Orvosi ügyelet
Gyermekorvosi ellátásról
Térítési díj (étkezés) tájékoztatóési időpont
Áramszünet tájékoztató
2020. április 15-16-án
várhatóan 8.30 - 15 óráig
áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
Kislók BB-Truck Kft. Sertés telep (Liszi Antal) Kislók Tr. körzete
------------------
2020. április 24-én és 28-án
várhatóan 8.30 - 15 óráig 
áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
Szárító özem
------------------
2020. május 6-án
várhatóan 9 - 13 óráig 
áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
(Sárbogárd - Kislók puszta)
Károly major
------------------
2020. május 7-én
várhatóan 9 - 13 óráig 
áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Ady Endre u. 2-40., 1-11.
(Tüzép, Autómosó, OMV
benzinkút, Nemzeti dohánybolt)
Sport u. 2-4., 1-3., Csók István u., Fenyő u., Ősz u.,  MÁV telep

TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Esélyegyenlőségi program
MÁV Tájékoztató
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2009. június 9.

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2009. június 9-én (kedd)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

 

1.        Nevelési-oktatási intézmények pedagógus létszámának felülvizsgálata a 2009/2010-es tanévre.

            Előadó:            jegyző

 

2.         Tájékoztató a szociális gondoskodás körében végzett 2008. évi munkáról.

            Előadó:            Hatósági osztályvezető

                                   ESZI intézményvezető

 

3.        Tájékoztató az átmeneti gondozás megszervezéséről.

            Előadó:            Családsegítő vezető

 

4.        Pályázati önrész biztosítása oktatási intézmények pályázatához.

            Előadó:            jegyző

 

5.         Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 9/2009.(II.19.) Ktr. sz. rendeletének módosítása.

            Beterjesztő:      polgármester

            Előadó:            jegyző

                                   Gazdasági osztályvezető

 

6.         A piacok és vásárok tartásának rendjéről szóló 21/1995.(VIII.17.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

            Előadó:            jegyző

 

7.         Tájékoztató az Állami Számvevőszék ellenőrzéséről.

            Előadó:            polgármester

 

8.         A költségvetési intézmények alapító okiratának módosítása:

            Előadó:            polgármester

8/1      A Sárbogárd Városi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása

8/2      Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosítása

8/3      ÁMK Sárszentmiklós alapító okiratának módosítása

8/4      Madarász József Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása.

           

            9.         Útfelújítások tervezési díjai.

                        Előadó:            polgármester

 

            10.      Önkormányzati kötvény refinanszírozási költsége.

                        Előadó:            polgármester

 

            11.      Közbeszerzési szabályzat módosítása.

                        Előadó:            jegyző

 

            12.       Közbeszerzési kiírás a Tompa M. u. 2.
                        sz. felújítására.

                        Előadó:            polgármester

 

            13.       Közbeszerzési kiírás fejlesztési hitelre.

                        Előadó:            polgármester

 

            14.       Széchenyi u. 58. sz. alatti ingatlan értékesítése.

                        Előadó:            polgármester

 

            15.       Építési telekalakítási javaslat.

                        Előadó:            polgármester

 

            16.      Állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes igénylése.

                        Előadó:            polgármester

 

            17.     Tájékoztató  a Sárrét-Víz KHT

                      végelszámolásának  helyzetéről.

                        Előadó:            polgármester

 

18.      Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról.

            Előadó:            jegyző

 

19.     Jelentés a lejárt határidejű

          határozatok  végrehajtásáról.

Előadók:          a végrehajtásért felelősök

 

20.       Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb

            eseményekről, intézkedésekről.        

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

21.    Bejelentések, interpellációk.

                     21/1.2.3 

                      21/1.4                      

                                 21/2

                                 21/3

Zárt ülés:

 

            1.         Az „Év Köztisztviselője” kitüntetés
                        2009. évi adományozása.

                        Előadó:            ÜJB elnöke

 

            2.         Lakásbérletről döntés.

                        Előadó:            polgármester

 

            3.         Védőnői pályázatok elbírálása.

                        Előadó:            polgármester

           

            4.         Heti 2002. KFT. támogatásának elszámolása.

                        Előadó:            polgármester

 

            5.         Temetési segély fellebbezés.

                        Előadó:            polgármester

 

            6.         Lakásfenntartási támogatás.

                        Előadó:            ESZB. elnöke

 

            7.         Bejelentések

 

 

 

Sárbogárd, 2009. május 26.

 

                                                    Juhász János

                                                    polgármester

Koronavírus tájékoztató
-ORSZÁGOS-

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

Közlemény

Közadatkereső

Elektronikus ügyintézés

Fejér FMRF hírlevél

Vakok és gyengénlátók számára

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 Közlemény II.


1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"
2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon"
 
3. „A helyi identitástudat fejlesztése”

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője”
5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó mellékletek:
Jelentkezési lap
Szerződéstervezet
Szakmai beszámoló
Értesítőlevél minta
Pályázat életút
Kommunikáció
Helyszíni szemle jegyzőkönyv
Számla és bérösszesítők


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 
 
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
című projekt
Bemutatás   Megvalósítás  
Meghívó

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

 
TÁMOP 3.4
.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt
Bemutatás    Megvalósítás
Meghívó

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében  


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091  pályázat
 Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése  


Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat
Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019
2018 
Határozat
Kérelem


Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 Határozat

Kérelem


Tájékoztató (Sárbogárd SE)
 Sárbogárd SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
Határozat (2019.11.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!


Rendőrségi tájékoztató

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére