Rendelet hirdetmény
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

2023. október 1-től >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Esélyegyenlőségi program

 

 

 

 

Legfrissebb

                             
 
  ------------------------------------------------------------
2011. szeptember 9.

  

 Sárbogárd Város Polgármestere

                7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

     

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2011.  szeptember 9-én (péntek)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                       7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

Napirend előtt:         A Megyei és Országos versenyen helyezést elért tanulók és felkészítő tanáraik díjazása, oklevelek átadása.

                                   Az okleveleket átadja:           Dr. Sükösd Tamás polgármester

Napirend:

                        1.         Tájékoztató a két ülés közötti
                                    fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

2.         Jelentés a lejárt határidejű
                       határozatok végrehajtásáról.

Előadók:         a végrehajtásért felelősök

2/1,  2/2,  2/3,  2/4, 2/5, 2/6

 

3.        Tájékoztató a Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság megelőző és mentő tűzvédelmi tevékenységéről, gazdálkodásáról, működésének személyi és tárgyi feltételeiről.

Előadó:           Varga Zoltán tű. alezredes, parancsnok

 

4.        A városi önkormányzat 2011. évi
            költségvetéséről szóló 4/2011.(II.15.)

Önkormányzati rendelet módosítása.

Beterjesztő:    polgármester

Előadók:         jegyző

                       Gazdasági osztályvezető

 

5.        Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.(VI.15.) önkormányzati rendeletének módosítása.

Előadó:           jegyző

 

6.         A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 21/2006.(III.23.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó:           jegyző

 

7.         A Képviselőtestület bizottságainak
                        beszámolója az éves munkáról.

Előadók:         bizottságok elnökei

            7/1       PVVB

            7/2       ÜJB

            7/3       OKSB

            7/4       ESZB 

 

8.        A Sárhatvanért Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás módosítása.

Előadó:           jegyző

 

9.         Sárbogárd Város Szolgáltatási
                       Koncepciójának felülvizsgálata.

Előadó:           polgármester

 

10.       Sárbogárd Város Fogyatékosügyi
                        Koncepciójának felülvizsgálata.

Előadó:           polgármester

 

11.              Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012.

évre.

Előadó:           polgármester

 

                        12.       Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról
                                    és a tartalék alakulásáról.

Előadó:           jegyző

 

13.       Bejelentések, interpellációk

13/1     2011. június 17-i és augusztus 12-i testületi ülésen elhangzott képviselői bejelentésekre válasz a Műszaki Osztály részéről.

13/2

13/3

                                   13/4

Zárt ülés:

 

1.           Az „Év Közalkalmazottja” kitüntetés
     2011. évi adományozása (szoc.

     eü.)

Előadó:           ÜJB elnöke                           

 

2.           Döntés művelési ág változásról.

      Előadó:           polgármester

 

                        3.         Bejelentések

  

 

Sárbogárd, 2011. augusztus 31.

 

                                                        Dr. Sükösd Tamás

                                                            polgármester

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Bursa Hungarica

Tájékoztató

Tájékoztató

NAV
Már csak egy heted van! - FIVOSZ ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
PÉNTEK 8.00-12.00

ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály
Ügyfélfogadás
helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu Hivatali kapu: ANTSZDUNA KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Kéményseprés

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)