.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató
 
2020. október 20-án
várhatóan 7.30-16.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió
-----------------------
2020. október 28-án
várhatóan 7.30-16.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
egész Sárhatvan (József A. utca, Arany J. utca)
----------------------
2020. november 11-én
várhatóan 7.30-19.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
Nefelejcs utca, Ibolya utca, Vasút utca 33-57., MÁV épületek, Vízmű telep
----------------------
2020. november 12-én
várhatóan 7.30-19.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Ady Endre út 99-131., 154., 162., 164. sz. (Coop ABC feletti lakások, Fűtőmű, ABC, Főtéri Cukrászda, Sportbolt, Korona Gyógyszertár, Rossmann üzletház, Panda Áruház, Áfész Áruház, NAK, B3 Takarék, Optika, Seszták optika, Orova 2000 Bt.)  Asztalos utc,  Csík utca,
Iskola köz 2., 3. sz., Kígyó köz,
Kovács köz, Nyíl utc,  Simon utca,
Simon kö,  Wesselényi utca, Tinódi utca 125. sz.

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
MÁV Tájékoztató (11.02.)

 

 

 

 

2009. június 9.

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2009. június 9-én (kedd)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

 

1.        Nevelési-oktatási intézmények pedagógus létszámának felülvizsgálata a 2009/2010-es tanévre.

            Előadó:            jegyző

 

2.         Tájékoztató a szociális gondoskodás körében végzett 2008. évi munkáról.

            Előadó:            Hatósági osztályvezető

                                   ESZI intézményvezető

 

3.        Tájékoztató az átmeneti gondozás megszervezéséről.

            Előadó:            Családsegítő vezető

 

4.        Pályázati önrész biztosítása oktatási intézmények pályázatához.

            Előadó:            jegyző

 

5.         Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 9/2009.(II.19.) Ktr. sz. rendeletének módosítása.

            Beterjesztő:      polgármester

            Előadó:            jegyző

                                   Gazdasági osztályvezető

 

6.         A piacok és vásárok tartásának rendjéről szóló 21/1995.(VIII.17.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

            Előadó:            jegyző

 

7.         Tájékoztató az Állami Számvevőszék ellenőrzéséről.

            Előadó:            polgármester

 

8.         A költségvetési intézmények alapító okiratának módosítása:

            Előadó:            polgármester

8/1      A Sárbogárd Városi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása

8/2      Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosítása

8/3      ÁMK Sárszentmiklós alapító okiratának módosítása

8/4      Madarász József Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása.

           

            9.         Útfelújítások tervezési díjai.

                        Előadó:            polgármester

 

            10.      Önkormányzati kötvény refinanszírozási költsége.

                        Előadó:            polgármester

 

            11.      Közbeszerzési szabályzat módosítása.

                        Előadó:            jegyző

 

            12.       Közbeszerzési kiírás a Tompa M. u. 2.
                        sz. felújítására.

                        Előadó:            polgármester

 

            13.       Közbeszerzési kiírás fejlesztési hitelre.

                        Előadó:            polgármester

 

            14.       Széchenyi u. 58. sz. alatti ingatlan értékesítése.

                        Előadó:            polgármester

 

            15.       Építési telekalakítási javaslat.

                        Előadó:            polgármester

 

            16.      Állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes igénylése.

                        Előadó:            polgármester

 

            17.     Tájékoztató  a Sárrét-Víz KHT

                      végelszámolásának  helyzetéről.

                        Előadó:            polgármester

 

18.      Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról.

            Előadó:            jegyző

 

19.     Jelentés a lejárt határidejű

          határozatok  végrehajtásáról.

Előadók:          a végrehajtásért felelősök

 

20.       Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb

            eseményekről, intézkedésekről.        

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

21.    Bejelentések, interpellációk.

                     21/1.2.3 

                      21/1.4                      

                                 21/2

                                 21/3

Zárt ülés:

 

            1.         Az „Év Köztisztviselője” kitüntetés
                        2009. évi adományozása.

                        Előadó:            ÜJB elnöke

 

            2.         Lakásbérletről döntés.

                        Előadó:            polgármester

 

            3.         Védőnői pályázatok elbírálása.

                        Előadó:            polgármester

           

            4.         Heti 2002. KFT. támogatásának elszámolása.

                        Előadó:            polgármester

 

            5.         Temetési segély fellebbezés.

                        Előadó:            polgármester

 

            6.         Lakásfenntartási támogatás.

                        Előadó:            ESZB. elnöke

 

            7.         Bejelentések

 

 

 

Sárbogárd, 2009. május 26.

 

                                                    Juhász János

                                                    polgármester

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

MÁK

Fejér FMRF hírlevél

KSH

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (10.30.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

MONTÁZS projekt

Esély a fiataloknak Sárbogárdon

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem