.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2022. július 28-án
várhatóan 8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Abai út, Bajcsy Zsilinszky utca, Balassi Bálint utca, Bem utca, Csonka utca, Esze Tamás utca, Imremajori utca (Általános Iskola), Katona utca, Százados utca, Szent István utca,  Temető köz, Tüzér utca, Május 1 major Szárító, Gépműhely, Mezőfalvi MGTSZ Juhászat, Szennyvíztelep, Dózsa György laktanya, KPM

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
.

 

 

 

 

2019.01.18.
Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2019. január 18- án  (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

 

1.     Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

            Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.         Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

            Előadók:         a végrehajtásért felelősök

3.         Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tárgyalása.(I.forduló)

            Előadó:           polgármester

4.       Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének az anyakönyvi események         engedélyezéséről, díjtételeiről és az anyakönyvvezetőt megillető díjakról szóló          18/2017.(VIII.24.) önkormányzati rendeletének módosítása

            Előadó:           jegyző

5.   A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó        közszolgáltatásról szóló 16/2013. (III.13.) önkormányzati rendelet módosítása.

            Előadó:           jegyző

6.   A köztisztviselők díjazásáról, juttatásáról szóló 29/2015.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása.

            Előadó:           jegyző

7.   Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való         gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015.(XII.22.)             önkormányzati rendelet módosítása.

            Előadó:           jegyző

8.  A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról        szóló 49/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelet  módosítása.

            Előadó:           jegyző

9.      A közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló 2/2015. (I.29.)      önkormányzati rendelet  módosítása.

            Előadó:           jegyző

10.    A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 35/2015.(VIII.26.)         önkormányzati rendelet módosítása.

            Előadó:           jegyző

11.    Sárbogárd IV. számú háziorvosi körzet feladatellátása.

            Előadó:           polgármester

12.  A Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának        módosítása.

            Előadó:           jegyző

13. A polgármester 2019. évi Cafetéria juttatási összegének megállapítása.

            Előadó:           jegyző

14.  A polgármester előző évi, igénybe vett szabadság mértékének megállapítása

            Előadó:           jegyző

15.    A polgármester 2019.évi szabadságolási ütemterve.

            Előadó:           jegyző

16.    A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

            Előadó:           jegyző

17.    Településrendezési eszközök részleges módosítása.

            Előadó:           polgármester

18. A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás   felülvizsgálata

            Előadó:           polgármester

19.  Madarász József Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

            Előadó:           polgármester

20. Élhetőbb Sárbogárdért Környezetvédő Egyesület székhelyhasználati kérelme.

            Előadó:           polgármester

21.    Tájékoztató az előirányzatok és a tartalék alakulásáról.

            Előadó:           jegyző

22.    Bejelentések.

 22/1. Pályázat benyújtása "Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására" 

Sárbogárd, 2019. január 10.

 

                                                                               dr. Sükösd Tamás
                                                                                  polgármester

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
2022. június 1-től
PÉNTEK 8.00-12.00

Népszámlálás

FVS Kérdőív

KSH

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Térkép

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)