Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. június 25-én
8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Külterület Sallai major

Videoton teljes területe

2024. június 27-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Sárbogárd külterülti pincék
Abai úti pincék
 
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

20151113
 Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2015. november 13- én  (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

1.      Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
                                    eseményekről, intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.         Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók:         a végrehajtásért felelősök

3.        Fejlesztési hitel igénylése.

           Előadó:           polgármester

4.       Az önkormányzat saját bevételeinek és az
           adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
           fizetési kötelezettségeinek a költségvetési  évet  követő                   három évre várható összegének meghatározása.

           Előadó:           polgármester

5.     Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.            (II.26.)   önkormányzati rendelet módosítása.

           Előadó:           jegyző

6.      Központi orvosi ügyelet működtetésére kötött szolgáltatási             szerződés  módosítása.

           Előadó:           polgármester

7.  Pályázat benyújtása együttműködés keretében bűnmegelőzési projekt megvalósítására.

Előadó:           polgármester

8.         Beszámoló a vásár és a piac üzemeltetési tevékenységről.

Előadó:           polgármester

9.       Az Ady E. u. – Szegfű utca – Virágsarok utca –
           Petőfi Sándor utca által határolt terület szabályozásáról
               szóló 51/2005. (XII.27.) önkormányzati   rendelet hatályon            kívül  helyezése.

           Előadó:           jegyző

10.       A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
              41/2002. (XII.17.)  önkormányzati rendelet hatályon kívül                 helyezése, új rendelet  megalkotása.

            Előadó:           jegyző

11.    A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 21/2006.(III.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.

            Előadó:           jegyző

 12.       Iskolai körzethatárok véleményezése.  

Előadó:           jegyző

13.      A 2016. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása.

           Előadó:           jegyző

14.      A 2016. évi városi ünnepek és rendezvények
          időpontjainak és       szervezőinek meghatározása. 

           Előadó:           polgármester

15.       Nagylók település Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv részleges módosításának véleményezése.

            Előadó:           polgármester

16.       A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

           Előadó:           jegyző

17.       A polgármestert megillető Cafetéria 2015. évi
              összegének meghatározása.

           Előadó:           jegyző

18.      Tájékoztató az előirányzatok és a tartalék alakulásáról.

           Előadó:           jegyző

                        19.      Bejelentések

 

Sárbogárd, 2015. november 03. 

                                                                          Dr. Sükösd Tamás 
                                                       polgármester

 

 

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)