Hirdetmények

.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. április 29-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út pincék
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2019.04.12.
Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 

2019. április 12- én (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Díszterme

           7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

1.  Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

            Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

            Előadók:           a végrehajtásért felelősök

3.     Madarász József Városi Könyvtár 2018. évi szakmai beszámolójának és a 2019. évi munkatervének elfogadása.

Előadó:             polgármester

4.   Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, a hatósági ellenőrzési feladatok ellátásáról ( 2018. január  1  - 2018. december 31.)

            Előadó:             jegyző

5.     Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019.(II.11.) önkormányzati rendelet           módosítása.

            Előadó:             jegyző

6.      A köztisztviselők díjazásáról, juttatásáról szóló 29/2015.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása.

            Előadó:             jegyző

7.   Az egyes családi események lebonyolításának szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról szóló rendelet megalkotása.

            Előadó:             jegyző

8.   Sárbogárd város díszpolgári címének és kitüntetéseinek alapításáról és adományozásáról szóló 28/2015.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása.

            Előadó:             jegyző

9. Sárbogárd Város Önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programjának (2019-2024) elfogadása.

            Előadó:             polgármester

10.   Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása.

            Előadó:             jegyző

11.    Döntés az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2018. évi felhasználásának és az alap            maradványának elfogadásáról.

            Előadó:             polgármester

12.    A Helyi Építési Szabályzat részleges módosítása iránti kérelem.

            Előadó:             polgármester

13.   Döntés a vízi-közművek üzemeltetéséért fizetett 2018. évi bérleti díj elszámolásáról.

            Előadó:             polgármester

14.       Bankszámla adatok változása.

            Előadó:             polgármester

15.  A D-13 Sárbogárd és környéke Postagalamb Sportegyesület székhelyhasználat engedélyezéshez hozzájárulási kérelme.

      Előadó:             polgármester

16.  Döntés a Partnerségi véleményezési eljárás lezárásáról.

      Előadó:             polgármester

17.     Sárbogárd I. számú fogorvosi körzet feladatellátása.

      Előadó:             polgármester

18. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

            Előadó:             jegyző

19.              Bejelentések.

      

 

 

Sárbogárd, 2019. április 2.

 

                                              dr. Sükösd Tamás

                                                   polgármester

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

FŐZŐVERSENY 2024

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók az online tér pénzügyi biztonságot veszélyeztető kockázatairól

CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Állatvédelem

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)