Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2012. augusztus 3.

    Sárbogárd Város Polgármestere

     7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2012 augusztus 03. - án (péntek)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

                              1.         Tájékoztató a két ülés közötti
                                          fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

                                          Beszámoló az átruházott 
                                          hatáskörök gyakorlásáról.

 

2.           Jelentés a lejárt határidejű
                          határozatok végrehajtásáról.

              Előadók:          a végrehajtásért felelősök

            2,      2/1,    2/2,     2/3,      2/4,      2/5,      2/6 
           

3.        Tájékoztató a járó-beteg szakellátás működtetéséről,

            a bővített rendelésekről és tapasztalatairól.

Előadó:            Rendelőintézet igazgatója

4.          A város nevelési-oktatási intézményeinek beszámolója tevékenységükről, a személyi, tárgyi feltételekről, a következő tanévre való felkészülés teendőiről.

Előadók:         Intézményvezetők (Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,

                              ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola)

5.         Hitelszerződési feltételek módosítása.

Előadó:            polgármester

6.        Az önkormányzat saját bevételéinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása.

Előadó:            polgármester

7.          Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítása. 

           3. mell. jav.

Beterjesztő:     polgármester

               Előadó:             jegyző

                                        gazdasági osztályvezető

8.        Önhibájukon kívüli hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2012. évi támogatásának igénylése II. forduló.

Előadó:            polgármester

9.         Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 18/2004 (IV.9.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:           jegyző

10.         A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 21/2006.(III.23.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

11.        A közterületek elnevezésről és a házszámozás rendjéről szóló rendelet elfogadása.

Előadó:            jegyző

12.        A menetrend szerinti helyi autóbusz –közlekedés díjáról szóló 3/2002. (II.1.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

13.        Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja megállapítása.

              Előadó:           jegyző

14.       A gyermekvédelem helyi rendszeréről és a gyámügyi igazgatásról szóló 41/2002. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

15.        A vizi-közművek üzemeltetésért fizetett 2012. I. félévi bérleti díj felhasználásról döntés.

Előadó:            polgármester

16.        „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása című, KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 jelű pályázat önerejének igazolása.

Előadó:            polgármester

17.      II. sz. Védőnői Körzet védőnői

            munkakörére pályázat elbírálása.

Előadó:           jegyző

18.              Pályázat benyújtása EU Önerő

               Alap támogatásra.

Előadó:            polgármester

19.               Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról

              és a tartalék alakulásáról

Előadó:            jegyző

20.             Bejelentések.

1.)         2012. május 11. és június 08.-i testületi ülésen elhangzott képviselői bejelentésekre válasz a Műszaki Osztály részéről.

Zárt ülés

1.)        Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása.

             Előadó:            polgármester

2.)               Fellebbezés elbírálása.

Előadó:            ESZB elnök

3.)              Sárbogárd Város Díszpolgára kitüntetés

              2012. évi adományozása.

Előadó:            ÜJB elnök

4.)               Sárbogárd Város Szolgálatáért kitüntetés 2012. évi adományozása.-

Előadó:            ÜJB elnök

                                              5.)           Sárbogárd Város Sportjáért kitüntetés
                                                             2012. évi adományozása.

Előadó:            ÜJB elnök

6.)             Sárbogárd Város Gazdasági Fejlődéséért kitüntetés 2012. évi adományozása.

Előadó:            ÜJB elnök

Sárbogárd, 2012. július 23.

 

                                                        Dr. Sükösd Tamás
                                                           polgármester
 

 

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)