Rendelet hirdetmény
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

változásáról

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

Díjak
2023. szeptember 30-ig:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program

 

 

 

 

Legfrissebb

                             
 
  ------------------------------------------------------------
2008. május 9.
Sárbogárd Város Polgármestere
7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 
M e g h í v ó
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2008. május 9-én (pénteken) 9.00 órakor
ülést tart, melyre meghívom


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme
7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

1. Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekvédelem helyzetéről.
Előadó: Hatósági osztályvezető
Gyámhivatal vezetője
Intézmények gyermekvédelmi felelősei
Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egység vezetője

2. Oktatási intézmények tanulócsoport számának meghatározása a 2008/2009. tanévre.
Előadó: jegyző

3. Pályázati önrész biztosítása az oktatási eszközfejlesztési pályázathoz II.
Előadó: jegyző

4. Közoktatási koncepció felülvizsgálata.
Előadó: polgármester

5. A kistérségi közoktatás fejlesztési terv véleményezése.
Előadó: jegyző

6. A 2007. évi pénzmaradvány elszámolása.
Beterjesztő: polgármester
Előadók: jegyző
Gazdasági osztály vezetője

7. Pályázat benyújtása a CÉDE támogatásra.
Előadó: polgármester

8. Pályázat benyújtása a TEKI támogatásra.
Előadó: polgármester

9. Pályázat benyújtása a KDOP. 5.2.2.A támogatásra.
Előadó: polgármester

10. Közbeszerzési eljárás indítása útfelújításra.
Előadó: polgármester

11. Közbeszerzési eljárás indítása fejlesztési hitelre.
Előadó: polgármester
 
Előterjesztés melléklete

12. A városi önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletének a módosítása.
Előadó: polgármester

13. A Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása.
Előadó: jegyző

14. A Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás alapító okiratának módosítása.
Előadó: jegyző

15. Az ESZI Szakmai programjának módosítása.
Előadó: jegyző

16. Tájékoztató a kegyeleti közszolgáltatási megállapodás hatályosulásáról.
Előadó: jegyző

17. A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 11/1997.(V.21.) Ktr. sz. rendelet módosítása.
Előadó: jegyző

18. A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása.
Előadó: jegyző

19. Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról.
Előadó: jegyző

20. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: a végrehajtásért felelősök

21. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

22. Bejelentések, interpellációk
22/1
22/5

Zárt ülés:

1. Az „Év Közalkalmazottja” kitüntetés 2008. évi adományozása.
Előadó: ÜJB. elnöke

2. Sárrét Víz KHT. ügyvezető díjazása.
Előadó: polgármester

3. Védőnő közalkalmazotti jogviszony megszüntetése iránti kérelme.
Előadó: polgármester

4. Első lakáshoz jutók támogatása.
Előadó: ESZB. elnök

5. Bejelentések

Sárbogárd, 2008. április 23.
 
Juhász János
polgármester
 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

Tájékoztató

NAV
Már csak egy heted van! - FIVOSZ ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
PÉNTEK 8.00-12.00

ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály
Ügyfélfogadás
helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu Hivatali kapu: ANTSZDUNA KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM
SZABÁLYOZÁSA
A tűzgyújtási tilalom idején tilos
tüzet gyújtani a
külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében.

Ide kell érteni a tűzrakó helyeket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag és gazégetést is.Toborzási tájékoztató
Nagyításhoz kérjük kattintson a képekre!

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)