Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. június 25-én
8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Külterület Sallai major

Videoton teljes területe

2024. június 27-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Sárbogárd külterülti pincék
Abai úti pincék
 
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2011. november 18.

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2011.  november 18-án (péntek)  8.30 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

                        1.         Tájékoztató a két ülés közötti
                                   fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

2.         Jelentés a lejárt határidejű
                        határozatok végrehajtásáról.

Előadók:  a végrehajtásért felelősök

2.1,  2.22.32.42.5 

                       

3.       Országgyűlési képviselő beszámolója megválasztása óta eltelt időszakban a betervezett fejlesztések érdekében végzett munkájáról. Előadó: Varga Gábor országgyűlési képviselő

 

                        4.         Tájékoztató az önkormányzat 2011.
                                   évi gazdálkodásának időarányos

teljesítéséről, az év végéig várható teljesítések alakulásáról. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója.

Beterjesztő:    polgármester

Előadók:         jegyző

                      Gazdasági osztályvezető

4/a

 

5.        Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Beterjesztő:    polgármester

Előadók:         jegyző

                       Gazdasági osztályvezető

 

6.     A 2012. évi városi ünnepek és rendezvények időpontjainak és szervezőinek meghatározása.

Előadó:           polgármester

 

7.        A képviselőtestület 2012. évi
                       munkatervének jóváhagyása.

Előadó:           polgármester

 

8.        Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 18/2004.(IV.9.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:           jegyző

 

 

9.         Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2005.(III.30.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:           jegyző

 

10.      Sárbogárd Város Önkormányzat Belső Ellenőrzési Stratégia Terve 2012-2016 évekre.

Előadó:           jegyző

 

11.       Az ÁMK Szervezeti és Működési
                        Szabályzatának módosítása.

Előadó:           polgármester

 

12.       I. számú fogorvosi körzet feladatellátása.

Előadó:           polgármester

 

13.       Dr. Csanádi József háziorvos felmentése
                        az ügyeleti feladatellátás alól.

Előadó:           polgármester

 

14.      Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról
                       és a tartalék alakulásáról.

Előadó:           jegyző

 

15.       Bejelentések, interpellációk

15/1 A 2011. szeptember 9-i és október 14-i testületi ülésen elhangzott képviselői bejelentésekre válasz a Műszaki Osztály részéről.

15/2 Beszámoló a közfoglalkoztatás keretében elvégzett munkákról.

 

 

Zárt ülés:

                      1.       Az Egyesített Szociális Intézmény
                                  intézményvezetői beosztásának
                                  betöltésére beérkezett pályázatok elbírálása.

            Előadó:           jegyző

 

                        2.         Első lakáshoz jutók támogatása.

                                   Előadó:           ESZB elnök

 

                        3.         Bejelentések.             

 

 

Sárbogárd, 2011. november 5.

 

                                                     Dr. Sükösd Tamás
                                                           polgármester

           

 

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)