő oktatási intézmények működtetéséről.

Előadó:           polgármester

5.                Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának időarányos teljesítéséről, az év végéig várható teljesítések alakulásáról.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója.

Előadó:           polgármester

6.                 Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:           jegyző

7.        Talajterhelési díjról szóló 27/2004. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:           jegyző

8.                Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartásról szóló 11/2004 (III.25.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése.

Előadó:          jegyző

9.        Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2005. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:           jegyző

10.              Közoktatási intézmények alapító
      okiratának felülvizsgálata.

Előadó:           polgármester

11.              Pedagógiai szakszolgálat létszámfejlesztése.

            Előadó:          polgármester

12.      A 2013. évi belső ellenőrzési
            ütemterv elfogadása.

Előadó:           jegyző

13.       A 2013. évi városi ünnepek és rendezvények időpontjainak és szervezőinek meghatározása.

Előadó:           polgármester

14.       A Sárbogárdi Kulturális Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás módosítása.

Előadó:           polgármester

15.              0637 hrsz.-ú bánya üzemeltetése.

Előadó:          polgármester

16.             Döntés az Országos Állat és Kirakodóvásár Országos Kirakodóvásárrá történő minősítéséről és a Kirakodóvásár új helyszínéről.

Előadó:          polgármester

17.              KÖZÉV Kft. Szabályozási Terv módosítás
      iránti kérelme.

Előadó:          polgármester

18.              LARA-THERM Kft. Szabályozási Terv
      módosítás iránti kérelme.

Előadó:           polgármester

19.              A vizi-közművek üzemeltetéséért fizetett 2012. I. félévi bérleti díj felhasználásáról szóló döntés módosítása.

Előadó:          polgármester

20.              Aljegyző végleges áthelyezése.

Előadó:          polgármester

21.              Pályázati kiírás aljegyzői
      munkakör betöltésére.

Előadó:           polgármester

22.             Tájékoztatás a Vis Maior
      pályázat elbírálásáról.

Előadó:          polgármester

23.              A képviselő-testület 2013. évi 
      munkatervének  jóváhagyása.

Előadó:           polgármester

24.             Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról
     és a tartalék alakulásáról.

Előadó:           jegyző

25.       Bejelentések. 
            25/1

                        

Sárbogárd, 2012. november 05.                   

                                                                 dr. Sükösd Tamás 
                                                                    
polgármester

 

 

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

M6 autópálya

KSH

Könyvtár
Madarász József Városi Könyvtár
2024. július 22.- augusztus 20. között ZÁRVA
Első kölcsönzési nap:
augusztus 21.

Nyári kölcsönzési idő:
kedd-péntek 9.00-17.30.

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem
HŐSÉGRIASZTÁS
2024. július 7-én (vasárnap) 00 órától 2024. július 18-án (csütörtök) 24 óráig.

Hőségriasztás esetén Sárbogárdon lévő nyilvános klimatizált helyiségek listája:
- Penny Market
Sárbogárd Ady Endre u. 184.
- LIDL Áruház
Sárbogárd Ady Endre u. 232-236.
- TESCO
Sárbogárd Ady Endre út 19.

 

 

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)