Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2009. november 10.

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2009. november 10-én (kedd)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

1.       Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának időarányos teljesítéséről az év végéig várható teljesítések alakulásáról. Az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója.

           Beterjesztő:      polgármester

                       Előadók:          jegyző

                                              Gazdasági Osztályvezető
                       1/2

 

2.                 Sportszervezetek támogatása sportlétesítmények kedvezményes használatával.

Előadó:            CISB elnök

 

3.                  Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 9/2009.(II.19.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

 

4.                 Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2005.(III.30.) Ktr. sz. rendelet módosítása.     

Előadó:            jegyző

 

5.        A képviselőtestület 2010. évi

           munkatervének      jóváhagyása.

                       Előadó:            polgármester

                       

6.        Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, a hatósági ellenőrzési feladatokról.

Előadó:            jegyző

 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/76/8

 

7.        Rézkígyó Gyógyszertár közforgalmú gyógyszertár szolgálati idejének módosítása.

Előadó:            polgármester

 

8.                 Közforgalmú gyógyszertárak ügyeleti rendje változásának véleményezése.

Előadó:            polgármester

 

9.                 A piacok és vásárok tartásának rendjéről szóló 21/2009.(IV.15.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

 

10.             A társállat és sportcélból tartott állatok tartásáról szóló 12/2004.(III.25.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

 

11.              Egyes rendeletek hatályon kívül helyezése.

Előadó:            jegyző

 

12.              Közbeszerzési eljárás kiírása távhő szolgáltatásra.

Előadó:            polgármester

 

13.      A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságába tag delegálása.

Előadó:            polgármester

 

14.       Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a

            tartalék alakulásáról.

      Előadó:            jegyző

 

15.       Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók:          a végrehajtásért felelősök

 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6

 

16.       Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
                       eseményekről, intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

17.       Bejelentések – Interpellációk

17/1, 17/2, 17/3

 

Zárt ülés:

 

1.                  Első lakáshoz jutók támogatása.

Előadó:            ESZB. elnök   

 

2.                  Bejelentések

 

 

 

Sárbogárd, 2009. október 29.

  

                                                        Juhász János
                                                       polgármester

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

M6 autópálya

KSH

Könyvtár
Madarász József Városi Könyvtár
2024. július 22.- augusztus 20. között ZÁRVA
Első kölcsönzési nap:
augusztus 21.

Nyári kölcsönzési idő:
kedd-péntek 9.00-17.30.

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem
HŐSÉGRIASZTÁS
2024. július 7-én (vasárnap) 00 órától 2024. július 18-án (csütörtök) 24 óráig.

Hőségriasztás esetén Sárbogárdon lévő nyilvános klimatizált helyiségek listája:
- Penny Market
Sárbogárd Ady Endre u. 184.
- LIDL Áruház
Sárbogárd Ady Endre u. 232-236.
- TESCO
Sárbogárd Ady Endre út 19.

 

 

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)