Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2009. szeptember 8.

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2009. szeptember 8-án (kedd)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

 

1.        Tájékoztató a Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság megelőző és mentő tűzvédelmi tevékenységéről, gazdálkodásáról, működésének személyi és tárgyi feltételeiről.

                        Előadó:            Varga Zoltán tű. alezredes, parancsnok

           

2.                 A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat pedagógiai és nevelési programjának módosítása.

Előadó:            jegyző

 

3.                 Sárszentmiklós pedagógiai és művelődési programjának módosítása.

Előadó:            jegyző

 

4.                  Madarász József Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Előadó:            polgármester   

 

5.                  A sportszervezetek 2010. évi önkormányzati támogatás elveinek meghatározása.

Előadó:            jegyző

 

6.                 A képviselőtestület bizottságainak beszámolója az éves munkáról.

Előadók:          bizottságok elnökei

                        6.1, 6.2, 6.3, 6.4. 6.5

 

7.                  Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 9/2009.(II.19.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Beterjesztő:      polgármester

Előadók:          jegyző

                                   Gazdasági Osztály vezetője

 

8.                  Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.(VI.15.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

 

9.                 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2002.(XII.17.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

 

10.          Javaslat az I. sz. gyermekorvosi körzet megszüntetéséről.        

           Előadó:            polgármester

 

11.              A helyi egészségügyi közszolgáltatásokról szóló 21/2002.(VII.18.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

 

12.              A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 21/2006.(III.23.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

 

13.             Önkormányzati lakások bérleti díjának módosítása.

Előadó:            jegyző

 

14.              A helyi lakáscélú támogatásról szóló 14/2006.(III.20.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

 

15.              A távhőszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása.

Előadó:            jegyző

 

16.              Ingatlan részleges tulajdonjogának elfogadásáról döntés.

Előadó:            polgármester

 

17.      Közbeszerzési eljárás indítása az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola Nagylóki tagintézménye nyílászáróinak cseréje ügyében.

Előadó:            polgármester

           

            18.       Az éves közbeszerzési terv módosítása.

Előadó:            jegyző

 

19.      Közbeszerzési eljárás kiírása

           villamosenergia beszerzésére.

Előadó:            jegyző

 

            20.       Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
                       Ösztöndíj pályázat 2010 évre.

Előadó:            polgármester

 

            21.      A piac és vásár üzemeltetési tevékenység folytatása.

Előadó:            polgármester

 

22.        Black Time Egyesület támogatási kérelme.

Előadó:            polgármester

 

23.       Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a

            tartalék   alakulásáról.

Előadó:            jegyző

 

24.      Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

           Előadók:          a végrehajtásért felelősök

24.1, 24.2, 24.3. 24.4, 24.5, 24.6

 

25.    Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb

         eseményekről,  intézkedésekről.        

         Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

26.   Bejelentések,   interpellációk.                                                 

                   26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5

           

Zárt ülés:

 

1.                 Az „Év Közalkalmazottja” kitüntetés 2009. évi adományozása (szoc.eü.)

Előadó:            ÜJB elnöke

 

2.                  Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése.

Előadó:            polgármester

 

3.                  Első lakáshoz jutók támogatása.

Előadó:            ESZB. Elnök

 

            4.         Bejelentések

 

 

 

 

Sárbogárd, 2009. augusztus 27.

 

 

Juhász János

polgármester

 

 

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

M6 autópálya

KSH

Könyvtár
Madarász József Városi Könyvtár
2024. július 22.- augusztus 20. között ZÁRVA
Első kölcsönzési nap:
augusztus 21.

Nyári kölcsönzési idő:
kedd-péntek 9.00-17.30.

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem
HŐSÉGRIASZTÁS
2024. július 7-én (vasárnap) 00 órától 2024. július 18-án (csütörtök) 24 óráig.

Hőségriasztás esetén Sárbogárdon lévő nyilvános klimatizált helyiségek listája:
- Penny Market
Sárbogárd Ady Endre u. 184.
- LIDL Áruház
Sárbogárd Ady Endre u. 232-236.
- TESCO
Sárbogárd Ady Endre út 19.

 

 

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)