Hirdetmények

.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. április 29-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út pincék
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2010. november 19.

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2010.  november 19-én (péntek)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

                       

1.        Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, a hatósági ellenőrzési feladatokról.

Előadó:            jegyző

1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8

 

2.                 Sárbogárd város honlapja, a honlap fejlesztése. Tájékoztató. 

Előadó:            jegyző

 

3.                 A Fejér Megyei 6-os sz. országgyűlési egyéni választókerület képviselője és Sárbogárd Város képviselőtestülete között kötött „Megállapodás”-ban foglaltak megvalósulásának értékelése.(Szóbeli előterjesztés)

Előadó:            Varga Gábor országgyűlési képviselő

 

            4.       A képviselőtestület 2011. évi
                      munkatervének jóváhagyása
.

Előadó:            polgármester   

 

5.           Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló

           3/2010.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

      Előadó:            jegyző

     

            6.         Pályázati kiírás könyvvizsgálatra.

Előadó:            polgármester

 

7.        Központi Általános Iskola, Óvoda,  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Sárbogárd, József A. u. 14.) gyermekjóléti szakmai egység működési engedély módosítása.

Előadó:            polgármester

 

8.         A Sárbogárdi Városi Bölcsőde számára többlet

            előirányzat biztosítása.

Előadó :           polgármester 

 

9.        Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.

Előadó:            jegyző 

 

10.       Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók:          a végrehajtásért felelősök

10/1, 10/2, 10/3,10/4, 10/5,10/6, 10/7,

 

11.       Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb

            eseményekről, intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

12.       Bejelentések, interpellációk.

 

 

Zárt ülés:

 

1.                  Első lakáshoz jutók támogatása.

Előadó:            ESZB. elnök

 

2.                  Fellebbezés – Adósságkezelési támogatás.

Előadó:            ESZB elnök

 

            3.         Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel.

Előadó:            polgármester

 

            4.         Bejelentések

 

  

Sárbogárd, 2010. november 10.

 

                                                            Dr. Sükösd Tamás
                                                                 polgármester

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

FŐZŐVERSENY 2024

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók az online tér pénzügyi biztonságot veszélyeztető kockázatairól

CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Állatvédelem

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)