.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2014.06.13.

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2014. június 13 - án (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

 

1.        Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
                                    intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.         Jelentés a lejár t határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók:         a végrehajtásért felelősök

3.        Sárbogárdi civil szervezetek beszámolója a 2013. július 1. – 2014. május 15. között végzett tevékenységükről, az önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásáról.

melléklet

Előadó:           polgármester

4.         Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:           jegyző

5.        Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.(VI.15.) önkormányzati rendelet módosítása

           Előadó:           jegyző

6.         Tájékoztató a szociális gondoskodás körében végzett 2013. évi munkáról.

            Előadó:           aljegyző

7.         Madarász József Városi Könyvtár és Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítása.

           Előadó:           polgármester

8.         A 33/2014.(III.14.) Kth.sz. határozat módosítása

           Előadó:           polgármester

9.         Pályázat kiírása az V. számú Védőnői Körzet védőnő munkakörére.

           Előadó:           polgármester

10.              A Sárbogárdi Zengő óvoda pedagógus létszámának felülvizsgálata a 2014/2015-ös nevelési évre vonatkozóan.

Előadó:          jegyző

11.       Tanuszoda beruházáshoz szükséges Együttműködési megállapodás jóváhagyása.

           Előadó:           polgármester

12.       Tájékoztató a Városi Bölcsőde térkövezési munkálatainak felméréséről.

            Előadó:           polgármester

13.              Gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó gazdasági célú ivóvíz-és csatornahasználat utáni víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetése.

Előadó:           polgármester

 

14.      Helyi alapítványok részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére pályázat kiírása 2014. évre.

Előadó:          polgármester

15.              Helyi alapítványok részére sportcélú támogatások elnyerésére pályázat kiírása 2014. évre.

Előadó:          polgármester

16.      Bejelentések

            2014.április.17-i ülésen elhangzott bejelentésre válasz

 

 

Sárbogárd, 2014. június 4.

                                                                                        

dr. Sükösd Tamás
polgármester

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem