Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2009. október 13.

 

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2009. október 13-án (kedd)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

 

            1.         Civil szervetek tájékoztatója működésükről.

                        Előadók:  Városi Polgárőr Szervezet,

                                        FÜBE,

                                       Honvéd Bajtársi Egyesület,

                                       Bogárd-Dal Kulturális Közhasznú Egyes. 

                                        Philia Egyesület,                               

                                        Csipike Egyesület,

                                        LÁRKE,

                                        Városszépítő és Hagyományőrző

                                         Egyesület,

                                         Sárszentmiklós Egyesület 
                        elnökei

                       

2.        Beszámoló a közművelődési, kulturális intézményekben végzett tevékenységről.

Előadók:          Madarász József Városi Könyvtár Igazgatója,

                       ÁMK Sárszentmiklós Igazgatója, Sárhatvanért Egyesület,

                        Rétszilasért Egyesület,

                        Pusztaegres Jövőjéért Egyesület

elnökei,

                        Horváth István egyéni vállalkozó         

 

3.        A 2010. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása.

Előadó:            jegyző

 

4.         Nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának módosítása.

Előadó:            jegyző

 

5.         Földterületek bérleti díjának módosítása.

Előadó:            jegyző

 

6.                 Döntés a települési önkormányzatokat megillető
elővásárlási jogról.

Előadó:            polgármester

 

7.                  Zöldterület fejlesztési terv.

Előadó:            polgármester

           

8.       Tájékoztató a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi

          Társulás 2009. I. félévi munkájáról.

Előadó:            polgármester

 

9.            Fejér Megyei Szent György Kórház Felügyelő
      Tanácsába tag delegálása.

Előadó:            polgármester

 

10.     Döntés az 1817/19 hrsz-ú MÁV ingatlan
    tulajdonjogának   megszerzéséről.

          Előadó:            polgármester

 

 

11.       Mészöly Géza Általános Iskola

           tornatermének   bővítése.

Előadó:            Etelvári Zoltán

 

12.        Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és

            a tartalék alakulásáról.

      Előadó:            jegyző

 

13.      Jelentés a lejárt határidejű 

           határozatok végrehajtásáról.

Előadók:          a végrehajtásért felelősök

 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6

 

14.       Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb

            eseményekről, intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

 

15.   Bejelentések, interpellációk
      15/1, 15/2,

                                    

 

Zárt ülés:

 

            1.         Első lakáshoz jutók támogatása.

                        Előadó:            ESZB. Elnök

 

            2.         Lakásfenntartási támogatások fellebbezése.

                        Előadó:            ESZB. Elnök

 

            3.         Bejelentések

 

 

 

Sárbogárd, 2009. szeptember 30.

 

 

                                                       Juhász János

                                                       polgármester   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)