Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2009. június 9.

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2009. június 9-én (kedd)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

 

1.        Nevelési-oktatási intézmények pedagógus létszámának felülvizsgálata a 2009/2010-es tanévre.

            Előadó:            jegyző

 

2.         Tájékoztató a szociális gondoskodás körében végzett 2008. évi munkáról.

            Előadó:            Hatósági osztályvezető

                                   ESZI intézményvezető

 

3.        Tájékoztató az átmeneti gondozás megszervezéséről.

            Előadó:            Családsegítő vezető

 

4.        Pályázati önrész biztosítása oktatási intézmények pályázatához.

            Előadó:            jegyző

 

5.         Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 9/2009.(II.19.) Ktr. sz. rendeletének módosítása.

            Beterjesztő:      polgármester

            Előadó:            jegyző

                                   Gazdasági osztályvezető

 

6.         A piacok és vásárok tartásának rendjéről szóló 21/1995.(VIII.17.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

            Előadó:            jegyző

 

7.         Tájékoztató az Állami Számvevőszék ellenőrzéséről.

            Előadó:            polgármester

 

8.         A költségvetési intézmények alapító okiratának módosítása:

            Előadó:            polgármester

8/1      A Sárbogárd Városi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása

8/2      Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosítása

8/3      ÁMK Sárszentmiklós alapító okiratának módosítása

8/4      Madarász József Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása.

           

            9.         Útfelújítások tervezési díjai.

                        Előadó:            polgármester

 

            10.      Önkormányzati kötvény refinanszírozási költsége.

                        Előadó:            polgármester

 

            11.      Közbeszerzési szabályzat módosítása.

                        Előadó:            jegyző

 

            12.       Közbeszerzési kiírás a Tompa M. u. 2.
                        sz. felújítására.

                        Előadó:            polgármester

 

            13.       Közbeszerzési kiírás fejlesztési hitelre.

                        Előadó:            polgármester

 

            14.       Széchenyi u. 58. sz. alatti ingatlan értékesítése.

                        Előadó:            polgármester

 

            15.       Építési telekalakítási javaslat.

                        Előadó:            polgármester

 

            16.      Állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes igénylése.

                        Előadó:            polgármester

 

            17.     Tájékoztató  a Sárrét-Víz KHT

                      végelszámolásának  helyzetéről.

                        Előadó:            polgármester

 

18.      Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról.

            Előadó:            jegyző

 

19.     Jelentés a lejárt határidejű

          határozatok  végrehajtásáról.

Előadók:          a végrehajtásért felelősök

 

20.       Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb

            eseményekről, intézkedésekről.        

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

21.    Bejelentések, interpellációk.

                     21/1.2.3 

                      21/1.4                      

                                 21/2

                                 21/3

Zárt ülés:

 

            1.         Az „Év Köztisztviselője” kitüntetés
                        2009. évi adományozása.

                        Előadó:            ÜJB elnöke

 

            2.         Lakásbérletről döntés.

                        Előadó:            polgármester

 

            3.         Védőnői pályázatok elbírálása.

                        Előadó:            polgármester

           

            4.         Heti 2002. KFT. támogatásának elszámolása.

                        Előadó:            polgármester

 

            5.         Temetési segély fellebbezés.

                        Előadó:            polgármester

 

            6.         Lakásfenntartási támogatás.

                        Előadó:            ESZB. elnöke

 

            7.         Bejelentések

 

 

 

Sárbogárd, 2009. május 26.

 

                                                    Juhász János

                                                    polgármester

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

M6 autópálya

KSH

Könyvtár
Madarász József Városi Könyvtár
2024. július 22.- augusztus 20. között ZÁRVA
Első kölcsönzési nap:
augusztus 21.

Nyári kölcsönzési idő:
kedd-péntek 9.00-17.30.

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem
HŐSÉGRIASZTÁS
2024. július 7-én (vasárnap) 00 órától 2024. július 18-án (csütörtök) 24 óráig.

Hőségriasztás esetén Sárbogárdon lévő nyilvános klimatizált helyiségek listája:
- Penny Market
Sárbogárd Ady Endre u. 184.
- LIDL Áruház
Sárbogárd Ady Endre u. 232-236.
- TESCO
Sárbogárd Ady Endre út 19.

 

 

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)