Térítési díj befizetési időpont
TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉS
Orvosi ügyelet
Sárszentmiklósi Orvosi Rendelő
Áramszünet tájékoztató
ÁRAMSZÜNET

2020. január 24-én és 28-án
8-12 óra között

Érintett utcák, szakaszok:
Kislók puszta
Vertikál hulladéklerakó
Károlymajor

-----

2020. február 14-én
várhatóan 8 - 12 óráig
Sárbogárd - Rétszilas területén áramszünet lesz.

Érintett utcák, szakaszok:
egész Bocskai István utca

-----

2020. február 18-án várhatóan
8 - 16 óráig áramszünet lesz.

Érintett utcák, szakaszok:
egész Tompa Mihály utca
(Mészöly Géza és Kossuth Zsuzsanna Ált. Iskola, Idősek Otthona, Református Egyházközség,Ref. Templom, Orvosi rendelő, szőnyegbolt)
Gergely köz, Templom köz, Gilice köz, Sávoly köz, Árpád utca 110-150., 73-135. Árpád ltp. 24/3.


Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Eslyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
Sajtóközlemény

 

 

 

 

Legfrissebb
Térítési díj táj. bal oldali boxban található! 
 
 

Térítési díj táj. bal oldali boxban találhat
ó!
*
 
 
 
 
 
 Áramszünet táj. bal oldali boxban

                                                     
 
Táj. a kormányablakokban be nem nyújtható kérelmekről *  *
Kitüntetettjeink

 

Sárbogárd Város Díszpolgára

2003. SZABÓ IMRE REF. LELKÉSZ

2004. SIMON JÁNOS (posztumusz)

2005. HUSZICS HÁZASPÁR

2006. LESZKOVSZKI ALBIN

2007. SÁRKÖZI LÁSZLÓ

2008. DR. BAKÁCS TAMÁS

2009. DOMJÁN JÁNOS

2010.  NAGY LÁSZLÓ

2011. SZABÓ ISTVÁN

2012. DANCS FERENC (posztumusz)

2013. PLUHÁR ISVÁN

2014. TÓTH GYULA

2015. -

2016. NÉMETH RUDOLF (posztumusz)

2017. -

2018. DR. JARABIN JÁNOS

2019. -


 

Sárbogárd Város Sportjáért

 2005. KRENCZ SZABOLCS
           GOSZTOLA JÓZSEF
           PALOTÁS JÓZSEF
           LOVÁSZ BALÁZS
           IJÁSZ EGYESÜLET
           BLACK TIME EGYESÜLET

2007. TÓSOKI FANNI

2008. LOVÁSZ BALÁZS

2011. GRÓF FERENC

2012. ÖRSI EMIL MÁRTON

2013. GILICZE LÁSZLÓ

2014. BODOKI GYÖRGY

2015. NAGY LÁSZLÓ

2016. -

2017. BODÓ ZOLTÁN

2018. -

2019. -

 

 

Sárbogárd Város Oktatásáért

2012. FARKAS JÁNOSNÉ

2013. KOZMA ANDRÁS

 2014. SALGÓVÁRI LÁSZLÓ

2015. KONCZ JÁNOSNÉ

2016. BARABÁS IRÉN

2017. SZÉNÁSI CSABA

2018. DR. DIZSERINÉ PÁLFY KATALIN

2019. JUHÁSZ JÁNOSNÉ

 


 

Sárbogárdi Talentum

2012. HORVÁTH RÉKA

2013. TATAI BOGLÁRKA

2014. SZAKÁCS ANDRÁS

2015. ELLENBRUCK KRISZTINA
          
KATONA DOROTTYA  

2016. HALASI NÓRA
           HUSZÁR ANNA

2017. -

2018. SÜKÖSD GERGŐ

2019. LUKÁCS KATA

 

 

Sárbogárd Város Szolgálatáért

2012. SZALAI SÁNDORNÉ

2013. GILICZE LÁSZLÓNÉ

2014. BOROS JÁNOS

2015. TÓTH RAYNALD

2016. DR. HORVÁTH ENDRE

2017. BENCZE ISTVÁN

2018. NAGY ZSUZSANNA

2019. HEILAND JÁNOS

 


Sárbogárd Város Gazdasági Fejlődéséért

2012. NAGY KÁROLY

2013. KRENCZ SZABOLCS

2014. -

2015. LAJTOS JÁNOS

2016. SZILÁGYI BÉLA

2017. -

2018. -

2019. -


 


 

Korábbi kitüntetések

 

 

Pro Urbe

2004. BERECZK IMRE

2005. STERN SÁNDORNÉ

2006. NAGY SÁNDOR

2007. DR. CSANÁDY JÓZSEF

2008. DR. PÁTZAY ISTVÁN

2009. AGYAGÁSI ISTVÁN

2010. MÁTÉ JÁNOS

2011. DR. JARABIN JÁNOS 

Az év tűzoltója

2004. SÁNDOR ENDRE

2005. SOHÁR LÁSZLÓ

2006. MEILINGER JÁNOS

2007. VÁMOSI JÁNOS

2008. BOROS ISTVÁN

2009. KŐVÁGÓ DEZSŐ

2010. KOVÁCS GÁBOR

2011. FÁBIÁN IMRE

Az év rendőre

2003.  VARGA JÁNOS

2004. DR. HORVÁTH ZOLTÁN

2005. SZILVESZTER JÁNOS

2006. BODOKI BÉLA

2007. BOROS ZOLTÁN

2008. MAJOR NORBERT

2009. SEPSI ZSOLT

2010. KONCZ JÓZSEF

2011. BAKINÉ ÖRKÉNYI VIRÁG

Az év polgárőre

2003. SZÉNI MIHÁLY

2005. MÉSZÁROS JÓZSEF

2006. PETŐ LAJOS

2007. DÖRÖGDY GERGELY

2008. ROZMAN GÁBOR

2009.  GÁRDONY ZSUZSANNA

2010.  DALA KÁROLY

2011. NAGY LÁSZLÓ

Az év közalkalmazottja (ped.)

2003. KONCZ JÁNOSNÉ

2004. DR. SZABADKAI JÓZSEFNÉ

2005. CZEKMEISZTER JÓZSEFNÉ

2006. FÜLÖPNÉ NEMES ILDIKÓ

2007. SZALAI ISTVÁNNÉ

2008. PIROSNÉ KOCSIS ANNA

2009. TÉRMEGNÉ NYÁRI KATALIN

2010. ARANY SZABÓ FERENCNÉ

2011.  CSUTI MÁRIA

Az év közalklamzottja (szoc., eü.)

2003. LÖKÖS ISTVÁNNÉ

2004. ROZGONYI JÁNOSNÉ

2005. MISKOLCZI ISTVÁN

2007. LAJTOS LAJOSNÉ

2008. DR. KARLNÉ FÜR ANNA IBOLYA

2009. DUDAR LÁSZLÓ

2010. KOLOZSVÁRI FERENCNÉ

2011. SZAKÁCS BENŐNÉ

 

Az év köztisztviselője

2003. LUSTYIK MIHÁLYNÉ

2004. LUKÁCS ISTVÁNNÉ

2005. RAUSCH JÁNOS

2007. MOLNÁR JÁNOSNÉ

2008. BÉKÉSI JÓZSEF

2009. BÖGYÖS JÁNOSNÉ

2010. KISS IMRÉNÉ

2011. ZÁMBÓ JÁNOS

 Sárbogárd Ifjúságáért

2005. NÉMETH PÁL SÁNDOR

2006. SZABÓ JÓZSEFNÉ

2008. PAJOR LÁSZLÓ

2009. OLÁH GYULA

Az év sportmecénása

2004. NAGY LÁSZLÓ

2006. DOMJÁN JÁNOS

2007. GOSZTOLA JÓZSEF

Az év utánpótlás nevelője

2005. GILICZE LÁSZLÓ

2006. LOVÁSZ LAJOS

2007. SÁRKÖZINÉ KOVÁCS KATALIN

2008. BODÓ ZOLTÁN

2011. KILLER GÁBORNÉ

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 
Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Közadatkereső

Elektronikus ügyintézés

Vakok és gyengénlátók számára

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 Közlemény II.


1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"
2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon"
 
3. „A helyi identitástudat fejlesztése”

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője”
5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó mellékletek:
Jelentkezési lap
Szerződéstervezet
Szakmai beszámoló
Értesítőlevél minta
Pályázat életút
Kommunikáció
Helyszíni szemle jegyzőkönyv
Számla és bérösszesítők


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 
 
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
című projekt
Bemutatás   Megvalósítás  
Meghívó

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

 
TÁMOP 3.4
.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt
Bemutatás    Megvalósítás
Meghívó

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében  


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091  pályázat
 Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése  


Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat
Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019
2018 
Határozat
Kérelem


Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 Határozat

Kérelem


Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
Határozat (2019.11.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!


Rendőrségi tájékoztató

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére