Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. június 25-én
8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Külterület Sallai major

Videoton teljes területe

2024. június 27-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Sárbogárd külterülti pincék
Abai úti pincék
 
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2014.02.14

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2014. február  14. - én (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

 

                        1.         Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről,

                                    intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.         Jelentés a lejár t határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók:         a végrehajtásért felelősök

3.                 A Fejér Megyei 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi  Választási Bizottság tagjainak megválasztása.

           Előadó:           jegyző

4.                 Sportegyesületek beszámolója 2013. évi működésükről, személyi és tárgyi feltételeikről, az önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásáról.

           Előadó:           polgármester

5.                 Tájékoztató a sportlétesítmények használatáról, fenntartási költségeiről.

           Előadó:           polgármester

6.                 Pályázat benyújtása a Sárbogárdi Zengő Óvoda energetikai korszerűsítésére, felújítására.

           Előadó:           polgármester

7.       Térfigyelő kamerarendszer telepítése.

           Előadó:           polgármester

8.          Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető              ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő             három évre várható összegének meghatározása.

           Előadó:           polgármester

9.       Sárbogárd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési

        rendeletének       elfogadása.

           Előadó:           polgármester

10.       Az önkormányzat adósság átvállalásában való részvételhez szükséges       nyilatkozat.

           Előadó:           polgármester

11.        A piacok és vásárok tartásának rendjéről szóló 21/2009. (VI.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

           Előadó:           jegyző

 

12.       Az óvodákba történő jelentkezés módjának és a 2014/2015-ös nevelési     év beiratkozási időszakának meghatározása.

           Előadó:           jegyző

13.      A Sárbogárdi Zengő Óvoda éves nyitva tartási rendjének megállapítása.

           Előadó:           jegyző

14.      A Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás vagyonfelosztása.

           Előadó:           polgármester

15.      Döntés a vízi-közművek üzemeltetéséért fizetett 2013.
           évi bérleti díj         felhasználásáról.

           Előadó:           polgármester

16.     FEJÉRVÍZ Zrt. gördülő fejlesztési tervének elfogadása.

           Előadó:           polgármester

17.     Közbeszerzési szabályzat módosítása.

           Előadó:           jegyző

18.      Várpalota város polgármestere kezdeményezésre a
         Közép-Duna    Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati

          Társulás megszűnésével     kapcsolatos állásfoglalás.

           Előadó:           polgármester

19.      A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

           Előadó:           jegyző

20.     Tájékoztatás a képviselő-testület részéről
          Intézményi Tanácsba      delegált személyről.

           Előadó:           polgármester

21.     Döntés a 2014. évi vízi-közmű bérleti díj
         terhére megvalósítandó   felújításokról.

Előadó:           polgármester

22.      Döntés a távhőszolgáltatással kapcsolatos 2014.

          évi bérleti díj       felhasználásról.

           Előadó:           polgármester

23.      A Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett

           programjának    elfogadása.

           Előadó:           OKSB elnöke

 

24.       Bejelentések.

            24/1.    Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.       december  13-i és 2014. január 17-i ülésén elhangzott bejelentésekre   válasz a Műszaki  osztály részéről. 12;

Sárbogárd, 2014. február 5.

                                                                                                                    

                                                                                                                      dr. Sükösd Tamás
   polgármester

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Könyvtár
Madarász József Városi Könyvtár
2024. július 22.- augusztus 20. között ZÁRVA
Első kölcsönzési nap:
augusztus 21.

Nyári kölcsönzési idő:
kedd-péntek 9.00-17.30.

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem
Harmadfokú Hőségriasztás 2024.06.18-22. éjfélig
Hőségriasztás esetén Sárbogárdon lévő nyilvános klimatizált helyiségek listája:
- Penny Market
Sárbogárd Ady Endre u. 184.
- LIDL Áruház
Sárbogárd Ady Endre u. 232-236.
- TESCO
Sárbogárd Ady Endre út 19.

 

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)