Térítési díj befizetési időpont
TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉS
Orvosi ügyelet
Sárszentmiklósi Orvosi Rendelő
Áramszünet tájékoztató
ÁRAMSZÜNET

2020. január 24-én és 28-án
8-12 óra között

Érintett utcák, szakaszok:
Kislók puszta
Vertikál hulladéklerakó
Károlymajor

-----

2020. február 14-én
várhatóan 8 - 12 óráig
Sárbogárd - Rétszilas területén áramszünet lesz.

Érintett utcák, szakaszok:
egész Bocskai István utca

-----

2020. február 18-án várhatóan
8 - 16 óráig áramszünet lesz.

Érintett utcák, szakaszok:
egész Tompa Mihály utca
(Mészöly Géza és Kossuth Zsuzsanna Ált. Iskola, Idősek Otthona, Református Egyházközség,Ref. Templom, Orvosi rendelő, szőnyegbolt)
Gergely köz, Templom köz, Gilice köz, Sávoly köz, Árpád utca 110-150., 73-135. Árpád ltp. 24/3.


Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Eslyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
Sajtóközlemény

 

 

 

 

Legfrissebb
Térítési díj táj. bal oldali boxban található! 
 
 

Térítési díj táj. bal oldali boxban találhat
ó!
*
 
 
 
 
 
 Áramszünet táj. bal oldali boxban

                                                     
 
Táj. a kormányablakokban be nem nyújtható kérelmekről *  *
2011. február 11.

Sárbogárd Város Polgármestere

 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2011.  február 11-én (péntek)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

 

1.          Sportegyesületek beszámolója

             működésükről,      személyi és

 tárgyi feltételeikről.

 Előadók         egyesületek vezetői                       (Sárbogárdi  SC, Sárszentmiklósi  SE, Sárréti

Íjász Egyesület, Sárbogárdi Kosárlabda Klub, Black Time Kulturális és Sportegyesület, SAK, Női Kézilabda Egyesület Sárbogárd, VAX Kézilabda Egyesület Sárbogárd, D-13 Postagalamb Sport Egyesület, Flórián 07 Lövészklub, Fejér Megyei Természetbarát Szövetség Városi Bizottsága, Lovas Egyesület

1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9,

1/101/11, 1/12, 1/13 

 

2.        Tájékoztató a sportlétesítmények használatáról, fenntartási költségeiről. 

Előadó:           intézményvezetők

                       sportegyesületek vezetői
2.1,  2.2,  2.3,  2.4

 

3.                  Döntés a távhőszolgáltatással kapcsolatos

            2011. évi bérleti díj  felhasználásáról. 

                                    Előadó:          polgármester

 

   4.        Döntés a 2011. évi vizi-közmű bérleti díj 
              terhére megvalósítandó felújításokról.   

              Előadó:          polgármester

 

5.                 Városüzemeltetési szerződés módosítása.

Előadó:           polgármester

 

6.       Sárbogárd Város 2011-2014. évekre
           szóló gazdasági programja
.

Előadó:           polgármester

 

1. melléklet,  2. mellékletmód.

Beterjesztő:    polgármester

Előadók:         jegyző

Gazdasági Osztály vezetője

 

             

                          8.       Nevelési-oktatási intézmények

                                   2011/2012-es tanév beiratkozási 

                                   időszakának meghatározása.

Előadó:          jegyző

 

9.         Közművelődési megállapodás a Rétszilasi
                        Klub üzemeltetésére.

Előadó:           jegyző

 

10.            A városi önkormányzat 2010. évi

            költségvetésének módosítása.

Beterjesztő:    polgármester

Előadók:         jegyző

Gazdasági Osztály vezetője  

 

    11.    A Sárbogárd, József A. u. 15. szám
             alatti fűtőműnél lévő  olajtartályok
             más célú hasznosítása.

            Előadó:           polgármester

 

 

12.     Útfelújítási és útkarbantartási munkák
            ütemtervének meghatározása.

Előadó:           jegyző

 

                      
                                  Előadó:              polgármester
                     

           Előadó:           polgármester

 

15.            Az ÁMK Sárszentmiklósi Általános

           Iskola igazgatói beosztásának betöltésére

           pályázat kiírása.

Előadó:           polgármester

 

16.      Tájékoztató a Sárbogárdi Többcélú

           Kistérségi Társulás 2010. II. félévi munkájáról.

Előadó:          polgármester 

 

                       17.      Polgármester szabadságának engedélyezése.

Előadó:          jegyző

 

 

18.      Közbeszerzési Szabályzat módosítása

           Előadó:           jegyző

 

19.      Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról

            és a tartalék alakulásáról.

Előadó:           jegyző

 

20.       Jelentés a lejárt határidejű
                         határozatok végrehajtásáról.

 Előadók:       a végrehajtásért felelősök

20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7

 

21.       Ivóvíz és csatorna szolgáltatás közületi és

            lakossági díjainak megállapításáról szóló

            rendelet módosítása. Közszolgáltatási díjak

            2011. évi megállapítása.

            Előadó:           jegyző

 

22.       Tájékoztató a két ülés közötti

            fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

23.       Bejelentések, interpellációk.

                                   23/1

 

Zárt ülés:

                         1.        Bejelentések

 

  

Sárbogárd, 2011. február 1.

 

 

                                               Dr. Sükösd Tamás

                                                     polgármester 

 

 

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Közadatkereső

Elektronikus ügyintézés

Vakok és gyengénlátók számára

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 Közlemény II.


1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"
2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon"
 
3. „A helyi identitástudat fejlesztése”

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője”
5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó mellékletek:
Jelentkezési lap
Szerződéstervezet
Szakmai beszámoló
Értesítőlevél minta
Pályázat életút
Kommunikáció
Helyszíni szemle jegyzőkönyv
Számla és bérösszesítők


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 
 
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
című projekt
Bemutatás   Megvalósítás  
Meghívó

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

 
TÁMOP 3.4
.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt
Bemutatás    Megvalósítás
Meghívó

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében  


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091  pályázat
 Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése  


Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat
Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019
2018 
Határozat
Kérelem


Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 Határozat

Kérelem


Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
Határozat (2019.11.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!


Rendőrségi tájékoztató

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére