Rendelet hirdetmény
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
Áramszünet tájékoztató
 

2023. május 30-án
8.30-11.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Árpád u. 24-140; 23-135 (Vertikál Kft., Jüllich Technology Innovációs Zrt. teljes ipari területén), Németh L. köz 258/1 hrsz. Fejérvíz Zrt.,  Tarr Építő és Szolg. Kft., Sárbogárd Polgármesteri Hivatal


2023. június 1-én
7.30-16.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Ady E. Ltp. 130-132-134-tömb
(13 lakás/tömb)
Ady E. Ltp. 144-146-148- 150-152-154-156-tömb
(13 lakás/tömb)
Ady E. 160A-158 tömb
(10 lakás / tömb)
Túry Miklós u. 1-1/A tömb
(10 lakás / tömb),
Cukrászda Túry Miklós u. 2.


2023. június 9-én
8.00-16.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

 Árpád utca

MÁV
Esélyegyenlőségi program

 

 

 

 

2007. február 9.

Sárbogárd Város Polgármestere
7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.


M e g h í v ó
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2007. február 9-én (pénteken) 9.00 órakor
ülést tart, melyre meghívom

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Díszterme
  7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:


1. Tájékoztató a város és körzete munkaerő-piaci helyzetéről (2006. év).
 Előadó: Munkaügyi Központ Kirendeltségének vezetője

2. Tájékoztató a sportlétesítmények használatáról, fenntartási költségeiről.
 Előadók: intézményvezetők
   labdarúgó sportegyesületek vezetői

3. A városi önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének elfogadása.
 Beterjesztő: polgármester
 Előadók: jegyző
   Gazdasági Osztály vezetője

4. Tájékoztató a január 19-i döntések végrehajtásának 2007. évi költségvetésre gyakorolt
 hatásairól.
 Előadó: polgármester

5. Megtakarítási lehetőségek vizsgálata a Madarász József Városi Könyvtárban.
 Előadó: polgármester

6. Megtakarítási lehetőségek vizsgálata az V. sz. háziorvosi szolgálatnál.
 Előadó: polgármester

7.  A Városi Bölcsőde létszámvizsgálata.
 Előadó: polgármester

8. Az Egyesített Szociális Intézmény létszámvizsgálata.
 Előadó: polgármester

9. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat működtetésének vizsgálata.
 Előadó: polgármester

10. Intézményi konyhák kiszervezésének lehetősége.
 Előadó: polgármester


11. A talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása.
 Előadó: jegyző

12. Közbeszerzési szabályzat módosítása.
 Előadó: jegyző

13. Közbeszerzési eljárás kiírása fejlesztési hitel felvételére.
 Előadó: polgármester

14. Pályázat benyújtása útfelújításokra.
 Előadó: polgármester

15. Tulajdonjog rendezése a sárbogárdi 0605/36 hrsz-u ingatlanra.
 Előadó: polgármester

16. A sárbogárdi 1084 hrsz-ú közterület elnevezése.
 Előadó: polgármester

17. Az Alba Volán Zrt részvénycsomagjának önkormányzati tulajdonba kerülésére bejelentés.
 Előadó: polgármester

18. A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2006. II. félévi munkájáról beszámoló.
 Előadó: polgármester

19. Nevelési-oktatási intézmények 2007/2008 nevelési év beiratkozási időszakának meghatározása.
 Előadó: jegyző

20. Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat időpontjának elfogadása.
 Előadó: CISB elnök

21. Sárbogárd Város Önkormányzata honlapjának működtetése.
 Előadó: jegyző

22. TÖOSZ tagság megszüntetése.
 Előadó: polgármester


23.  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
  Előadók: a végrehajtásért felelősök

24.  Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
  Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.


25.  Bejelentések, interpellációk.

 


Zárt ülés:

1. Aljegyzői pályázatok elbírálása.
 Előadó: polgármester

2. Első lakáshoz jutók támogatása.
 Előadó: ESZB. elnök

3. Fellebbezések.
 Előadó: polgármester
    ESZB. elnök

4. Bejelentések

 


Sárbogárd, 2007. január 30.

 

Juhász János
polgármester

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató
 
2023. május 15-től
szeptember 15-ig
avar és kerti hulladék nyílttéri égetése tilos!

Tájékoztató


ÚJ ügyfélfogadási rend

2023.05.02-tól
Hétfő: 8:00-18:00
Kedd: 7:30-14:00
Szerda: 8:00-18:00
Csütörtök: 7:30-16:00

Péntek: 7:30-11:30

Telefonszám: 06-25/795-248, 06-25/795-249
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.


Kormányablak

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely

PÉNTEK 8.00-12.00

ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály ügyfélfogadás
Helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu
Hivatali kapu: ANTSZDUNA
KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

Hirdetmény

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (06.30)

Kéményseprés
Vissza a főoldalra BM OKFG GEK Kéményseprés

TÁJÉKOZTATÓ
Fejér Vármegyében 2023. január 20. napjától a BM Országos Katasztrófavédelmi Főizgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint Kéményseprő-ipari Szerv látja el a kéményseprési közfeladat elvégzését.
 
Sárbogárdon 2023. április 1- május 31. között történik a kéményseprői-ipari  társasházi sormunka.
 ---
 

ARISZ Felhívás
ARISZ felhívások

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)