.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2022. július 28-án
várhatóan 8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Abai út, Bajcsy Zsilinszky utca, Balassi Bálint utca, Bem utca, Csonka utca, Esze Tamás utca, Imremajori utca (Általános Iskola), Katona utca, Százados utca, Szent István utca,  Temető köz, Tüzér utca, Május 1 major Szárító, Gépműhely, Mezőfalvi MGTSZ Juhászat, Szennyvíztelep, Dózsa György laktanya, KPM

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
.

 

 

 

 

2010. szeptember 7.

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2010.  szeptember 7-én (kedd)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

1.        Tájékoztató a Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság megelőző és mentő tűzvédelmi tevékenységéről, gazdálkodásáról, működésének személyi és tárgyi feltételeiről.

Előadó:            Varga Zoltán tű. alezredes, parancsnok

 

            2.        Kedvezményes teremhasználatról döntés.

                        Előadó:            polgármester

           

3.         Labdarugó Sport Club Sárbogárd kérelme.

            Előadó:            polgármester

 

4.        Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

 

5.        Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.(VI.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

                        Előadó:            jegyző

 

6.        A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2002.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

 

            7.        A képviselőtestület bizottságainak beszámolója
                       az éves munkáról.

Előadók:          bizottságok elnökei

                       7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5

 

            8.       Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról

                      és a tartalék  alakulásáról.

Előadó:            jegyző

 

            9.       Sárbogárd-Sárszentmiklós 5403. helyrajzi

                      számú Széchenyi u. 58. sz. alatti veszélyes

                      lakóház és pince bontása.  

                      Előadó:            polgármester

 

            10.      IV. sz. háziorvosi körzet feladatellátása.

                        Előadó:            polgármester

 

11.      Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása.

Előadó:            jegyző

           

            12.     Bursa Hungarica Felsőoktatási

                      Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évre.

Előadó:            polgármester

 

13.      Önkormányzati lakások bérleti díja.

Előadó:            jegyző

 

14.      Sárbogárd Város Önkormányzat tulajdonát

            képező mezőgazdasági és egyéb

földterületek további hasznosítása.

Előadó:            jegyző

           

15.      Sárszentmiklósi Béke utcai játszótér felújítása
                       eszközök pótlásával.

Előadó:            polgármester

           

16.       Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

                        Előadók:            a végrehajtásért felelősök

                       16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5

           

             17.     Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
                       eseményekről, intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

18.       Bejelentések, interpellációk.

            18/1

 

 

Zárt ülés:

 

1.                 Az „Év Közalkalmazottja” kitüntetés 2010. évi adományozása (szoc.eü.)

Előadó:            ÜJB elnöke

 

            2.        Bölcsöde vezetői munkakörre beérkezett pályázat

                      elbírálása.

 

            3.       Fellebbezés elbírálása.               

          ESZB elnöke          

 

 

4.        Bejelentések.

 

  

Sárbogárd, 2010. augusztus 25.

                                                                         Juhász János

                                                                         polgármester

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
PÉNTEK 8.00-12.00

Népszámlálás

FVS Kérdőív

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)