.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

20151113
 Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2015. november 13- én  (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

1.      Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
                                    eseményekről, intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.         Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók:         a végrehajtásért felelősök

3.        Fejlesztési hitel igénylése.

           Előadó:           polgármester

4.       Az önkormányzat saját bevételeinek és az
           adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
           fizetési kötelezettségeinek a költségvetési  évet  követő                   három évre várható összegének meghatározása.

           Előadó:           polgármester

5.     Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.            (II.26.)   önkormányzati rendelet módosítása.

           Előadó:           jegyző

6.      Központi orvosi ügyelet működtetésére kötött szolgáltatási             szerződés  módosítása.

           Előadó:           polgármester

7.  Pályázat benyújtása együttműködés keretében bűnmegelőzési projekt megvalósítására.

Előadó:           polgármester

8.         Beszámoló a vásár és a piac üzemeltetési tevékenységről.

Előadó:           polgármester

9.       Az Ady E. u. – Szegfű utca – Virágsarok utca –
           Petőfi Sándor utca által határolt terület szabályozásáról
               szóló 51/2005. (XII.27.) önkormányzati   rendelet hatályon            kívül  helyezése.

           Előadó:           jegyző

10.       A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
              41/2002. (XII.17.)  önkormányzati rendelet hatályon kívül                 helyezése, új rendelet  megalkotása.

            Előadó:           jegyző

11.    A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 21/2006.(III.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.

            Előadó:           jegyző

 12.       Iskolai körzethatárok véleményezése.  

Előadó:           jegyző

13.      A 2016. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása.

           Előadó:           jegyző

14.      A 2016. évi városi ünnepek és rendezvények
          időpontjainak és       szervezőinek meghatározása. 

           Előadó:           polgármester

15.       Nagylók település Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv részleges módosításának véleményezése.

            Előadó:           polgármester

16.       A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

           Előadó:           jegyző

17.       A polgármestert megillető Cafetéria 2015. évi
              összegének meghatározása.

           Előadó:           jegyző

18.      Tájékoztató az előirányzatok és a tartalék alakulásáról.

           Előadó:           jegyző

                        19.      Bejelentések

 

Sárbogárd, 2015. november 03. 

                                                                          Dr. Sükösd Tamás 
                                                       polgármester

 

 

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem