.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató
 
2021. október 26-án
várhatóan 8.00-12.00 óráig
áramszünet lesz.

 Érintett utcák, szakaszok:
Kossuth TSZ területe és központja

_____
2021. október 26-án
várhatóan 11.00-13.00 óráig
áramszünet lesz.

 Érintett utcák, szakaszok:
Sertéstelep, BB Truck Kft, Beef farm

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

20171013
 Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2017. október 13- án  (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:    Polgármesteri Hivatal Díszterme

            7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

 

1.      Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

            Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

            Előadók:         a végrehajtásért felelősök

3. Beszámoló a közművelődési, kulturális intézményekben végzett tevékenységről.

            Előadó:                        polgármester

4.      A Sárbogárdi Zengő Óvoda 2017/2018-as nevelési évre szóló munkatervének        véleményezése.

            Előadó:                        polgármester

5.   Városi Polgárőr Szervezet hozzájárulási kérelme a szolgálati gépkocsi műszaki állapotának             feljavításához.

            Előadó:                        polgármester

6. Beszámoló az önkormányzati képviselők tevékenységéről.

            Előadók           önkormányzati képviselők.

7.    Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.23.) önkormányzati             rendelet módosítása.

            Előadó:                        jegyző

8.  A helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló 25/2016. (IX.27.) önkormányzati   rendelet módosítása.

            Előadó:                        jegyző

9. Nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának megállapítása.

            Előadó:            jegyző

10.     Földterületek bérleti díjának megállapítása.

            Előadó:                        jegyző

11.     Iskolai körzethatárok véleményezése.

            Előadó:                        jegyző

12.     Javaslat a tanuszoda elnevezésére.

            Előadó:                        polgármester

13. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

            Előadó:                        jegyző

14. Tájékoztató az előirányzatok és a tartalék alakulásáról.

            Előadó:                        jegyző

15.      Bejelentések.

15/1. Közbeszerzési eljárás kiírása

15/2. Éves közbeszerzési terv módosítása

15/3. A sárbogárdi IV. és VI. számú háziorvosi körzet határának módosítása 

Sárbogárd, 2017. október 4.

                                                           dr. Sükösd Tamás
                                                               polgármester

 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Bursa Hungarica 2022.

FVS Kérdőív
 

Tájékoztató

KSH

TESCO pályázat

Tájékoztató

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)