Rendelet hirdetmény
.
Orvosi ügyelet
Bírósági ülnök hirdetmény
PÁLYÁZAT - táborozás 04.06
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
MÁV
Kéményseprés
Vissza a főoldalra
 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ
Fejér Vármegyében 2023. január 20. napjától a BM Országos Katasztrófavédelmi Főizgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint Kéményseprő-ipari Szerv látja el a kéményseprési közfeladat elvégzését.
Sárbogárdon 2023. április 1- május 31. között történik a kéményseprői-ipari  társasházi sormunka.
 
 
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

20171208
Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2017. december 8- án  (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme

            7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

  

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

            Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

            Előadók:         a végrehajtásért felelősök

3. Sárbogárd Város Önkormányzat (2013 – 2018 ) helyi esélyegyenlőségi programjának        felülvizsgálata.

            Előadó:                        polgármester

4.  A képviselő-testület 2018. évi munkatervének jóváhagyása.

            Előadó:                        polgármester

5.  A 2018. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása.

            Előadó:                        jegyző

6. A Sárbogárdi Zengő Óvoda tanfelügyeleti értékelésének és intézkedési tervének tudomásul           vétele.

            Előadó             polgármester

7. Tájékoztató a 2017. évi közhasznú, közcélú foglalkoztatásról és a végzett munkákról, 2018.         évi foglalkoztatás keretének meghatározása.

            Előadó:                        polgármester

8. A gyepmesteri feladatok ellátására beérkezett pályázatok elbírálása.

            Előadó:                       polgármester

9. Tehetség Művészeti Alapítvány bérleti jogcímen telephely bejegyzéshez hozzájárulási        kérelme.

            Előadó:            polgármester

10. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az „Európa Kulturális Fővárosa 2023”           cím elnyerésére benyújtandó pályázatának támogatása.

            Előadó:                        polgármester

11. „Runbogárd” futócsapat támogatási kérelme.

            Előadó:                        polgármester

12. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

            Előadó:                        jegyző

13. Bejelentések.

      13/1.    Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 10-i ülésén               elhangzott bejelentésekre válasz a Műszaki osztály részéről.

  13/2. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

13/3. Javaslat a Más Fogyatékos Gyerekekért Alapítvány által Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház cím elnyerésére benyújtandó pályázattal összefüggő együttműködési szándéknyilatkozat megkötésére 

 

 

 

Sárbogárd, 2017. november 30.

                                                               

                                                             dr. Sükösd Tamás
                                                                 polgármester

 
EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


GONDOSÓRA

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely

PÉNTEK 8.00-12.00

ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály ügyfélfogadás
Helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu
Hivatali kapu: ANTSZDUNA
KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)