.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2022. július 28-án
várhatóan 8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Abai út, Bajcsy Zsilinszky utca, Balassi Bálint utca, Bem utca, Csonka utca, Esze Tamás utca, Imremajori utca (Általános Iskola), Katona utca, Százados utca, Szent István utca,  Temető köz, Tüzér utca, Május 1 major Szárító, Gépműhely, Mezőfalvi MGTSZ Juhászat, Szennyvíztelep, Dózsa György laktanya, KPM

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
.

 

 

 

 

2011. szeptember 9.

  

 Sárbogárd Város Polgármestere

                7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

     

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2011.  szeptember 9-én (péntek)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                       7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

Napirend előtt:         A Megyei és Országos versenyen helyezést elért tanulók és felkészítő tanáraik díjazása, oklevelek átadása.

                                   Az okleveleket átadja:           Dr. Sükösd Tamás polgármester

Napirend:

                        1.         Tájékoztató a két ülés közötti
                                    fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

2.         Jelentés a lejárt határidejű
                       határozatok végrehajtásáról.

Előadók:         a végrehajtásért felelősök

2/1,  2/2,  2/3,  2/4, 2/5, 2/6

 

3.        Tájékoztató a Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság megelőző és mentő tűzvédelmi tevékenységéről, gazdálkodásáról, működésének személyi és tárgyi feltételeiről.

Előadó:           Varga Zoltán tű. alezredes, parancsnok

 

4.        A városi önkormányzat 2011. évi
            költségvetéséről szóló 4/2011.(II.15.)

Önkormányzati rendelet módosítása.

Beterjesztő:    polgármester

Előadók:         jegyző

                       Gazdasági osztályvezető

 

5.        Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.(VI.15.) önkormányzati rendeletének módosítása.

Előadó:           jegyző

 

6.         A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 21/2006.(III.23.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó:           jegyző

 

7.         A Képviselőtestület bizottságainak
                        beszámolója az éves munkáról.

Előadók:         bizottságok elnökei

            7/1       PVVB

            7/2       ÜJB

            7/3       OKSB

            7/4       ESZB 

 

8.        A Sárhatvanért Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás módosítása.

Előadó:           jegyző

 

9.         Sárbogárd Város Szolgáltatási
                       Koncepciójának felülvizsgálata.

Előadó:           polgármester

 

10.       Sárbogárd Város Fogyatékosügyi
                        Koncepciójának felülvizsgálata.

Előadó:           polgármester

 

11.              Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012.

évre.

Előadó:           polgármester

 

                        12.       Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról
                                    és a tartalék alakulásáról.

Előadó:           jegyző

 

13.       Bejelentések, interpellációk

13/1     2011. június 17-i és augusztus 12-i testületi ülésen elhangzott képviselői bejelentésekre válasz a Műszaki Osztály részéről.

13/2

13/3

                                   13/4

Zárt ülés:

 

1.           Az „Év Közalkalmazottja” kitüntetés
     2011. évi adományozása (szoc.

     eü.)

Előadó:           ÜJB elnöke                           

 

2.           Döntés művelési ág változásról.

      Előadó:           polgármester

 

                        3.         Bejelentések

  

 

Sárbogárd, 2011. augusztus 31.

 

                                                        Dr. Sükösd Tamás

                                                            polgármester

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
2022. június 1-től
PÉNTEK 8.00-12.00

Népszámlálás

FVS Kérdőív

KSH

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Térkép

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)