.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató

2021. március 11-én

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Árpád utca 1-9/A, 2-24., Uszoda,
Millennium 2000 utca
, KeyTech Kft. (Alisca-Mag Kft.), Brodway, Szárító,

Haladás utca,
 Videoton, ÁFÉSZ (Eszterga üzem)
Sallai major

MÁV
Tűzgyújtás
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

20171013
 Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2017. október 13- án  (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:    Polgármesteri Hivatal Díszterme

            7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

 

1.      Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

            Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

            Előadók:         a végrehajtásért felelősök

3. Beszámoló a közművelődési, kulturális intézményekben végzett tevékenységről.

            Előadó:                        polgármester

4.      A Sárbogárdi Zengő Óvoda 2017/2018-as nevelési évre szóló munkatervének        véleményezése.

            Előadó:                        polgármester

5.   Városi Polgárőr Szervezet hozzájárulási kérelme a szolgálati gépkocsi műszaki állapotának             feljavításához.

            Előadó:                        polgármester

6. Beszámoló az önkormányzati képviselők tevékenységéről.

            Előadók           önkormányzati képviselők.

7.    Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.23.) önkormányzati             rendelet módosítása.

            Előadó:                        jegyző

8.  A helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló 25/2016. (IX.27.) önkormányzati   rendelet módosítása.

            Előadó:                        jegyző

9. Nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának megállapítása.

            Előadó:            jegyző

10.     Földterületek bérleti díjának megállapítása.

            Előadó:                        jegyző

11.     Iskolai körzethatárok véleményezése.

            Előadó:                        jegyző

12.     Javaslat a tanuszoda elnevezésére.

            Előadó:                        polgármester

13. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

            Előadó:                        jegyző

14. Tájékoztató az előirányzatok és a tartalék alakulásáról.

            Előadó:                        jegyző

15.      Bejelentések.

15/1. Közbeszerzési eljárás kiírása

15/2. Éves közbeszerzési terv módosítása

15/3. A sárbogárdi IV. és VI. számú háziorvosi körzet határának módosítása 

Sárbogárd, 2017. október 4.

                                                           dr. Sükösd Tamás
                                                               polgármester

 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem