Térítési díj befizetési időpont
TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉS
Orvosi ügyelet
Sárszentmiklósi Orvosi Rendelő
Áramszünet tájékoztató
ÁRAMSZÜNET

2020. január 24-én és 28-án
8-12 óra között

Érintett utcák, szakaszok:
Kislók puszta
Vertikál hulladéklerakó
Károlymajor

-----

2020. február 14-én
várhatóan 8 - 12 óráig
Sárbogárd - Rétszilas területén áramszünet lesz.

Érintett utcák, szakaszok:
egész Bocskai István utca

-----

2020. február 18-án várhatóan
8 - 16 óráig áramszünet lesz.

Érintett utcák, szakaszok:
egész Tompa Mihály utca
(Mészöly Géza és Kossuth Zsuzsanna Ált. Iskola, Idősek Otthona, Református Egyházközség,Ref. Templom, Orvosi rendelő, szőnyegbolt)
Gergely köz, Templom köz, Gilice köz, Sávoly köz, Árpád utca 110-150., 73-135. Árpád ltp. 24/3.


Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Eslyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
Sajtóközlemény

 

 

 

 

Legfrissebb
Térítési díj táj. bal oldali boxban található! 
 
 

Térítési díj táj. bal oldali boxban találhat
ó!
*
 
 
 
 
 
 Áramszünet táj. bal oldali boxban

                                                     
 
Táj. a kormányablakokban be nem nyújtható kérelmekről *  *
2014.02.14

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2014. február  14. - én (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

 

                        1.         Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről,

                                    intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.         Jelentés a lejár t határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók:         a végrehajtásért felelősök

3.                 A Fejér Megyei 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi  Választási Bizottság tagjainak megválasztása.

           Előadó:           jegyző

4.                 Sportegyesületek beszámolója 2013. évi működésükről, személyi és tárgyi feltételeikről, az önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásáról.

           Előadó:           polgármester

5.                 Tájékoztató a sportlétesítmények használatáról, fenntartási költségeiről.

           Előadó:           polgármester

6.                 Pályázat benyújtása a Sárbogárdi Zengő Óvoda energetikai korszerűsítésére, felújítására.

           Előadó:           polgármester

7.       Térfigyelő kamerarendszer telepítése.

           Előadó:           polgármester

8.          Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető              ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő             három évre várható összegének meghatározása.

           Előadó:           polgármester

9.       Sárbogárd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési

        rendeletének       elfogadása.

           Előadó:           polgármester

10.       Az önkormányzat adósság átvállalásában való részvételhez szükséges       nyilatkozat.

           Előadó:           polgármester

11.        A piacok és vásárok tartásának rendjéről szóló 21/2009. (VI.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

           Előadó:           jegyző

 

12.       Az óvodákba történő jelentkezés módjának és a 2014/2015-ös nevelési     év beiratkozási időszakának meghatározása.

           Előadó:           jegyző

13.      A Sárbogárdi Zengő Óvoda éves nyitva tartási rendjének megállapítása.

           Előadó:           jegyző

14.      A Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás vagyonfelosztása.

           Előadó:           polgármester

15.      Döntés a vízi-közművek üzemeltetéséért fizetett 2013.
           évi bérleti díj         felhasználásáról.

           Előadó:           polgármester

16.     FEJÉRVÍZ Zrt. gördülő fejlesztési tervének elfogadása.

           Előadó:           polgármester

17.     Közbeszerzési szabályzat módosítása.

           Előadó:           jegyző

18.      Várpalota város polgármestere kezdeményezésre a
         Közép-Duna    Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati

          Társulás megszűnésével     kapcsolatos állásfoglalás.

           Előadó:           polgármester

19.      A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

           Előadó:           jegyző

20.     Tájékoztatás a képviselő-testület részéről
          Intézményi Tanácsba      delegált személyről.

           Előadó:           polgármester

21.     Döntés a 2014. évi vízi-közmű bérleti díj
         terhére megvalósítandó   felújításokról.

Előadó:           polgármester

22.      Döntés a távhőszolgáltatással kapcsolatos 2014.

          évi bérleti díj       felhasználásról.

           Előadó:           polgármester

23.      A Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett

           programjának    elfogadása.

           Előadó:           OKSB elnöke

 

24.       Bejelentések.

            24/1.    Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.       december  13-i és 2014. január 17-i ülésén elhangzott bejelentésekre   válasz a Műszaki  osztály részéről. 12;

Sárbogárd, 2014. február 5.

                                                                                                                    

                                                                                                                      dr. Sükösd Tamás
   polgármester

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Közadatkereső

Elektronikus ügyintézés

Vakok és gyengénlátók számára

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 Közlemény II.


1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"
2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon"
 
3. „A helyi identitástudat fejlesztése”

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője”
5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó mellékletek:
Jelentkezési lap
Szerződéstervezet
Szakmai beszámoló
Értesítőlevél minta
Pályázat életút
Kommunikáció
Helyszíni szemle jegyzőkönyv
Számla és bérösszesítők


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 
 
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
című projekt
Bemutatás   Megvalósítás  
Meghívó

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

 
TÁMOP 3.4
.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt
Bemutatás    Megvalósítás
Meghívó

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében  


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091  pályázat
 Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése  


Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat
Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019
2018 
Határozat
Kérelem


Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 Határozat

Kérelem


Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
Határozat (2019.11.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!


Rendőrségi tájékoztató

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére