Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

20160415

Sárbogárd Város Polgármestere  

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. április 15- én  (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 Napirend:

1.        Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről,

            intézkedésekről. 
                                    Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.         Jelentés a lejárt határidejű
                        határozatok végrehajtásáról.

Előadók:         a végrehajtásért felelősök

3.       Beszámoló a Sárbogárdi Hivatásos
          Tűzoltó-parancsnokság  2015. évi tűzvédelmi                  tevékenységéről.

Előadó:    Kővágó Dezső tűzoltó őrnagy parancsnok

4.       Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal                                tevékenységéről, a hatósági  ellenőrzési feladatok          ellátásáról (2015. január 1.- 2015.december                  31.)

Előadó:           jegyző

                       hatósági osztályvezető,    aljegyző

                       gazdasági osztályvezető

                       műszaki osztályvezető

                       pályázati és közbeszerzési referens

5.     A Sárbogárdi Zengő Óvoda
        alapító okiratának módosítása.

         Előadó:           polgármester

6.     A Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde Szervezeti és             Működési  Szabályzatának módosítása.

           Előadó:           polgármester

7.     Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. 
        (II.27.)  önkormányzati  rendelet módosítása.

Előadó:           jegyző

8.      A képviselő-testület és szervei szervezeti és                    működési  zabályzatáról   szóló 6/2016. (II.24.)            önkormányzati  endelet hatályon kívül helyezése,          új rendelet megalkotása.

Előadó:           jegyző

9.       A Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és             Működési  Szabályzatának módosítása

           Előadó:           jegyző

10.       Döntés a Településfejlesztési

            Koncepció jóváhagyásáról.

Előadó:           polgármester

 

11.      A Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális                        és Gyermekjóléti Társulás Társulási                                 Megállapodásának  módosítása.

           Előadó:           polgármester

12.     Döntés a vízi-közművek üzemeltetéséért fizetett 2015. évi bérleti díj elszámolásáról.

           Előadó:           polgármester

13.      Felhatalmazás közbeszerzési
           eljárás lefolytatására.

            Előadó:          polgármester

14.       Sárbogárd VI. számú háziorvosi
            körzet feladatellátása.

           Előadó:           polgármester

15.      Ingatlan vásárlási kérelem.

           Előadó:           polgármester

16.      Ingatlan vásárlási kérelem a sárbogárdi
           2592 hrsz-ú területre.

           Előadó:           polgármester

17.       A polgármester szabadságának
            utólagos engedélyezése.

Előadó:           jegyző

18.        Bejelentések

           18 /1    Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 11-i ülésén elhangzott bejelentésekre válasz a Műszaki osztály részéről.

  

Sárbogárd, 2016. április 5.

                                                    dr. Sükösd Tamás 
                                                         polgármester

 

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)