.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2008. április 11.
Sárbogárd Város Polgármestere
 
 
7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.
 
 
 
M e g h í v ó
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2008. április 11-én (pénteken) 9.00 órakor
ülést tart, melyre meghívom
 
 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme
7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.
 
 
 
Napirend:
 
Előadó: városi rendőrkapitány
 Előterjesztéshez osztós anyag
 
Beterjesztő: polgármester
Előadók: jegyző
Gazdasági Osztály vezetője
 Előterjesztéshez cserelapok
 
Előadó: polgármester
 
Előadó: polgármester
 
Előadó: jegyző
 
Előadó: polgármester
 
- Polgármesteri Hivatal alapító okirata
- Városi Bölcsőde alapító okirata
- Madarász József Városi Könyvtár alapító okirata
- Önkormányzati Tűzoltóság alapító okirata
- Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
alapító okirata
- Sárszentmiklósi ÁMK alapító okirata
- Egyesített Szociális Intézmény alapító okirata
 
Előadó: polgármester
 
Előadó: CISB elnök
 
Előadó: intézményvezető
jegyző
 
10. Sárbogárd Város Önkormányzata honlapja (kötelezőn túl) tartalmának meghatározása. (Figyelembe véve az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvényben, valamint annak végrehajtására kiadott jogszabályokban foglaltakat.)
Előadók: jegyző
polgármester
 
Előadó: polgármester
 
Előadó: jegyző
 
Előadó: jegyző
 
Előadó: polgármester
 
Előadó: jegyző
 
Előadó: polgármester
 
Előadó: polgármester
 
Előadó: jegyző
  
Előadó: a végrehajtásért felelősök
 
20. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
 
 
 
Zárt ülés:
 
1. Az „Év Rendőre” kitüntetés 2008. évi adományozása.
Előadó: ÜJB elnök
 
2. Az „Év Tűzoltója” kitüntetés 2008. évi adományozása.
Előadó: ÜJB elnök
 
3. Első lakáshoz jutók támogatása.
Előadó: ESZB. elnök
 
4. Bejelentések
 
 
Sárbogárd, 2008. március 31.
 
Juhász János
polgármester
 
 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem