.

 

 
https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztatóési időpont
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató
2020. július 23-24.
várhatóan 8.30-16.30 óráig 
áramszünet lesz
Érintett utcák, szakaszok:
Vasút utca 7-17.,  14-18.,
4860/4 hrsz.

------------------
2020. augusztus 3-án
várhatóan 8.30-16.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Park utca 1-7., 2-8.,
Béke utca 1-9., 2-8.,
Gesztenye sor 2-3-4.,
Vörösmarty utca 12-36., 15-23., Arany J. utca 1-19., 2-40.,
Vasút utca 7-27., 14-24.,
Táncsics M. utca 1., 16.,
Nyárfa utca 8-14., 9-15., Szabadság utca
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
MÁV Tájékoztató

 

 

 

 

Pályázati felhívás jegyzői munkakörre

  

Pályázati felhívás

jegyzői munkakör betöltésére

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 36. § (1) bekezdése, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 8. § (1) bekezdése alapján Sárbogárd Város Önkormányzata pályázatot hirdet

 

jegyző

munkakör betöltésére.

 

A jegyző által ellátandó feladatok: az Ötv. 36. §. (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint.

 

Pályázati feltételek:

  igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

  közigazgatási szervnél szerzett legalább 2 évi közigazgatási gyakorlat,

-    jogi, vagy közigazgatási szakvizsga,

-    magyar állampolgárság,

     büntetlen előélet,

-    a Ktv. 21. §-a szerinti összeférhetetlenség hiánya,

  kinevezés esetén a 2007. évi CLII. törvény 3. § és 6. § (2) bekezdése alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-    a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,

  a pályázat benyújtásához képest 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

  a képesítést tanúsító okiratok közjegyző által hitelesített másolatát,

  az összeférhetetlenség hiányával kapcsolatos nyilatkozatot, valamint

-    a személyes adatai kezelésére vonatkozó nyilatkozatát,

-  az előírt közigazgatási gyakorlat meglétét igazoló eredeti dokumentumot, vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-    helyi önkormányzatnál szerzett legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat,

-  helyi önkormányzatnál szerzett legalább 3 éves, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 45. § (10) bekezdés c) pontjában rögzített főosztályvezető-helyettesi, illetve osztályvezetői szintű vezetői gyakorlat.

 

Az illetmény megállapítására a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szabályai alapján kerül sor.

A jegyzői munkakör – határozatlan időtartamra szóló kinevezéssel – a képviselő-testület döntését követően legkorábban 2011. április 13-tól tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: a KSZK honlapján történő megjelenést követő naptól számított 10 nap.

 

A pályázatokat Dr. Sükösd Tamás polgármester részére kell benyújtani, 2 példányban. A borítékon fel kell tüntetni: „Jegyzői pályázat”.

Címe: 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

A pályázat elbírálására a pályázati határidő lejártát követő testületi ülésen kerül sor. A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa.

 

Sárbogárd, 2011. március 16.

                                                                                                

                                                           Dr. Sükösd Tamás

                                                                 polgármester

                                                                                                             

 

 

Koronavírus tájékoztató

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

MONTÁZS projekt

Inkább bringázz

Esemény otthon projekt

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem