.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató

2021. március 11-én

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Árpád utca 1-9/A, 2-24., Uszoda,
Millennium 2000 utca
, KeyTech Kft. (Alisca-Mag Kft.), Brodway, Szárító,

Haladás utca,
 Videoton, ÁFÉSZ (Eszterga üzem)
Sallai major

MÁV
Tűzgyújtás
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2008. május 9.
Sárbogárd Város Polgármestere
7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 
M e g h í v ó
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2008. május 9-én (pénteken) 9.00 órakor
ülést tart, melyre meghívom


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme
7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

1. Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekvédelem helyzetéről.
Előadó: Hatósági osztályvezető
Gyámhivatal vezetője
Intézmények gyermekvédelmi felelősei
Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egység vezetője

2. Oktatási intézmények tanulócsoport számának meghatározása a 2008/2009. tanévre.
Előadó: jegyző

3. Pályázati önrész biztosítása az oktatási eszközfejlesztési pályázathoz II.
Előadó: jegyző

4. Közoktatási koncepció felülvizsgálata.
Előadó: polgármester

5. A kistérségi közoktatás fejlesztési terv véleményezése.
Előadó: jegyző

6. A 2007. évi pénzmaradvány elszámolása.
Beterjesztő: polgármester
Előadók: jegyző
Gazdasági osztály vezetője

7. Pályázat benyújtása a CÉDE támogatásra.
Előadó: polgármester

8. Pályázat benyújtása a TEKI támogatásra.
Előadó: polgármester

9. Pályázat benyújtása a KDOP. 5.2.2.A támogatásra.
Előadó: polgármester

10. Közbeszerzési eljárás indítása útfelújításra.
Előadó: polgármester

11. Közbeszerzési eljárás indítása fejlesztési hitelre.
Előadó: polgármester
 
Előterjesztés melléklete

12. A városi önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletének a módosítása.
Előadó: polgármester

13. A Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása.
Előadó: jegyző

14. A Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás alapító okiratának módosítása.
Előadó: jegyző

15. Az ESZI Szakmai programjának módosítása.
Előadó: jegyző

16. Tájékoztató a kegyeleti közszolgáltatási megállapodás hatályosulásáról.
Előadó: jegyző

17. A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 11/1997.(V.21.) Ktr. sz. rendelet módosítása.
Előadó: jegyző

18. A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása.
Előadó: jegyző

19. Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról.
Előadó: jegyző

20. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: a végrehajtásért felelősök

21. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

22. Bejelentések, interpellációk
22/1
22/5

Zárt ülés:

1. Az „Év Közalkalmazottja” kitüntetés 2008. évi adományozása.
Előadó: ÜJB. elnöke

2. Sárrét Víz KHT. ügyvezető díjazása.
Előadó: polgármester

3. Védőnő közalkalmazotti jogviszony megszüntetése iránti kérelme.
Előadó: polgármester

4. Első lakáshoz jutók támogatása.
Előadó: ESZB. elnök

5. Bejelentések

Sárbogárd, 2008. április 23.
 
Juhász János
polgármester
 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem