.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató

2021. március 11-én

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Árpád utca 1-9/A, 2-24., Uszoda,
Millennium 2000 utca
, KeyTech Kft. (Alisca-Mag Kft.), Brodway, Szárító,

Haladás utca,
 Videoton, ÁFÉSZ (Eszterga üzem)
Sallai major

MÁV
Tűzgyújtás
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2013.március.08

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

 

2013. március 8. - án (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme

7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

    1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
        Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
    2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
        Előadók:       a végrehajtásért felelősök
    3.  Beszámoló Sárbogárd Város és körzete 2012. évi mukaerőpiaci helyzetéről.
        Előadó: Bíró Árpádné megbízott kirendeltség-vezető
    4.  dr. Palkóné Kovács Annamária Szabályozási Terv módosítás iránti kérelme.
        Előadó:         polgármester
    5. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, a hatósági ellenőrzési
        feladatok ellátásáról.

        Előadó:         jegyző
    6. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012.(II.14.)
        önkormányzati rendelet módosítása.

        Előadó:         jegyző
    7. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
       közszolgáltatásról szóló 1/2002.(I.25.) önkormányzati rendelet módosítása.

       Előadó:          jegyző
    8. Települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
       közszolgáltatásról szóló 35/2004. (X.21.) önkormányzati rendelet hatályon
       kívül helyezése. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
       begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet
       elfogadása.

       Előadó:           jegyző
    9. Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.(VI.15.) önkormányzati
       rendelet módosítása.

       Előadó:           jegyző
  10. Útfelújítási és útkarbantartási munkák ütemtervének meghatározása.
        Előadó:          polgármester
  11. Éves közbeszerzési terv elfogadása.
        Előadó:          jegyző
  12. Madarász József Városi Könyvtár Szervezeti és Működési
        Szabályzatának módosítása.
        Előadó:          polgármester
  13. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése.
        Előadó:          jegyző
  14. Pályázat kiírása táborozások, kirándulások támogatására.
       Előadó:           polgármester
  15. Bejelentések
       15/1

 

 

Sárbogárd, 2013. március 1.

 

 

 

dr. Sükösd Tamás

polgármester

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem