Advent
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2022. december 13-án

8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok: 

Köztársaság tér, Dégi út, Baross János utca, Hatvani utca, Kossuth Lajos utca, Rákóczi Ferenc utca, Dózsa György utca, Fehérvári utca, Deák Ferenc utca, Petőfi Sándor utca, Széchenyi István utca, Ady Endre utca, Külterület 0355/5 hrsz., TOB -KER Kft.

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:
2022. 09.01-től

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2009. szeptember 8.

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2009. szeptember 8-án (kedd)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

 

1.        Tájékoztató a Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság megelőző és mentő tűzvédelmi tevékenységéről, gazdálkodásáról, működésének személyi és tárgyi feltételeiről.

                        Előadó:            Varga Zoltán tű. alezredes, parancsnok

           

2.                 A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat pedagógiai és nevelési programjának módosítása.

Előadó:            jegyző

 

3.                 Sárszentmiklós pedagógiai és művelődési programjának módosítása.

Előadó:            jegyző

 

4.                  Madarász József Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Előadó:            polgármester   

 

5.                  A sportszervezetek 2010. évi önkormányzati támogatás elveinek meghatározása.

Előadó:            jegyző

 

6.                 A képviselőtestület bizottságainak beszámolója az éves munkáról.

Előadók:          bizottságok elnökei

                        6.1, 6.2, 6.3, 6.4. 6.5

 

7.                  Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 9/2009.(II.19.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Beterjesztő:      polgármester

Előadók:          jegyző

                                   Gazdasági Osztály vezetője

 

8.                  Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.(VI.15.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

 

9.                 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2002.(XII.17.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

 

10.          Javaslat az I. sz. gyermekorvosi körzet megszüntetéséről.        

           Előadó:            polgármester

 

11.              A helyi egészségügyi közszolgáltatásokról szóló 21/2002.(VII.18.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

 

12.              A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 21/2006.(III.23.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

 

13.             Önkormányzati lakások bérleti díjának módosítása.

Előadó:            jegyző

 

14.              A helyi lakáscélú támogatásról szóló 14/2006.(III.20.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

 

15.              A távhőszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása.

Előadó:            jegyző

 

16.              Ingatlan részleges tulajdonjogának elfogadásáról döntés.

Előadó:            polgármester

 

17.      Közbeszerzési eljárás indítása az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola Nagylóki tagintézménye nyílászáróinak cseréje ügyében.

Előadó:            polgármester

           

            18.       Az éves közbeszerzési terv módosítása.

Előadó:            jegyző

 

19.      Közbeszerzési eljárás kiírása

           villamosenergia beszerzésére.

Előadó:            jegyző

 

            20.       Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
                       Ösztöndíj pályázat 2010 évre.

Előadó:            polgármester

 

            21.      A piac és vásár üzemeltetési tevékenység folytatása.

Előadó:            polgármester

 

22.        Black Time Egyesület támogatási kérelme.

Előadó:            polgármester

 

23.       Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a

            tartalék   alakulásáról.

Előadó:            jegyző

 

24.      Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

           Előadók:          a végrehajtásért felelősök

24.1, 24.2, 24.3. 24.4, 24.5, 24.6

 

25.    Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb

         eseményekről,  intézkedésekről.        

         Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

26.   Bejelentések,   interpellációk.                                                 

                   26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5

           

Zárt ülés:

 

1.                 Az „Év Közalkalmazottja” kitüntetés 2009. évi adományozása (szoc.eü.)

Előadó:            ÜJB elnöke

 

2.                  Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése.

Előadó:            polgármester

 

3.                  Első lakáshoz jutók támogatása.

Előadó:            ESZB. Elnök

 

            4.         Bejelentések

 

 

 

 

Sárbogárd, 2009. augusztus 27.

 

 

Juhász János

polgármester

 

 

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely

PÉNTEK 8.00-12.00

Ügyfélfogadás
rendjének változása

 Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a  NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága sárbogárdi ügyfélszolgálatán

 2022. december 22. –
2023. január 06.

közötti időtartamban az ügyfélfogadás szünetel.
Megértésüket köszönjük!

NAV Fejér Megyei Adó- és
Vámigazgatósága                                 


ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály ügyfélfogadás
Helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu
Hivatali kapu: ANTSZDUNA
KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

Hirdetmény

FEJÉR TERMÉK 2023 PÁLYÁZAT
Fejér Megyei Önkormányzat "Fejér Termék" elismerés elnyerésére pályázatot hirdet. A minősítés célja a figyelem felhívása a Fejér megyében előállított élelmiszerekre és kézműves termékekre, mint helyi termékekre, továbbá a Fejér Termék Program három pillérének - hagyomány, érték, minőség - való megfelelés hangsúlyozása.
Pályázati felhívás "Fejér Termék" elismerés elnyerésére 2023 (.pdf)
Pályázati adatlap "Fejér Termék" elismerésre (.pdf)
Pályázható termékek áruosztályainak köre (.pdf)


MÁK
 

Felhívás

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)