Orvosi ügyelet
Gyermekorvosi ellátásról
Térítési díj (étkezés) tájékoztatóési időpont
Áramszünet tájékoztató
2020. április 15-16-án
várhatóan 8.30 - 15 óráig
áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
Kislók BB-Truck Kft. Sertés telep (Liszi Antal) Kislók Tr. körzete
------------------
2020. április 24-én és 28-án
várhatóan 8.30 - 15 óráig 
áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
Szárító özem
------------------
2020. május 6-án
várhatóan 9 - 13 óráig 
áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
(Sárbogárd - Kislók puszta)
Károly major
------------------
2020. május 7-én
várhatóan 9 - 13 óráig 
áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Ady Endre u. 2-40., 1-11.
(Tüzép, Autómosó, OMV
benzinkút, Nemzeti dohánybolt)
Sport u. 2-4., 1-3., Csók István u., Fenyő u., Ősz u.,  MÁV telep

TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Esélyegyenlőségi program
MÁV Tájékoztató
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2008. május 9.
Sárbogárd Város Polgármestere
7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 
M e g h í v ó
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2008. május 9-én (pénteken) 9.00 órakor
ülést tart, melyre meghívom


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme
7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

1. Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekvédelem helyzetéről.
Előadó: Hatósági osztályvezető
Gyámhivatal vezetője
Intézmények gyermekvédelmi felelősei
Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egység vezetője

2. Oktatási intézmények tanulócsoport számának meghatározása a 2008/2009. tanévre.
Előadó: jegyző

3. Pályázati önrész biztosítása az oktatási eszközfejlesztési pályázathoz II.
Előadó: jegyző

4. Közoktatási koncepció felülvizsgálata.
Előadó: polgármester

5. A kistérségi közoktatás fejlesztési terv véleményezése.
Előadó: jegyző

6. A 2007. évi pénzmaradvány elszámolása.
Beterjesztő: polgármester
Előadók: jegyző
Gazdasági osztály vezetője

7. Pályázat benyújtása a CÉDE támogatásra.
Előadó: polgármester

8. Pályázat benyújtása a TEKI támogatásra.
Előadó: polgármester

9. Pályázat benyújtása a KDOP. 5.2.2.A támogatásra.
Előadó: polgármester

10. Közbeszerzési eljárás indítása útfelújításra.
Előadó: polgármester

11. Közbeszerzési eljárás indítása fejlesztési hitelre.
Előadó: polgármester
 
Előterjesztés melléklete

12. A városi önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletének a módosítása.
Előadó: polgármester

13. A Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása.
Előadó: jegyző

14. A Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás alapító okiratának módosítása.
Előadó: jegyző

15. Az ESZI Szakmai programjának módosítása.
Előadó: jegyző

16. Tájékoztató a kegyeleti közszolgáltatási megállapodás hatályosulásáról.
Előadó: jegyző

17. A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 11/1997.(V.21.) Ktr. sz. rendelet módosítása.
Előadó: jegyző

18. A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása.
Előadó: jegyző

19. Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról.
Előadó: jegyző

20. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: a végrehajtásért felelősök

21. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

22. Bejelentések, interpellációk
22/1
22/5

Zárt ülés:

1. Az „Év Közalkalmazottja” kitüntetés 2008. évi adományozása.
Előadó: ÜJB. elnöke

2. Sárrét Víz KHT. ügyvezető díjazása.
Előadó: polgármester

3. Védőnő közalkalmazotti jogviszony megszüntetése iránti kérelme.
Előadó: polgármester

4. Első lakáshoz jutók támogatása.
Előadó: ESZB. elnök

5. Bejelentések

Sárbogárd, 2008. április 23.
 
Juhász János
polgármester
 
Koronavírus tájékoztató
-ORSZÁGOS-

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

Közlemény

Közadatkereső

Elektronikus ügyintézés

Fejér FMRF hírlevél

Vakok és gyengénlátók számára

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 Közlemény II.


1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"
2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon"
 
3. „A helyi identitástudat fejlesztése”

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője”
5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó mellékletek:
Jelentkezési lap
Szerződéstervezet
Szakmai beszámoló
Értesítőlevél minta
Pályázat életút
Kommunikáció
Helyszíni szemle jegyzőkönyv
Számla és bérösszesítők


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 
 
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
című projekt
Bemutatás   Megvalósítás  
Meghívó

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

 
TÁMOP 3.4
.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt
Bemutatás    Megvalósítás
Meghívó

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében  


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091  pályázat
 Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése  


Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat
Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019
2018 
Határozat
Kérelem


Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 Határozat

Kérelem


Tájékoztató (Sárbogárd SE)
 Sárbogárd SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
Határozat (2019.11.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!


Rendőrségi tájékoztató

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére