.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2013.október.11
 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2013. október 11 – én (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:  

1.           Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
            intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.           Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók: a végrehajtásért felelősök

3.           Beszámoló a közművelődési, kulturális intézményekben végzett tevékenységről.

            Előadó:           polgármester

                                   intézményvezetők

4.           A Sárbogárdi Zengő Óvoda 2013/2014-es nevelési évre szóló
              munkatervének  véleményezése. (A  munkaterv megtekinthető
              Sárbogárd Város honlapján)

            Előadó:           polgármester

5.           Faktoring szolgáltatás megújítása.

      Előadó:           polgármester

6.           A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi               közszolgáltatásról szóló 1/2002.(I.25.) önkormányzati rendelet
              módosítása.

      Előadó:           jegyző

7.           Talajterhelési díjról szóló 27/2004.(VII.5.) önkormányzati rendelet módosítása.

            Előadó:           jegyző

8.           Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 22/2007.(VI.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

            Előadó:           jegyző

9.           A Sárbogárd, külterületi 0103/2 hrsz.-ú ingatlanon felhagyott szilárd kommunális hulladéklerakó rekultivációja utáni monitoring és utógondozási tevékenység.

            Előadó:           polgármester

10.         Döntés a Sárbogárd, Ady E. út 112. szám alatti ingatlanra
                        vonatkozó vételi ajánlatról.

Előadó:           polgármester

             

11.         Nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának módosítása.

            Előadó:           jegyző

12.         Földterületek bérleti díjának módosítása.

            Előadó:           jegyző

13.         Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2014. évre.

            Előadó:           polgármester

14.         A Szociális szolgáltatás-tervezési Koncepció felülvizsgálata.

            Előadó:           polgármester

15.         Tájékoztató az előirányzatok felhasználásról és a tartalék
              alakulásáról.

Előadó:          jegyző

 

16.Bejelentések.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              16/1      Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 13-i ülésén elhangzott bejelentésekre válasz a Műszaki osztály  részéről.
 

  16/2          Közétkezési szolgáltatás biztosítása a nem önkormányzati fenntartású oktatási intézményekben.        

Sárbogárd, 2013. október 03.

 

 

 

 

dr. Sükösd Tamás

polgármester

 

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem