.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2009. november 10.

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2009. november 10-én (kedd)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

1.       Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának időarányos teljesítéséről az év végéig várható teljesítések alakulásáról. Az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója.

           Beterjesztő:      polgármester

                       Előadók:          jegyző

                                              Gazdasági Osztályvezető
                       1/2

 

2.                 Sportszervezetek támogatása sportlétesítmények kedvezményes használatával.

Előadó:            CISB elnök

 

3.                  Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 9/2009.(II.19.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

 

4.                 Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2005.(III.30.) Ktr. sz. rendelet módosítása.     

Előadó:            jegyző

 

5.        A képviselőtestület 2010. évi

           munkatervének      jóváhagyása.

                       Előadó:            polgármester

                       

6.        Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, a hatósági ellenőrzési feladatokról.

Előadó:            jegyző

 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/76/8

 

7.        Rézkígyó Gyógyszertár közforgalmú gyógyszertár szolgálati idejének módosítása.

Előadó:            polgármester

 

8.                 Közforgalmú gyógyszertárak ügyeleti rendje változásának véleményezése.

Előadó:            polgármester

 

9.                 A piacok és vásárok tartásának rendjéről szóló 21/2009.(IV.15.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

 

10.             A társállat és sportcélból tartott állatok tartásáról szóló 12/2004.(III.25.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

 

11.              Egyes rendeletek hatályon kívül helyezése.

Előadó:            jegyző

 

12.              Közbeszerzési eljárás kiírása távhő szolgáltatásra.

Előadó:            polgármester

 

13.      A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságába tag delegálása.

Előadó:            polgármester

 

14.       Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a

            tartalék alakulásáról.

      Előadó:            jegyző

 

15.       Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók:          a végrehajtásért felelősök

 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6

 

16.       Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
                       eseményekről, intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

17.       Bejelentések – Interpellációk

17/1, 17/2, 17/3

 

Zárt ülés:

 

1.                  Első lakáshoz jutók támogatása.

Előadó:            ESZB. elnök   

 

2.                  Bejelentések

 

 

 

Sárbogárd, 2009. október 29.

  

                                                        Juhász János
                                                       polgármester

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem