Rendelet hirdetmény
.
Orvosi ügyelet
PÁLYÁZAT - táborozás
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2023. március 23-án

8.00-15.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Dörögdi köz, Kertalja u. 1-23,2-14., Mányoki u., Tinódy köz, Tinódy u. 71-119, 74-110


2023. március 29-én
8.00-11.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Wesselényi u.
11.00-15.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Nyíl u.

2023. március 30-án
8.00-12.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Ady E. u. 85-87.,91., Kereszt u. 1-5.,2-6.
MÁV
Kéményseprés
Vissza a főoldalraTÁJÉKOZTATÓ
Fejér Vármegyében 2023. január 20. napjától a BM Országos Katasztrófavédelmi Főizgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint Kéményseprő-ipari Szerv látja el a kéményseprési közfeladat elvégzését.
Sárbogárdon 2023. április 1- május 31. között történik a kéményseprői-ipari  társasházi sormunka.
 
 
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2011. február 11.

Sárbogárd Város Polgármestere

 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2011.  február 11-én (péntek)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

 

1.          Sportegyesületek beszámolója

             működésükről,      személyi és

 tárgyi feltételeikről.

 Előadók         egyesületek vezetői                       (Sárbogárdi  SC, Sárszentmiklósi  SE, Sárréti

Íjász Egyesület, Sárbogárdi Kosárlabda Klub, Black Time Kulturális és Sportegyesület, SAK, Női Kézilabda Egyesület Sárbogárd, VAX Kézilabda Egyesület Sárbogárd, D-13 Postagalamb Sport Egyesület, Flórián 07 Lövészklub, Fejér Megyei Természetbarát Szövetség Városi Bizottsága, Lovas Egyesület

1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9,

1/101/11, 1/12, 1/13 

 

2.        Tájékoztató a sportlétesítmények használatáról, fenntartási költségeiről. 

Előadó:           intézményvezetők

                       sportegyesületek vezetői
2.1,  2.2,  2.3,  2.4

 

3.                  Döntés a távhőszolgáltatással kapcsolatos

            2011. évi bérleti díj  felhasználásáról. 

                                    Előadó:          polgármester

 

   4.        Döntés a 2011. évi vizi-közmű bérleti díj 
              terhére megvalósítandó felújításokról.   

              Előadó:          polgármester

 

5.                 Városüzemeltetési szerződés módosítása.

Előadó:           polgármester

 

6.       Sárbogárd Város 2011-2014. évekre
           szóló gazdasági programja
.

Előadó:           polgármester

 

1. melléklet,  2. mellékletmód.

Beterjesztő:    polgármester

Előadók:         jegyző

Gazdasági Osztály vezetője

 

             

                          8.       Nevelési-oktatási intézmények

                                   2011/2012-es tanév beiratkozási 

                                   időszakának meghatározása.

Előadó:          jegyző

 

9.         Közművelődési megállapodás a Rétszilasi
                        Klub üzemeltetésére.

Előadó:           jegyző

 

10.            A városi önkormányzat 2010. évi

            költségvetésének módosítása.

Beterjesztő:    polgármester

Előadók:         jegyző

Gazdasági Osztály vezetője  

 

    11.    A Sárbogárd, József A. u. 15. szám
             alatti fűtőműnél lévő  olajtartályok
             más célú hasznosítása.

            Előadó:           polgármester

 

 

12.     Útfelújítási és útkarbantartási munkák
            ütemtervének meghatározása.

Előadó:           jegyző

 

                      
                                  Előadó:              polgármester
                     

           Előadó:           polgármester

 

15.            Az ÁMK Sárszentmiklósi Általános

           Iskola igazgatói beosztásának betöltésére

           pályázat kiírása.

Előadó:           polgármester

 

16.      Tájékoztató a Sárbogárdi Többcélú

           Kistérségi Társulás 2010. II. félévi munkájáról.

Előadó:          polgármester 

 

                       17.      Polgármester szabadságának engedélyezése.

Előadó:          jegyző

 

 

18.      Közbeszerzési Szabályzat módosítása

           Előadó:           jegyző

 

19.      Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról

            és a tartalék alakulásáról.

Előadó:           jegyző

 

20.       Jelentés a lejárt határidejű
                         határozatok végrehajtásáról.

 Előadók:       a végrehajtásért felelősök

20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7

 

21.       Ivóvíz és csatorna szolgáltatás közületi és

            lakossági díjainak megállapításáról szóló

            rendelet módosítása. Közszolgáltatási díjak

            2011. évi megállapítása.

            Előadó:           jegyző

 

22.       Tájékoztató a két ülés közötti

            fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

23.       Bejelentések, interpellációk.

                                   23/1

 

Zárt ülés:

                         1.        Bejelentések

 

  

Sárbogárd, 2011. február 1.

 

 

                                               Dr. Sükösd Tamás

                                                     polgármester 

 

 

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


GONDOSÓRA

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely

PÉNTEK 8.00-12.00

ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály ügyfélfogadás
Helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu
Hivatali kapu: ANTSZDUNA
KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)