Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2007. szeptember 21.

Sárbogárd Város Polgármestere
7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.


M e g h í v ó
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2007. szeptember 21-én (pénteken) 9.00 órakor
ülést tart, melyre meghívom


Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Díszterme
  7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

1. Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 6/2007.(II.14.) Ktr. számú rendelet módosítása. 
 Előadó: polgármester
    jegyző
    gazdasági osztályvezető

2. A parkolási rend felülvizsgálata, parkolási rendelet megalkotása.
 Előadó: jegyző

3. A képviselőtestület bizottságainak beszámolója az éves munkáról.
 Előadók: ÜJB elnök
    PVVB elnök
    OKB elnök 
    ESZB elnök
    CISB elnök

4. A nevelési – oktatási intézmények technikai álláshelyeinek megállapítása.
 Előadó: jegyző

5. Tájékoztató a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2007. I. félévi munkájáról.
 Előadó: polgármester

6. A Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás társulási megállapodásának módosítása. Előadó: polgármester

7. A KDV. Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozáshoz hozzájárulás.
 Előadó: polgármester

8. A rövidlejáratú hiteligény visszavonása.
 Előadó: polgármester

9. Pályázat benyújtása a Norvég Alap pályázatra.
 Előadó: polgármester

10. Létszám irányszámok meghatározása a létszámleépítés III. üteméhez.
 Előadó: jegyző

11. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat 2008. évi részvételéről.
 Előadó: polgármester

12. A Magyar Közút KHT. terület felajánlása a Vasút úti közút területből.
 Előadó: polgármester

13. A sárbogárdi 0175 hrsz-ú országos közút átvételre történő felajánlása.
 Előadó: polgármester  

14. A Köztársaság u. 114. sz. ingatlan vételi ajánlata.
 Előadó: polgármester

15. Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról.
 Előadó: jegyző

16. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
 Bejelentésekre válasz.
 Előadó  a végrehajtásért felelősök

17. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
 Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. 

18. Bejelentések, interpellációk.


Zárt ülés:

1. Az „Év Közalkalmazottja” kitüntetés adományozása a szociális-egészségügyi ágazatban.
 Előadó: ÜJB elnöke

2. Első lakáshoz jutók támogatása.
 Előadó: ESZB. elnök

3. Bejelentések

 

Sárbogárd, 2007. szeptember 6.

Juhász János
polgármester


 
 

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)