.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2019.04.12.
Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 

2019. április 12- én (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Díszterme

           7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

1.  Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

            Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

            Előadók:           a végrehajtásért felelősök

3.     Madarász József Városi Könyvtár 2018. évi szakmai beszámolójának és a 2019. évi munkatervének elfogadása.

Előadó:             polgármester

4.   Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, a hatósági ellenőrzési feladatok ellátásáról ( 2018. január  1  - 2018. december 31.)

            Előadó:             jegyző

5.     Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019.(II.11.) önkormányzati rendelet           módosítása.

            Előadó:             jegyző

6.      A köztisztviselők díjazásáról, juttatásáról szóló 29/2015.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása.

            Előadó:             jegyző

7.   Az egyes családi események lebonyolításának szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról szóló rendelet megalkotása.

            Előadó:             jegyző

8.   Sárbogárd város díszpolgári címének és kitüntetéseinek alapításáról és adományozásáról szóló 28/2015.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása.

            Előadó:             jegyző

9. Sárbogárd Város Önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programjának (2019-2024) elfogadása.

            Előadó:             polgármester

10.   Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása.

            Előadó:             jegyző

11.    Döntés az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2018. évi felhasználásának és az alap            maradványának elfogadásáról.

            Előadó:             polgármester

12.    A Helyi Építési Szabályzat részleges módosítása iránti kérelem.

            Előadó:             polgármester

13.   Döntés a vízi-közművek üzemeltetéséért fizetett 2018. évi bérleti díj elszámolásáról.

            Előadó:             polgármester

14.       Bankszámla adatok változása.

            Előadó:             polgármester

15.  A D-13 Sárbogárd és környéke Postagalamb Sportegyesület székhelyhasználat engedélyezéshez hozzájárulási kérelme.

      Előadó:             polgármester

16.  Döntés a Partnerségi véleményezési eljárás lezárásáról.

      Előadó:             polgármester

17.     Sárbogárd I. számú fogorvosi körzet feladatellátása.

      Előadó:             polgármester

18. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

            Előadó:             jegyző

19.              Bejelentések.

      

 

 

Sárbogárd, 2019. április 2.

 

                                              dr. Sükösd Tamás

                                                   polgármester

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem