.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2008. november 11.

 

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2008. november 11-én (kedden)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

1.)       Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet

           módosítása

           - módosított -

           Beterjesztő:      polgármester

           Előadó:            jegyző

 

2.)      Tájékoztató az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának időarányos teljesítéséről, az év végéig várható teljesítések alakulásáról. (2/A)

            A 2009. évi költségvetési koncepció. (2/B) 

                 - módosított -

            Beterjesztő:      polgármester

            Előadó:            jegyző, Gazdasági Osztály vezetője

 

3.)        A képviselőtestület 2009. évi munkatervének jóváhagyása.

            Beterjesztő:      polgármester

            Előadó:            jegyző

 

4.)       Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, a hatósági ellenőrzési feladatokról.

Előadó:            jegyző

 

5.)        Civil koncepció felülvizsgálata.

            Előadó:            polgármester

 

6.)       A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről

           szóló rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

 

7.)        A 2007-2010 évekre szóló gazdasági program felülvizsgálata.

 Előadó:            polgármester

 

8.)       Önrész  biztosítása nevelési – oktatási intézmények által

            elnyert eszközfejlesztéshez.

Előadó:            jegyző

 

9.)        Sárbogárd Város Önkormányzatának közoktatási

            intézkedési tervének tervezete.

(2009-2014).

Előadó:            OKB elnök

 

10.)      Beszámoló a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás

            tevékenységéről.

            Előadó:            polgármester

 

11.)      Az 59/2008. (III. 14.) Kth. számú határozat visszavonása.

            Előadó:            polgármester

 

12.)     Kérelem állami vagyon tulajdonjogának ingyenes

           átruházására.

            Előadó:            polgármester

 

13.)      Folyószámla hitelkeret igénylése.

            Előadó:            polgármester

 

14.)     Vízellátó és szennyvízelvezető tisztító rendszer bérletéről és üzemeltetéséről szóló szerződés elfogadása.

            Előadó:            polgármester

 

15.)      Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános

             tartalék alakulásáról.

Előadó:            jegyző

 

16.)      Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók:          a végrehajtásért felelősök

 

17.)      Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről,

            intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.                

 

18.)      Bejelentések, interpellációk.

             18/1.

             18/2.

             18/3.

             18/4.

             18/5.

  

 

Zárt ülés:       

 

1.         Első lakáshoz jutók támogatása.

            Előadó:            ESZB. elnök

 

2.         Bejelentések

           

 

 

Sárbogárd, 2008. október 27.

 

                                                                      Juhász János

                                                                      polgármester

 

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem