Hirdetmények

.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. április 29-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út pincék
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2013.október.11
 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2013. október 11 – én (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:  

1.           Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
            intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.           Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók: a végrehajtásért felelősök

3.           Beszámoló a közművelődési, kulturális intézményekben végzett tevékenységről.

            Előadó:           polgármester

                                   intézményvezetők

4.           A Sárbogárdi Zengő Óvoda 2013/2014-es nevelési évre szóló
              munkatervének  véleményezése. (A  munkaterv megtekinthető
              Sárbogárd Város honlapján)

            Előadó:           polgármester

5.           Faktoring szolgáltatás megújítása.

      Előadó:           polgármester

6.           A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi               közszolgáltatásról szóló 1/2002.(I.25.) önkormányzati rendelet
              módosítása.

      Előadó:           jegyző

7.           Talajterhelési díjról szóló 27/2004.(VII.5.) önkormányzati rendelet módosítása.

            Előadó:           jegyző

8.           Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 22/2007.(VI.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

            Előadó:           jegyző

9.           A Sárbogárd, külterületi 0103/2 hrsz.-ú ingatlanon felhagyott szilárd kommunális hulladéklerakó rekultivációja utáni monitoring és utógondozási tevékenység.

            Előadó:           polgármester

10.         Döntés a Sárbogárd, Ady E. út 112. szám alatti ingatlanra
                        vonatkozó vételi ajánlatról.

Előadó:           polgármester

             

11.         Nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának módosítása.

            Előadó:           jegyző

12.         Földterületek bérleti díjának módosítása.

            Előadó:           jegyző

13.         Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2014. évre.

            Előadó:           polgármester

14.         A Szociális szolgáltatás-tervezési Koncepció felülvizsgálata.

            Előadó:           polgármester

15.         Tájékoztató az előirányzatok felhasználásról és a tartalék
              alakulásáról.

Előadó:          jegyző

 

16.Bejelentések.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              16/1      Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 13-i ülésén elhangzott bejelentésekre válasz a Műszaki osztály  részéről.
 

  16/2          Közétkezési szolgáltatás biztosítása a nem önkormányzati fenntartású oktatási intézményekben.        

Sárbogárd, 2013. október 03.

 

 

 

 

dr. Sükösd Tamás

polgármester

 

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

FŐZŐVERSENY 2024

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók az online tér pénzügyi biztonságot veszélyeztető kockázatairól

CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Állatvédelem

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)