Hirdetmények

.
Orvosi ügyelet
 
 
 
Tájékoztató videó:  
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 
 
 
2024. április 15-én
9.00-12.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Kazinczy Ferenc u. teljes, Kölcsey Ferenc u. teljes, Rákóczi u. 40- 88, 65-131., Homok sor 25-35, 20-34., Gárdonyi Géza u. teljes, Vezér u. 53-57-., Sárszentmiklós temető,
Alapi u. Vízmű2024. április 29-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út pincék
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

Kitüntetettjeink

 

 

 

 

 

Sárbogárd Város Díszpolgára

2003. SZABÓ IMRE REF. LELKÉSZ

2004. SIMON JÁNOS (posztumusz)

2005. HUSZICS HÁZASPÁR

2006. LESZKOVSZKI ALBIN

2007. SÁRKÖZI LÁSZLÓ

2008. DR. BAKÁCS TAMÁS

2009. DOMJÁN JÁNOS

2010.  NAGY LÁSZLÓ

2011. SZABÓ ISTVÁN

2012. DANCS FERENC (posztumusz)

2013. PLUHÁR ISVÁN

2014. TÓTH GYULA

2015. -

2016. NÉMETH RUDOLF (posztumusz)

2017. -

2018. DR. JARABIN JÁNOS

2019. -

2020. DR. NEMES MÁRIA

2021. DR. CSANÁDI JÓZSEF

2022. -

2023. DR. DIZSERI ANDRÁS

 


 

Sárbogárd Város Sportjáért

 2005. KRENCZ SZABOLCS
           GOSZTOLA JÓZSEF
           PALOTÁS JÓZSEF
           LOVÁSZ BALÁZS
           IJÁSZ EGYESÜLET
           BLACK TIME EGYESÜLET

2007. TÓSOKI FANNI

2008. LOVÁSZ BALÁZS

2011. GRÓF FERENC

2012. ÖRSI EMIL MÁRTON

2013. GILICZE LÁSZLÓ

2014. BODOKI GYÖRGY

2015. NAGY LÁSZLÓ

2016. -

2017. BODÓ ZOLTÁN

2018. -

2019. -

2020. REHÁK SÁNDOR TIBOR

           TAKÁCS LAJOS

2021. HÁRI LEVENTE

2022. NÉMETH ATTILA

           RUNBOGARD FUTÓCSAPAT

 

 

Sárbogárd Város Szolgálatáért

2012. SZALAI SÁNDORNÉ

2013. GILICZE LÁSZLÓNÉ

2014. BOROS JÁNOS

2015. TÓTH RAYNALD

2016. DR. HORVÁTH ENDRE

2017. BENCZE ISTVÁN

2018. NAGY ZSUZSANNA

2019. HEILAND JÁNOS

2020. FEHÉR MIHÁLYNÉ

2021. NÉMETH LÁSZLÓNÉ

          DR. ROSHDI ABDALLA FADOL

2022. DR. KARLNÉ FÜR ANNA IBOLYA

           BERECZK HEDVIG

2023. GAJGERRNÉ ERŐS MÁRIA

           JÁKOB ZOLTÁN

 


Sárbogárd Város Gazdasági Fejlődéséért

2012. NAGY KÁROLY

2013. KRENCZ SZABOLCS

2014. -

2015. LAJTOS JÁNOS

2016. SZILÁGYI BÉLA

2017. -

2018. -

2019. -

2020. NAGY DEZSŐ

2021. -

2022. -


 

Sárbogárd Város Oktatásáért

2012. FARKAS JÁNOSNÉ

2013. KOZMA ANDRÁS

 2014. SALGÓVÁRI LÁSZLÓ

2015. KONCZ JÁNOSNÉ

2016. BARABÁS IRÉN

2017. SZÉNÁSI CSABA

2018. DR. DIZSERINÉ PÁLFY KATALIN

2019. JUHÁSZ JÁNOSNÉ

2020. KOVÁCS ZOLTÁNNÉ

2021. HORVÁTH FERENCNÉ

           KASZÁNÉ SZÁSZI EDIT

2022. BODA JÁNOS
          
FÜLÖPNÉ NEMES ILDIKÓ

2023. FISERNÉ FARKAS CSILLA

           SZABÓNÉ KOCSIS MÁRTA

 


 

Sárbogárdi Talentum

2012. HORVÁTH RÉKA

2013. TATAI BOGLÁRKA

2014. SZAKÁCS ANDRÁS

2015. ELLENBRUCK KRISZTINA
          
KATONA DOROTTYA  

2016. HALASI NÓRA
           HUSZÁR ANNA

2017. -

2018. SÜKÖSD GERGŐ

2019. LUKÁCS KATA

2020. SZAUER TIBOR
2021. ZSEBŐK LAURA
2022. KRENCZ ÁBEL
 2023. RATKAI ÁDÁM JÓZSEF
          VARGA DORINA JÁZMIN
 
Év Rendőre
2019. HORVÁTH FERENC
2020. BOGNÁR ENDRE
2021. -
2022. BOROS ZOLTÁN
2023. FIRTZ-FERENCZI ROZÁLIA
 
 

 

 


 

Korábbi -kitüntetések

(2012-ben megszűntetett kitüntetések)

 

Pro Urbe

2004. BERECZK IMRE

2005. STERN SÁNDORNÉ

2006. NAGY SÁNDOR

2007. DR. CSANÁDY JÓZSEF

2008. DR. PÁTZAY ISTVÁN

2009. AGYAGÁSI ISTVÁN

2010. MÁTÉ JÁNOS

2011. DR. JARABIN JÁNOS 

Az év tűzoltója

2004. SÁNDOR ENDRE

2005. SOHÁR LÁSZLÓ

2006. MEILINGER JÁNOS

2007. VÁMOSI JÁNOS

2008. BOROS ISTVÁN

2009. KŐVÁGÓ DEZSŐ

2010. KOVÁCS GÁBOR

2011. FÁBIÁN IMRE

Az év rendőre

2003.  VARGA JÁNOS

2004. DR. HORVÁTH ZOLTÁN

2005. SZILVESZTER JÁNOS

2006. BODOKI BÉLA

2007. BOROS ZOLTÁN

2008. MAJOR NORBERT

2009. SEPSI ZSOLT

2010. KONCZ JÓZSEF

2011. BAKINÉ ÖRKÉNYI VIRÁG

Az év polgárőre

2003. SZÉNI MIHÁLY

2005. MÉSZÁROS JÓZSEF

2006. PETŐ LAJOS

2007. DÖRÖGDY GERGELY

2008. ROZMAN GÁBOR

2009.  GÁRDONY ZSUZSANNA

2010.  DALA KÁROLY

2011. NAGY LÁSZLÓ

Az év közalkalmazottja (ped.)

2003. KONCZ JÁNOSNÉ

2004. DR. SZABADKAI JÓZSEFNÉ

2005. CZEKMEISZTER JÓZSEFNÉ

2006. FÜLÖPNÉ NEMES ILDIKÓ

2007. SZALAI ISTVÁNNÉ

2008. PIROSNÉ KOCSIS ANNA

2009. TÉRMEGNÉ NYÁRI KATALIN

2010. ARANY SZABÓ FERENCNÉ

2011.  CSUTI MÁRIA

Az év közalklamzottja (szoc., eü.)

2003. LÖKÖS ISTVÁNNÉ

2004. ROZGONYI JÁNOSNÉ

2005. MISKOLCZI ISTVÁN

2007. LAJTOS LAJOSNÉ

2008. DR. KARLNÉ FÜR ANNA IBOLYA

2009. DUDAR LÁSZLÓ

2010. KOLOZSVÁRI FERENCNÉ

2011. SZAKÁCS BENŐNÉ

 

Az év köztisztviselője

2003. LUSTYIK MIHÁLYNÉ

2004. LUKÁCS ISTVÁNNÉ

2005. RAUSCH JÁNOS

2007. MOLNÁR JÁNOSNÉ

2008. BÉKÉSI JÓZSEF

2009. BÖGYÖS JÁNOSNÉ

2010. KISS IMRÉNÉ

2011. ZÁMBÓ JÁNOS

 Sárbogárd Ifjúságáért

2005. NÉMETH PÁL SÁNDOR

2006. SZABÓ JÓZSEFNÉ

2008. PAJOR LÁSZLÓ

2009. OLÁH GYULA

Az év sportmecénása

2004. NAGY LÁSZLÓ

2006. DOMJÁN JÁNOS

2007. GOSZTOLA JÓZSEF

Az év utánpótlás nevelője

2005. GILICZE LÁSZLÓ

2006. LOVÁSZ LAJOS

2007. SÁRKÖZINÉ KOVÁCS KATALIN

2008. BODÓ ZOLTÁN

2011. KILLER GÁBORNÉ

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

FŐZŐVERSENY 2024

KSH

Kéményseprés

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók az online tér pénzügyi biztonságot veszélyeztető kockázatairól

CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Állatvédelem

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)