Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. június 25-én
8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Külterület Sallai major

Videoton teljes területe

2024. június 27-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Sárbogárd külterülti pincék
Abai úti pincék
 
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2007. február 9.

Sárbogárd Város Polgármestere
7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.


M e g h í v ó
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2007. február 9-én (pénteken) 9.00 órakor
ülést tart, melyre meghívom

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Díszterme
  7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:


1. Tájékoztató a város és körzete munkaerő-piaci helyzetéről (2006. év).
 Előadó: Munkaügyi Központ Kirendeltségének vezetője

2. Tájékoztató a sportlétesítmények használatáról, fenntartási költségeiről.
 Előadók: intézményvezetők
   labdarúgó sportegyesületek vezetői

3. A városi önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének elfogadása.
 Beterjesztő: polgármester
 Előadók: jegyző
   Gazdasági Osztály vezetője

4. Tájékoztató a január 19-i döntések végrehajtásának 2007. évi költségvetésre gyakorolt
 hatásairól.
 Előadó: polgármester

5. Megtakarítási lehetőségek vizsgálata a Madarász József Városi Könyvtárban.
 Előadó: polgármester

6. Megtakarítási lehetőségek vizsgálata az V. sz. háziorvosi szolgálatnál.
 Előadó: polgármester

7.  A Városi Bölcsőde létszámvizsgálata.
 Előadó: polgármester

8. Az Egyesített Szociális Intézmény létszámvizsgálata.
 Előadó: polgármester

9. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat működtetésének vizsgálata.
 Előadó: polgármester

10. Intézményi konyhák kiszervezésének lehetősége.
 Előadó: polgármester


11. A talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása.
 Előadó: jegyző

12. Közbeszerzési szabályzat módosítása.
 Előadó: jegyző

13. Közbeszerzési eljárás kiírása fejlesztési hitel felvételére.
 Előadó: polgármester

14. Pályázat benyújtása útfelújításokra.
 Előadó: polgármester

15. Tulajdonjog rendezése a sárbogárdi 0605/36 hrsz-u ingatlanra.
 Előadó: polgármester

16. A sárbogárdi 1084 hrsz-ú közterület elnevezése.
 Előadó: polgármester

17. Az Alba Volán Zrt részvénycsomagjának önkormányzati tulajdonba kerülésére bejelentés.
 Előadó: polgármester

18. A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2006. II. félévi munkájáról beszámoló.
 Előadó: polgármester

19. Nevelési-oktatási intézmények 2007/2008 nevelési év beiratkozási időszakának meghatározása.
 Előadó: jegyző

20. Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat időpontjának elfogadása.
 Előadó: CISB elnök

21. Sárbogárd Város Önkormányzata honlapjának működtetése.
 Előadó: jegyző

22. TÖOSZ tagság megszüntetése.
 Előadó: polgármester


23.  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
  Előadók: a végrehajtásért felelősök

24.  Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
  Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.


25.  Bejelentések, interpellációk.

 


Zárt ülés:

1. Aljegyzői pályázatok elbírálása.
 Előadó: polgármester

2. Első lakáshoz jutók támogatása.
 Előadó: ESZB. elnök

3. Fellebbezések.
 Előadó: polgármester
    ESZB. elnök

4. Bejelentések

 


Sárbogárd, 2007. január 30.

 

Juhász János
polgármester

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Könyvtár
Madarász József Városi Könyvtár
2024. július 22.- augusztus 20. között ZÁRVA
Első kölcsönzési nap:
augusztus 21.

Nyári kölcsönzési idő:
kedd-péntek 9.00-17.30.

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem
Harmadfokú Hőségriasztás 2024.06.18-22. éjfélig
Hőségriasztás esetén Sárbogárdon lévő nyilvános klimatizált helyiségek listája:
- Penny Market
Sárbogárd Ady Endre u. 184.
- LIDL Áruház
Sárbogárd Ady Endre u. 232-236.
- TESCO
Sárbogárd Ady Endre út 19.

 

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)