.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2014.02.14

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2014. február  14. - én (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

 

                        1.         Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről,

                                    intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.         Jelentés a lejár t határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók:         a végrehajtásért felelősök

3.                 A Fejér Megyei 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi  Választási Bizottság tagjainak megválasztása.

           Előadó:           jegyző

4.                 Sportegyesületek beszámolója 2013. évi működésükről, személyi és tárgyi feltételeikről, az önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásáról.

           Előadó:           polgármester

5.                 Tájékoztató a sportlétesítmények használatáról, fenntartási költségeiről.

           Előadó:           polgármester

6.                 Pályázat benyújtása a Sárbogárdi Zengő Óvoda energetikai korszerűsítésére, felújítására.

           Előadó:           polgármester

7.       Térfigyelő kamerarendszer telepítése.

           Előadó:           polgármester

8.          Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető              ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő             három évre várható összegének meghatározása.

           Előadó:           polgármester

9.       Sárbogárd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési

        rendeletének       elfogadása.

           Előadó:           polgármester

10.       Az önkormányzat adósság átvállalásában való részvételhez szükséges       nyilatkozat.

           Előadó:           polgármester

11.        A piacok és vásárok tartásának rendjéről szóló 21/2009. (VI.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

           Előadó:           jegyző

 

12.       Az óvodákba történő jelentkezés módjának és a 2014/2015-ös nevelési     év beiratkozási időszakának meghatározása.

           Előadó:           jegyző

13.      A Sárbogárdi Zengő Óvoda éves nyitva tartási rendjének megállapítása.

           Előadó:           jegyző

14.      A Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás vagyonfelosztása.

           Előadó:           polgármester

15.      Döntés a vízi-közművek üzemeltetéséért fizetett 2013.
           évi bérleti díj         felhasználásáról.

           Előadó:           polgármester

16.     FEJÉRVÍZ Zrt. gördülő fejlesztési tervének elfogadása.

           Előadó:           polgármester

17.     Közbeszerzési szabályzat módosítása.

           Előadó:           jegyző

18.      Várpalota város polgármestere kezdeményezésre a
         Közép-Duna    Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati

          Társulás megszűnésével     kapcsolatos állásfoglalás.

           Előadó:           polgármester

19.      A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

           Előadó:           jegyző

20.     Tájékoztatás a képviselő-testület részéről
          Intézményi Tanácsba      delegált személyről.

           Előadó:           polgármester

21.     Döntés a 2014. évi vízi-közmű bérleti díj
         terhére megvalósítandó   felújításokról.

Előadó:           polgármester

22.      Döntés a távhőszolgáltatással kapcsolatos 2014.

          évi bérleti díj       felhasználásról.

           Előadó:           polgármester

23.      A Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett

           programjának    elfogadása.

           Előadó:           OKSB elnöke

 

24.       Bejelentések.

            24/1.    Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.       december  13-i és 2014. január 17-i ülésén elhangzott bejelentésekre   válasz a Műszaki  osztály részéről. 12;

Sárbogárd, 2014. február 5.

                                                                                                                    

                                                                                                                      dr. Sükösd Tamás
   polgármester

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem