Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. június 25-én
8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Külterület Sallai major

Videoton teljes területe

2024. június 27-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Sárbogárd külterülti pincék
Abai úti pincék
 
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2010. május 11.

Sárbogárd Város Polgármestere

     7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2010. május 11-én (kedd)  9:00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                                    7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

1.)     Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekvédelem helyzetéről.

Előadó:  Hatósági osztályvezető, Gyámhivatal vezetője,   Intézmények gyermekvédelmi felelősei,Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője

 

2.)     Beszámoló a Városi Bölcsőde tevékenységéről, a személyi és tárgyi feltételeiről. A bölcsőde nyári szünet miatti zárva tartása.

Előadó:   intézményvezető, jegyző

2.1, 2.2

                       

3.)    Városi Bölcsőde SZMSZ módosítása.

Előadó:       polgármester

 

4.)     Az oktatási-nevelési intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Előadó:                        jegyző

 

5.)     A nevelési-oktatási intézmények tanulócsoport számának meghatározása a 2010/2011. tanévre.

Előadó:                         jegyző

 

6.)    Tájékoztató a kegyeleti közszolgáltatási megállapodás hatályosulásáról.

Előadó:                        jegyző

 

7.)    A távhőszolgáltatás bérleti díja felhasználásáról döntés.

Előadó:                        polgármester

 

8.)     A Zengő Óvoda felújításáról döntés és

         közbeszerzési eljárás kiírása.

Előadó:                        polgármester

 

9.)    Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:                        jegyző

 

10.)   Közbeszerzési eljárás kiírása fejlesztési

         hitel  felvételére.

Előadó:                        polgármester

 

11.)     Közbeszerzési eljárás kiírása 2010. évi útfelújításokra.

 Előadó:            polgármester

 

12.)   A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása.

Előadó:                        jegyző

 

13.)   Folyószámla hitelkeret rendelkezésre állásának meghosszabbítása.

Előadó:                        polgármester

 

14.)   Az önkormányzat 2009. évi pénzmaradványának elszámolása.

Beterjesztő:       polgármester

Előadók:           jegyző, gazdasági osztályvezető

 

15.)   A személyes gondoskodás intézményi díjainak felülvizsgálata.

Előadó:            jegyző

 

16.)       A IV. számú háziorvosi körzet feladatellátása.

Előadó:                        polgármester

 

17.)      IV. számú körzet háziorvosi munkakörének pályázati kiírása.

Előadó:                        polgármester

 

18.)       Dr. Horváth Endre háziorvos felmentése az ügyeleti feladatellátás alól.

Előadó:                        polgármester

 

19.)      Közművelődési megállapodások módosítása.

Előadó:                        polgármester

 

20.)       A Sárhatvani Klub helyiséghasználata.

Előadó:                        polgármester

 

21.)       Lakásbérlő-kijelölés.

Előadó:                        polgármester

 

22.)      Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.

Előadó:                        jegyző

 

23.)       Támogatást igénylő fejlesztési javaslatok.

Előadó:                        polgármester

 

24.)   Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók:        a végrehajtásért felelősök

          24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7  

 

25.)  Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

26.)   Bejelentések, interpellációk.

26/1. 2010. április 13-i testületi ülésen elhangzott

képviselői bejelentésekre válasz a Műszaki osztály részéről.

26/2. 

 

 

Zárt ülés:

1.)        Az „Év közalkalmazottja” kitüntetés 2010. évi adományozása.

Előadó:       ÜJB elnöke

2.)          Adósságkezelési támogatás fellebbezés elbírálása.

Előadó:       ESZB elnök

3.)          Lakásfenntartási támogatás fellebbezés elbírálása.

Előadó:       ESZB elnök

4.)      Bejelentések.

 

 

Sárbogárd, 2010. április 29.

 

                                                      Juhász János 

                                                      polgármester

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Könyvtár
Madarász József Városi Könyvtár
2024. július 22.- augusztus 20. között ZÁRVA
Első kölcsönzési nap:
augusztus 21.

Nyári kölcsönzési idő:
kedd-péntek 9.00-17.30.

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem
Harmadfokú Hőségriasztás 2024.06.18-22. éjfélig
Hőségriasztás esetén Sárbogárdon lévő nyilvános klimatizált helyiségek listája:
- Penny Market
Sárbogárd Ady Endre u. 184.
- LIDL Áruház
Sárbogárd Ady Endre u. 232-236.
- TESCO
Sárbogárd Ady Endre út 19.

 

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)