.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2010. május 11.

Sárbogárd Város Polgármestere

     7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2010. május 11-én (kedd)  9:00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                                    7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

1.)     Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekvédelem helyzetéről.

Előadó:  Hatósági osztályvezető, Gyámhivatal vezetője,   Intézmények gyermekvédelmi felelősei,Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője

 

2.)     Beszámoló a Városi Bölcsőde tevékenységéről, a személyi és tárgyi feltételeiről. A bölcsőde nyári szünet miatti zárva tartása.

Előadó:   intézményvezető, jegyző

2.1, 2.2

                       

3.)    Városi Bölcsőde SZMSZ módosítása.

Előadó:       polgármester

 

4.)     Az oktatási-nevelési intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Előadó:                        jegyző

 

5.)     A nevelési-oktatási intézmények tanulócsoport számának meghatározása a 2010/2011. tanévre.

Előadó:                         jegyző

 

6.)    Tájékoztató a kegyeleti közszolgáltatási megállapodás hatályosulásáról.

Előadó:                        jegyző

 

7.)    A távhőszolgáltatás bérleti díja felhasználásáról döntés.

Előadó:                        polgármester

 

8.)     A Zengő Óvoda felújításáról döntés és

         közbeszerzési eljárás kiírása.

Előadó:                        polgármester

 

9.)    Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:                        jegyző

 

10.)   Közbeszerzési eljárás kiírása fejlesztési

         hitel  felvételére.

Előadó:                        polgármester

 

11.)     Közbeszerzési eljárás kiírása 2010. évi útfelújításokra.

 Előadó:            polgármester

 

12.)   A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása.

Előadó:                        jegyző

 

13.)   Folyószámla hitelkeret rendelkezésre állásának meghosszabbítása.

Előadó:                        polgármester

 

14.)   Az önkormányzat 2009. évi pénzmaradványának elszámolása.

Beterjesztő:       polgármester

Előadók:           jegyző, gazdasági osztályvezető

 

15.)   A személyes gondoskodás intézményi díjainak felülvizsgálata.

Előadó:            jegyző

 

16.)       A IV. számú háziorvosi körzet feladatellátása.

Előadó:                        polgármester

 

17.)      IV. számú körzet háziorvosi munkakörének pályázati kiírása.

Előadó:                        polgármester

 

18.)       Dr. Horváth Endre háziorvos felmentése az ügyeleti feladatellátás alól.

Előadó:                        polgármester

 

19.)      Közművelődési megállapodások módosítása.

Előadó:                        polgármester

 

20.)       A Sárhatvani Klub helyiséghasználata.

Előadó:                        polgármester

 

21.)       Lakásbérlő-kijelölés.

Előadó:                        polgármester

 

22.)      Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.

Előadó:                        jegyző

 

23.)       Támogatást igénylő fejlesztési javaslatok.

Előadó:                        polgármester

 

24.)   Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók:        a végrehajtásért felelősök

          24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7  

 

25.)  Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

26.)   Bejelentések, interpellációk.

26/1. 2010. április 13-i testületi ülésen elhangzott

képviselői bejelentésekre válasz a Műszaki osztály részéről.

26/2. 

 

 

Zárt ülés:

1.)        Az „Év közalkalmazottja” kitüntetés 2010. évi adományozása.

Előadó:       ÜJB elnöke

2.)          Adósságkezelési támogatás fellebbezés elbírálása.

Előadó:       ESZB elnök

3.)          Lakásfenntartási támogatás fellebbezés elbírálása.

Előadó:       ESZB elnök

4.)      Bejelentések.

 

 

Sárbogárd, 2010. április 29.

 

                                                      Juhász János 

                                                      polgármester

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem