.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Hirdetmény a 2008. március 9-ére kitűzött országos népszavazásról
H i r d e t m é n y
 
 
 
Tájékoztatom a választópolgárokat, hogy a 2008. március 9-ére kitűzött országos népszavazáson való részvétel feltétele, hogy a választói névjegyzékbe felvételre kerüljenek.
 
 
A névjegyzékbe történő felvételről legkésőbb 2008. február 22-ig értesítést kapnak.
 
 
A névjegyzékbe történő felvétel, vagy kihagyás, illetve törlés miatt 2008. február 20-tól – 2008. február 27-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani.
 
 
A névjegyzék 2008. február 20. – 2008. február 27-én 16.00 óráig megtekinthető az okmányirodában Tóthné Kaszás Tímeánál.
 
 
Aki a népszavazás napján külföldön tartózkodik, a meghatározott külképviseleteken szavazhat, amennyiben a külképviseleti névjegyzékbe való felvételét kéri.
 
 
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt személyesen, vagy meghatalmazott útján 2008. február 22-én 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az 2008. február 22-ig megérkezzen a választási irodához.
 
 
Az országos népszavazás miatt, aki nem a lakóhelyén kíván szavazni, igazolással szavazhat a települések kijelölt szavazókörében.
 
 
Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2008. március 7-én 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az 2008. március 4-ig megérkezzen a választási irodához.
 
 
Sárbogárdon az igazolással szavazók kijelölt szavazó köre a Rendelőintézet – Sárbogárd, Ady E. u. 79. - .
 
 
 
A szavazókörök címei az alábbiak:
 
1.sz. Kossuth Zsuzsanna Klubkönyvtár Szent István u. 77.
2.sz. Szent István Általános Iskola Szent István u.
3.sz. Alba Volán Kirendeltség Ady Endre u. 23.
4.sz. Fejérvíz Rt. Sárbogárdi Üm. Tinódi u. 146.
5.sz. Rendelőintézet Ady Endre u. 79.
6.sz. Művelődési Központ Hősök tere 3.
7.sz. Tüdőgondozó Tompa M. u. 2.
8.sz. Mészöly Géza Általános Iskola
9.sz. Gimnázium József A. u. 4.
10.sz. HEMO József A. u. 15/B.
11.sz. Sárszentmiklósi Általános Iskola
12.sz. Pentagri Kft. Széchenyi u. 2.
13.sz. Sárszentmiklósi Klubkönyvtár
14.sz. Sárszentmiklósi Általános Iskola
15.sz. Rétszilas Klub
16.sz. Kislók Klub
17.sz. Pusztaegres Kultúrház
18.sz. Sárhatvan klub
19.sz. Nagyhörcsök klub
 
 
 
 
Sárbogárd, 2008. február 12.
 
 
 
Dr. Krupa Rozália
jegyző
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem