.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

20160415

Sárbogárd Város Polgármestere  

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. április 15- én  (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 Napirend:

1.        Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről,

            intézkedésekről. 
                                    Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.         Jelentés a lejárt határidejű
                        határozatok végrehajtásáról.

Előadók:         a végrehajtásért felelősök

3.       Beszámoló a Sárbogárdi Hivatásos
          Tűzoltó-parancsnokság  2015. évi tűzvédelmi                  tevékenységéről.

Előadó:    Kővágó Dezső tűzoltó őrnagy parancsnok

4.       Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal                                tevékenységéről, a hatósági  ellenőrzési feladatok          ellátásáról (2015. január 1.- 2015.december                  31.)

Előadó:           jegyző

                       hatósági osztályvezető,    aljegyző

                       gazdasági osztályvezető

                       műszaki osztályvezető

                       pályázati és közbeszerzési referens

5.     A Sárbogárdi Zengő Óvoda
        alapító okiratának módosítása.

         Előadó:           polgármester

6.     A Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde Szervezeti és             Működési  Szabályzatának módosítása.

           Előadó:           polgármester

7.     Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. 
        (II.27.)  önkormányzati  rendelet módosítása.

Előadó:           jegyző

8.      A képviselő-testület és szervei szervezeti és                    működési  zabályzatáról   szóló 6/2016. (II.24.)            önkormányzati  endelet hatályon kívül helyezése,          új rendelet megalkotása.

Előadó:           jegyző

9.       A Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és             Működési  Szabályzatának módosítása

           Előadó:           jegyző

10.       Döntés a Településfejlesztési

            Koncepció jóváhagyásáról.

Előadó:           polgármester

 

11.      A Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális                        és Gyermekjóléti Társulás Társulási                                 Megállapodásának  módosítása.

           Előadó:           polgármester

12.     Döntés a vízi-közművek üzemeltetéséért fizetett 2015. évi bérleti díj elszámolásáról.

           Előadó:           polgármester

13.      Felhatalmazás közbeszerzési
           eljárás lefolytatására.

            Előadó:          polgármester

14.       Sárbogárd VI. számú háziorvosi
            körzet feladatellátása.

           Előadó:           polgármester

15.      Ingatlan vásárlási kérelem.

           Előadó:           polgármester

16.      Ingatlan vásárlási kérelem a sárbogárdi
           2592 hrsz-ú területre.

           Előadó:           polgármester

17.       A polgármester szabadságának
            utólagos engedélyezése.

Előadó:           jegyző

18.        Bejelentések

           18 /1    Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 11-i ülésén elhangzott bejelentésekre válasz a Műszaki osztály részéről.

  

Sárbogárd, 2016. április 5.

                                                    dr. Sükösd Tamás 
                                                         polgármester

 

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem