.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2009. október 13.

 

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2009. október 13-án (kedd)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

 

            1.         Civil szervetek tájékoztatója működésükről.

                        Előadók:  Városi Polgárőr Szervezet,

                                        FÜBE,

                                       Honvéd Bajtársi Egyesület,

                                       Bogárd-Dal Kulturális Közhasznú Egyes. 

                                        Philia Egyesület,                               

                                        Csipike Egyesület,

                                        LÁRKE,

                                        Városszépítő és Hagyományőrző

                                         Egyesület,

                                         Sárszentmiklós Egyesület 
                        elnökei

                       

2.        Beszámoló a közművelődési, kulturális intézményekben végzett tevékenységről.

Előadók:          Madarász József Városi Könyvtár Igazgatója,

                       ÁMK Sárszentmiklós Igazgatója, Sárhatvanért Egyesület,

                        Rétszilasért Egyesület,

                        Pusztaegres Jövőjéért Egyesület

elnökei,

                        Horváth István egyéni vállalkozó         

 

3.        A 2010. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása.

Előadó:            jegyző

 

4.         Nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának módosítása.

Előadó:            jegyző

 

5.         Földterületek bérleti díjának módosítása.

Előadó:            jegyző

 

6.                 Döntés a települési önkormányzatokat megillető
elővásárlási jogról.

Előadó:            polgármester

 

7.                  Zöldterület fejlesztési terv.

Előadó:            polgármester

           

8.       Tájékoztató a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi

          Társulás 2009. I. félévi munkájáról.

Előadó:            polgármester

 

9.            Fejér Megyei Szent György Kórház Felügyelő
      Tanácsába tag delegálása.

Előadó:            polgármester

 

10.     Döntés az 1817/19 hrsz-ú MÁV ingatlan
    tulajdonjogának   megszerzéséről.

          Előadó:            polgármester

 

 

11.       Mészöly Géza Általános Iskola

           tornatermének   bővítése.

Előadó:            Etelvári Zoltán

 

12.        Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és

            a tartalék alakulásáról.

      Előadó:            jegyző

 

13.      Jelentés a lejárt határidejű 

           határozatok végrehajtásáról.

Előadók:          a végrehajtásért felelősök

 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6

 

14.       Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb

            eseményekről, intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

 

15.   Bejelentések, interpellációk
      15/1, 15/2,

                                    

 

Zárt ülés:

 

            1.         Első lakáshoz jutók támogatása.

                        Előadó:            ESZB. Elnök

 

            2.         Lakásfenntartási támogatások fellebbezése.

                        Előadó:            ESZB. Elnök

 

            3.         Bejelentések

 

 

 

Sárbogárd, 2009. szeptember 30.

 

 

                                                       Juhász János

                                                       polgármester   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem