Rendelet hirdetmény
.
Orvosi ügyelet
PÁLYÁZAT - táborozás
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2023. március 23-án

8.00-15.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Dörögdi köz, Kertalja u. 1-23,2-14., Mányoki u., Tinódy köz, Tinódy u. 71-119, 74-110


2023. március 29-én
8.00-11.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Wesselényi u.
11.00-15.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Nyíl u.

2023. március 30-án
8.00-12.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Ady E. u. 85-87.,91., Kereszt u. 1-5.,2-6.
MÁV
Kéményseprés
Vissza a főoldalraTÁJÉKOZTATÓ
Fejér Vármegyében 2023. január 20. napjától a BM Országos Katasztrófavédelmi Főizgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint Kéményseprő-ipari Szerv látja el a kéményseprési közfeladat elvégzését.
Sárbogárdon 2023. április 1- május 31. között történik a kéményseprői-ipari  társasházi sormunka.
 
 
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2019.01.18.
Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2019. január 18- án  (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

 

1.     Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

            Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.         Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

            Előadók:         a végrehajtásért felelősök

3.         Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tárgyalása.(I.forduló)

            Előadó:           polgármester

4.       Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének az anyakönyvi események         engedélyezéséről, díjtételeiről és az anyakönyvvezetőt megillető díjakról szóló          18/2017.(VIII.24.) önkormányzati rendeletének módosítása

            Előadó:           jegyző

5.   A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó        közszolgáltatásról szóló 16/2013. (III.13.) önkormányzati rendelet módosítása.

            Előadó:           jegyző

6.   A köztisztviselők díjazásáról, juttatásáról szóló 29/2015.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása.

            Előadó:           jegyző

7.   Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való         gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015.(XII.22.)             önkormányzati rendelet módosítása.

            Előadó:           jegyző

8.  A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról        szóló 49/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelet  módosítása.

            Előadó:           jegyző

9.      A közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló 2/2015. (I.29.)      önkormányzati rendelet  módosítása.

            Előadó:           jegyző

10.    A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 35/2015.(VIII.26.)         önkormányzati rendelet módosítása.

            Előadó:           jegyző

11.    Sárbogárd IV. számú háziorvosi körzet feladatellátása.

            Előadó:           polgármester

12.  A Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának        módosítása.

            Előadó:           jegyző

13. A polgármester 2019. évi Cafetéria juttatási összegének megállapítása.

            Előadó:           jegyző

14.  A polgármester előző évi, igénybe vett szabadság mértékének megállapítása

            Előadó:           jegyző

15.    A polgármester 2019.évi szabadságolási ütemterve.

            Előadó:           jegyző

16.    A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

            Előadó:           jegyző

17.    Településrendezési eszközök részleges módosítása.

            Előadó:           polgármester

18. A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás   felülvizsgálata

            Előadó:           polgármester

19.  Madarász József Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

            Előadó:           polgármester

20. Élhetőbb Sárbogárdért Környezetvédő Egyesület székhelyhasználati kérelme.

            Előadó:           polgármester

21.    Tájékoztató az előirányzatok és a tartalék alakulásáról.

            Előadó:           jegyző

22.    Bejelentések.

 22/1. Pályázat benyújtása "Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására" 

Sárbogárd, 2019. január 10.

 

                                                                               dr. Sükösd Tamás
                                                                                  polgármester

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


GONDOSÓRA

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely

PÉNTEK 8.00-12.00

ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály ügyfélfogadás
Helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu
Hivatali kapu: ANTSZDUNA
KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)