.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2007. február 9.

Sárbogárd Város Polgármestere
7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.


M e g h í v ó
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2007. február 9-én (pénteken) 9.00 órakor
ülést tart, melyre meghívom

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Díszterme
  7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:


1. Tájékoztató a város és körzete munkaerő-piaci helyzetéről (2006. év).
 Előadó: Munkaügyi Központ Kirendeltségének vezetője

2. Tájékoztató a sportlétesítmények használatáról, fenntartási költségeiről.
 Előadók: intézményvezetők
   labdarúgó sportegyesületek vezetői

3. A városi önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének elfogadása.
 Beterjesztő: polgármester
 Előadók: jegyző
   Gazdasági Osztály vezetője

4. Tájékoztató a január 19-i döntések végrehajtásának 2007. évi költségvetésre gyakorolt
 hatásairól.
 Előadó: polgármester

5. Megtakarítási lehetőségek vizsgálata a Madarász József Városi Könyvtárban.
 Előadó: polgármester

6. Megtakarítási lehetőségek vizsgálata az V. sz. háziorvosi szolgálatnál.
 Előadó: polgármester

7.  A Városi Bölcsőde létszámvizsgálata.
 Előadó: polgármester

8. Az Egyesített Szociális Intézmény létszámvizsgálata.
 Előadó: polgármester

9. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat működtetésének vizsgálata.
 Előadó: polgármester

10. Intézményi konyhák kiszervezésének lehetősége.
 Előadó: polgármester


11. A talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása.
 Előadó: jegyző

12. Közbeszerzési szabályzat módosítása.
 Előadó: jegyző

13. Közbeszerzési eljárás kiírása fejlesztési hitel felvételére.
 Előadó: polgármester

14. Pályázat benyújtása útfelújításokra.
 Előadó: polgármester

15. Tulajdonjog rendezése a sárbogárdi 0605/36 hrsz-u ingatlanra.
 Előadó: polgármester

16. A sárbogárdi 1084 hrsz-ú közterület elnevezése.
 Előadó: polgármester

17. Az Alba Volán Zrt részvénycsomagjának önkormányzati tulajdonba kerülésére bejelentés.
 Előadó: polgármester

18. A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2006. II. félévi munkájáról beszámoló.
 Előadó: polgármester

19. Nevelési-oktatási intézmények 2007/2008 nevelési év beiratkozási időszakának meghatározása.
 Előadó: jegyző

20. Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat időpontjának elfogadása.
 Előadó: CISB elnök

21. Sárbogárd Város Önkormányzata honlapjának működtetése.
 Előadó: jegyző

22. TÖOSZ tagság megszüntetése.
 Előadó: polgármester


23.  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
  Előadók: a végrehajtásért felelősök

24.  Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
  Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.


25.  Bejelentések, interpellációk.

 


Zárt ülés:

1. Aljegyzői pályázatok elbírálása.
 Előadó: polgármester

2. Első lakáshoz jutók támogatása.
 Előadó: ESZB. elnök

3. Fellebbezések.
 Előadó: polgármester
    ESZB. elnök

4. Bejelentések

 


Sárbogárd, 2007. január 30.

 

Juhász János
polgármester

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem