.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2007. szeptember 21.

Sárbogárd Város Polgármestere
7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.


M e g h í v ó
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2007. szeptember 21-én (pénteken) 9.00 órakor
ülést tart, melyre meghívom


Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Díszterme
  7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

1. Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 6/2007.(II.14.) Ktr. számú rendelet módosítása. 
 Előadó: polgármester
    jegyző
    gazdasági osztályvezető

2. A parkolási rend felülvizsgálata, parkolási rendelet megalkotása.
 Előadó: jegyző

3. A képviselőtestület bizottságainak beszámolója az éves munkáról.
 Előadók: ÜJB elnök
    PVVB elnök
    OKB elnök 
    ESZB elnök
    CISB elnök

4. A nevelési – oktatási intézmények technikai álláshelyeinek megállapítása.
 Előadó: jegyző

5. Tájékoztató a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2007. I. félévi munkájáról.
 Előadó: polgármester

6. A Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás társulási megállapodásának módosítása. Előadó: polgármester

7. A KDV. Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozáshoz hozzájárulás.
 Előadó: polgármester

8. A rövidlejáratú hiteligény visszavonása.
 Előadó: polgármester

9. Pályázat benyújtása a Norvég Alap pályázatra.
 Előadó: polgármester

10. Létszám irányszámok meghatározása a létszámleépítés III. üteméhez.
 Előadó: jegyző

11. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat 2008. évi részvételéről.
 Előadó: polgármester

12. A Magyar Közút KHT. terület felajánlása a Vasút úti közút területből.
 Előadó: polgármester

13. A sárbogárdi 0175 hrsz-ú országos közút átvételre történő felajánlása.
 Előadó: polgármester  

14. A Köztársaság u. 114. sz. ingatlan vételi ajánlata.
 Előadó: polgármester

15. Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról.
 Előadó: jegyző

16. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
 Bejelentésekre válasz.
 Előadó  a végrehajtásért felelősök

17. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
 Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. 

18. Bejelentések, interpellációk.


Zárt ülés:

1. Az „Év Közalkalmazottja” kitüntetés adományozása a szociális-egészségügyi ágazatban.
 Előadó: ÜJB elnöke

2. Első lakáshoz jutók támogatása.
 Előadó: ESZB. elnök

3. Bejelentések

 

Sárbogárd, 2007. szeptember 6.

Juhász János
polgármester


 
 

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem