.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2011. november 18.

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2011.  november 18-án (péntek)  8.30 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

                        1.         Tájékoztató a két ülés közötti
                                   fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

2.         Jelentés a lejárt határidejű
                        határozatok végrehajtásáról.

Előadók:  a végrehajtásért felelősök

2.1,  2.22.32.42.5 

                       

3.       Országgyűlési képviselő beszámolója megválasztása óta eltelt időszakban a betervezett fejlesztések érdekében végzett munkájáról. Előadó: Varga Gábor országgyűlési képviselő

 

                        4.         Tájékoztató az önkormányzat 2011.
                                   évi gazdálkodásának időarányos

teljesítéséről, az év végéig várható teljesítések alakulásáról. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója.

Beterjesztő:    polgármester

Előadók:         jegyző

                      Gazdasági osztályvezető

4/a

 

5.        Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Beterjesztő:    polgármester

Előadók:         jegyző

                       Gazdasági osztályvezető

 

6.     A 2012. évi városi ünnepek és rendezvények időpontjainak és szervezőinek meghatározása.

Előadó:           polgármester

 

7.        A képviselőtestület 2012. évi
                       munkatervének jóváhagyása.

Előadó:           polgármester

 

8.        Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 18/2004.(IV.9.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:           jegyző

 

 

9.         Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2005.(III.30.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:           jegyző

 

10.      Sárbogárd Város Önkormányzat Belső Ellenőrzési Stratégia Terve 2012-2016 évekre.

Előadó:           jegyző

 

11.       Az ÁMK Szervezeti és Működési
                        Szabályzatának módosítása.

Előadó:           polgármester

 

12.       I. számú fogorvosi körzet feladatellátása.

Előadó:           polgármester

 

13.       Dr. Csanádi József háziorvos felmentése
                        az ügyeleti feladatellátás alól.

Előadó:           polgármester

 

14.      Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról
                       és a tartalék alakulásáról.

Előadó:           jegyző

 

15.       Bejelentések, interpellációk

15/1 A 2011. szeptember 9-i és október 14-i testületi ülésen elhangzott képviselői bejelentésekre válasz a Műszaki Osztály részéről.

15/2 Beszámoló a közfoglalkoztatás keretében elvégzett munkákról.

 

 

Zárt ülés:

                      1.       Az Egyesített Szociális Intézmény
                                  intézményvezetői beosztásának
                                  betöltésére beérkezett pályázatok elbírálása.

            Előadó:           jegyző

 

                        2.         Első lakáshoz jutók támogatása.

                                   Előadó:           ESZB elnök

 

                        3.         Bejelentések.             

 

 

Sárbogárd, 2011. november 5.

 

                                                     Dr. Sükösd Tamás
                                                           polgármester

           

 

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem