Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. június 25-én
8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Külterület Sallai major

Videoton teljes területe

2024. június 27-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Sárbogárd külterülti pincék
Abai úti pincék
 
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

Hirdetmény a 2008. március 9-ére kitűzött országos népszavazásról
H i r d e t m é n y
 
 
 
Tájékoztatom a választópolgárokat, hogy a 2008. március 9-ére kitűzött országos népszavazáson való részvétel feltétele, hogy a választói névjegyzékbe felvételre kerüljenek.
 
 
A névjegyzékbe történő felvételről legkésőbb 2008. február 22-ig értesítést kapnak.
 
 
A névjegyzékbe történő felvétel, vagy kihagyás, illetve törlés miatt 2008. február 20-tól – 2008. február 27-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani.
 
 
A névjegyzék 2008. február 20. – 2008. február 27-én 16.00 óráig megtekinthető az okmányirodában Tóthné Kaszás Tímeánál.
 
 
Aki a népszavazás napján külföldön tartózkodik, a meghatározott külképviseleteken szavazhat, amennyiben a külképviseleti névjegyzékbe való felvételét kéri.
 
 
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt személyesen, vagy meghatalmazott útján 2008. február 22-én 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az 2008. február 22-ig megérkezzen a választási irodához.
 
 
Az országos népszavazás miatt, aki nem a lakóhelyén kíván szavazni, igazolással szavazhat a települések kijelölt szavazókörében.
 
 
Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2008. március 7-én 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az 2008. március 4-ig megérkezzen a választási irodához.
 
 
Sárbogárdon az igazolással szavazók kijelölt szavazó köre a Rendelőintézet – Sárbogárd, Ady E. u. 79. - .
 
 
 
A szavazókörök címei az alábbiak:
 
1.sz. Kossuth Zsuzsanna Klubkönyvtár Szent István u. 77.
2.sz. Szent István Általános Iskola Szent István u.
3.sz. Alba Volán Kirendeltség Ady Endre u. 23.
4.sz. Fejérvíz Rt. Sárbogárdi Üm. Tinódi u. 146.
5.sz. Rendelőintézet Ady Endre u. 79.
6.sz. Művelődési Központ Hősök tere 3.
7.sz. Tüdőgondozó Tompa M. u. 2.
8.sz. Mészöly Géza Általános Iskola
9.sz. Gimnázium József A. u. 4.
10.sz. HEMO József A. u. 15/B.
11.sz. Sárszentmiklósi Általános Iskola
12.sz. Pentagri Kft. Széchenyi u. 2.
13.sz. Sárszentmiklósi Klubkönyvtár
14.sz. Sárszentmiklósi Általános Iskola
15.sz. Rétszilas Klub
16.sz. Kislók Klub
17.sz. Pusztaegres Kultúrház
18.sz. Sárhatvan klub
19.sz. Nagyhörcsök klub
 
 
 
 
Sárbogárd, 2008. február 12.
 
 
 
Dr. Krupa Rozália
jegyző
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)