Hirdetmények

.
Orvosi ügyelet
 
 
 
Tájékoztató videó:  
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 
 
 
2024. április 15-én
9.00-12.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Kazinczy Ferenc u. teljes, Kölcsey Ferenc u. teljes, Rákóczi u. 40- 88, 65-131., Homok sor 25-35, 20-34., Gárdonyi Géza u. teljes, Vezér u. 53-57-., Sárszentmiklós temető,
Alapi u. Vízmű2024. április 29-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út pincék
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2008. november 11.

 

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2008. november 11-én (kedden)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

1.)       Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet

           módosítása

           - módosított -

           Beterjesztő:      polgármester

           Előadó:            jegyző

 

2.)      Tájékoztató az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának időarányos teljesítéséről, az év végéig várható teljesítések alakulásáról. (2/A)

            A 2009. évi költségvetési koncepció. (2/B) 

                 - módosított -

            Beterjesztő:      polgármester

            Előadó:            jegyző, Gazdasági Osztály vezetője

 

3.)        A képviselőtestület 2009. évi munkatervének jóváhagyása.

            Beterjesztő:      polgármester

            Előadó:            jegyző

 

4.)       Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, a hatósági ellenőrzési feladatokról.

Előadó:            jegyző

 

5.)        Civil koncepció felülvizsgálata.

            Előadó:            polgármester

 

6.)       A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről

           szóló rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

 

7.)        A 2007-2010 évekre szóló gazdasági program felülvizsgálata.

 Előadó:            polgármester

 

8.)       Önrész  biztosítása nevelési – oktatási intézmények által

            elnyert eszközfejlesztéshez.

Előadó:            jegyző

 

9.)        Sárbogárd Város Önkormányzatának közoktatási

            intézkedési tervének tervezete.

(2009-2014).

Előadó:            OKB elnök

 

10.)      Beszámoló a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás

            tevékenységéről.

            Előadó:            polgármester

 

11.)      Az 59/2008. (III. 14.) Kth. számú határozat visszavonása.

            Előadó:            polgármester

 

12.)     Kérelem állami vagyon tulajdonjogának ingyenes

           átruházására.

            Előadó:            polgármester

 

13.)      Folyószámla hitelkeret igénylése.

            Előadó:            polgármester

 

14.)     Vízellátó és szennyvízelvezető tisztító rendszer bérletéről és üzemeltetéséről szóló szerződés elfogadása.

            Előadó:            polgármester

 

15.)      Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános

             tartalék alakulásáról.

Előadó:            jegyző

 

16.)      Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók:          a végrehajtásért felelősök

 

17.)      Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről,

            intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.                

 

18.)      Bejelentések, interpellációk.

             18/1.

             18/2.

             18/3.

             18/4.

             18/5.

  

 

Zárt ülés:       

 

1.         Első lakáshoz jutók támogatása.

            Előadó:            ESZB. elnök

 

2.         Bejelentések

           

 

 

Sárbogárd, 2008. október 27.

 

                                                                      Juhász János

                                                                      polgármester

 

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

FŐZŐVERSENY 2024

KSH

Kéményseprés

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók az online tér pénzügyi biztonságot veszélyeztető kockázatairól

CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Állatvédelem

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)