Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2013.március.08

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

 

2013. március 8. - án (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme

7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

    1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
        Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
    2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
        Előadók:       a végrehajtásért felelősök
    3.  Beszámoló Sárbogárd Város és körzete 2012. évi mukaerőpiaci helyzetéről.
        Előadó: Bíró Árpádné megbízott kirendeltség-vezető
    4.  dr. Palkóné Kovács Annamária Szabályozási Terv módosítás iránti kérelme.
        Előadó:         polgármester
    5. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, a hatósági ellenőrzési
        feladatok ellátásáról.

        Előadó:         jegyző
    6. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012.(II.14.)
        önkormányzati rendelet módosítása.

        Előadó:         jegyző
    7. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
       közszolgáltatásról szóló 1/2002.(I.25.) önkormányzati rendelet módosítása.

       Előadó:          jegyző
    8. Települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
       közszolgáltatásról szóló 35/2004. (X.21.) önkormányzati rendelet hatályon
       kívül helyezése. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
       begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet
       elfogadása.

       Előadó:           jegyző
    9. Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.(VI.15.) önkormányzati
       rendelet módosítása.

       Előadó:           jegyző
  10. Útfelújítási és útkarbantartási munkák ütemtervének meghatározása.
        Előadó:          polgármester
  11. Éves közbeszerzési terv elfogadása.
        Előadó:          jegyző
  12. Madarász József Városi Könyvtár Szervezeti és Működési
        Szabályzatának módosítása.
        Előadó:          polgármester
  13. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése.
        Előadó:          jegyző
  14. Pályázat kiírása táborozások, kirándulások támogatására.
       Előadó:           polgármester
  15. Bejelentések
       15/1

 

 

Sárbogárd, 2013. március 1.

 

 

 

dr. Sükösd Tamás

polgármester

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)